Vazhdo përpara për të hyrë në rezultatet e sugjeruara
  Kjo përmbajtje nuk është e disponueshme në gjuhën që ke zgjedhur, ndaj e kemi bërë të disponueshme në gjuhën më të ngjashme që disponojmë për momentin.

  Procesi i pastrimit me 5 hapa të Airbnb

  Mëso pesë hapat e procesit me udhëzime, sugjerime dhe praktikat më të mira që keni shtuar.
  Nga Airbnb, më 19 tet 2020
  Video 5-minutëshe
  Përditësuar më 13 maj 2021

  Veçantitë

  • Zbulo më shumë në udhëzuesin e plotë për t'u përgatitur të presësh vizitorë: video-udhëzuesi i fillestarëve

  Kjo video shpjegon imtësisht procesin e pastrimit të përparuar me 5 hapa të Airbnb, si dhe përmban udhëzime, sugjerime dhe praktikat më të mira se si t'i ofrosh vizitorëve një pastrim të përparuar. Si pjesë e praktikave tona të sigurisë kundër COVID-19, të gjithë pritësve u kërkohet të ndjekin këtë proces pastrimi midis qëndrimeve të vizitorëve, krahas respektimit të ligjeve dhe udhëzimeve në vendet e tyre.

  Procesi me 5 hapa bazohet në manualin e pastrimit të Airbnb, i cili është hartuar në bashkëpunim me ekspertë, në kuadrin e përpjekjeve për frenimin e përhapjes së COVID-19.

  Informacioni në këtë artikull mund të ketë ndryshuar që nga publikimi. Procesi i pastrimit të përparuar me pesë hapa konsiston në një sërë kërkesash të thjeshta për pastrimin e listimit tënd. Për më shumë informacion rreth mënyrës së zbatimit të këtyre hapave, referoju gjithë manualit të pastrimit të Airbnb. Si pritës, mund të të duhet të ndërmarrësh edhe hapa të tjerë për të mbrojtur veten, ekipet e tua dhe vizitorët, si dhe duhet të lexosh dhe të respektosh gjithmonë çdo ligj apo udhëzim përkatës lokal. Airbnb nuk mban përgjegjësi për lëndime apo sëmundje që rrjedhin nga ndjekja e këtij procesi pastrimi. Për udhëzimet dhe rregullat e pastrimit, specifike për pritjen e vizitorëve në rajonin tënd, ruaje këtë artikull të Qendrës së ndihmës në faqeshënues.

  Veçantitë

  • Zbulo më shumë në udhëzuesin e plotë për t'u përgatitur të presësh vizitorë: video-udhëzuesi i fillestarëve
  Airbnb
  19 tet 2020
  A ishte e dobishme kjo?