Logoja e versionit të verës 2023 të Airbnb
Versioni i verës

Prezantojmë "Dhomat" dhe mbi 50 veçori të reja

Airbnb Dhoma: Me pasaportën e re të pritësit

Rikonceptimi i përvojës origjinale në Airbnb të mundëson ta përjetosh një qytet si të ishe vendas duke qëndruar me një të tillë dhe tani mund ta njohësh pritësin para se të prenotosh.

Mëso më shumë rreth pritësit

Pasaportat e pritësve përfshijnë detaje se me kë do të qëndrosh, si puna që bën, gjuhët që flet dhe fakte argëtuese.

Lexo recensione dhe më shumë

Si mund t'ia kalosh me të? Çfarë thonë vizitorët e tjerë për të? Lëviz nëpër pasaportë për t'i zbulur këto gjera.

Gjej dhomën e duhur me veçori të reja të dobishme

Një kategori e re, e dedikuar

Tani ka një kategori të kuruar me mbi 1 milion dhoma private, me qasje në ambiente të përbashkëta në banesën e një pritësi vendas.

Filtra të rikonceptuar

E kemi përmirësuar mënyrën se si kalon mes llojeve të ambienteve dhe për t'i krahasuar më lehtë, shfaqim çmimin mesatar të secilit.

Veçori të përditësuara privatësie

Mëso nëse banjat janë të përbashkëta, në dhomë ose private, kush mund të jetë aty gjatë qëndrimit dhe nëse dera e dhomës kyçet.

Mbi 50 veçori të reja bazuar në përshtypjet e tua

Kemi bërë përmirësime gjatë gjithë përvojës së përdorimit të Airbnb.

Shfaqja e çmimit total

Shfaq çmimin total, duke përfshirë tarifat para taksave, rezultatet e kërkimit, filtrin e çmimit, hartat dhe faqet e listimeve.

Shënjues të vegjël në harta

Kemi shtuar shënjues të vegjël në harta për ta bërë më të thjeshtë shfaqjen e më shumë listimeve të Airbnb në vendet që kërkon.

Preferenca të rikonceptuara

Përfto një pamje më të mirë të preferencave të tua, me një ndërfaqe të rikonceptuar që përdor imazhet e banesave që ke ruajtur.

Kërkim i përmirësuar mujor

Gjetja e qëndrimeve afatgjata është më e thjeshtë dhe intuitive me një numërator që të mundëson të kërkosh një qëndrim prej 1–12 muajsh.

Udhëzime transparente çregjistrimi

Pritësit mund të ndajnë udhëzime se si të largohesh nga banesa, që të dish se çfarë të presësh para se të prenotosh.

Paguaj me këste

Kemi bërë partneritet me Klarna në mënyrë që të mund të paguash me 4 pagesa pa interes (SHBA e Kanada), ose me pagesë mujore për vlerë mbi 500 $ (SHBA).

Harta më të shpejta

Shpejtësia e përmirësuar e rifreskimit të lejon të shfaqësh shpejt listime të reja gjatë lëvizjes së hartës.

Shënjues i qëndrueshëm në harta

Kemi përmirësuar shënjuesit e hartës për të qëndruar në vend kur zmadhon dhe zhvendos hartën.

Plotësim automatik më inteligjent

Merr sugjerime më të mira, emra më të sakta vendesh dhe më pak rezultate të dubluara gjatë kërkimit.

Ruajtja në listën e preferencave me një klikim

Ruaji listimet te listat e tua aktuale të preferencave direkt nga rezultatet e kërkimit vetëm me një klikim.

Kalendari i listës së preferencave

Një kalendar i përditësuar e lehtëson shfaqjen e disponueshmërisë së banesave të shtuara në preferencat.

Shënime për listën e preferencave

Tani mund të shtosh shënime personale te banesat në preferencat e tua.

Tarifa më të ulëta për qëndrimet mujore

Duke filluar nga muaji i katërt i qëndrimit, i kemi ulur ndjeshëm tarifat e shërbimit për vizitorët.

Paguaj me bankë

Paguaj me një llogari bankare të lidhur për të kursyer për qëndrime prej 28 ditësh ose më shumë (vetëm në SHBA).

Shfaqja e pagesave mujore

Për qëndrimet mujore, zbulo se çfarë duhet të paguhet për muajt aktualë dhe të ardhshëm kur të kryhet çregjistrimi.

Rikujtesat për çregjistrimin

Merr një rikujtesë të dobishme ditën para largimit për gjërat që duhet të bësh për t'u çregjistruar.

Përshtypjet e çregjistrimit në recensione

Tani mund të japësh përshtypje për çregjistrimin gjatë shkrimit të recensionit për një qëndrim.

Krediti për riprenotimin në çast

Nëse një pritës anulon në minutën e fundit, shumica e vizitorëve do të marrin kredite për të prenotuar sërish në çast.

Asistenca prioritare e klientit në një udhëtim

Qëllimi i ekipit tonë të dedikuar të asistencës 24/7 është t'u përgjigjemi 90% të thirrjeve në anglisht brenda 2 minutash.

Distanca nga pikat e interesit

Po kërkon një pikë referimi në Airbnb? Rezultatet do të tregojnë distancën nga çdo banesë.

Nxjerrja në pah e banesave të përshtatshme për foshnja

Nëse udhëton me një foshnje, rezultatet e kërkimit do të nxjerrin në pah shërbime të tilla si krevate fëmijësh.

Nxjerrja në pah e banesave të përshtatshme për fëmijët

Nëse udhëton me fëmijë, rezultatet e kërkimit do të nxjerrin në pah shërbime të tilla si dhomat e lojës.

Nxjerrja në pah e banesave për qëndrime mujore

Po planifikon një qëndrim më të gjatë? Rezultatet e kërkimit do të shfaqin shërbime të tilla si hapësira të dedikuara pune.

Verifikimi i identitetit për pritësit

Të gjithë pritësit që marrin prenotime në Airbnb do t'i nënshtrohen verifikimit të identitetit deri në pranverë.

Proces i përmirësuar i verifikimit të identitetit

E kemi thjeshtuar shtimin e informacionit për verifikimin e identitetit, në rast se kjo gjë kërkohet.

Apelime për prenotimet e bllokuara

Tani mund të apelosh një prenotim të bllokuar nëse identifikohet gabimisht se paraqet rrezik për organizimin e festave.

Filtri i çmimit dinamik

Gamat e çmimeve përshtaten automatikisht kur përdor filtrin e llojit të qëndrimit.

Filtri i banjove për "Dhomat"

Kur prenoton listime të llojit "Dhoma", tani mund të kërkosh sipas veçorisë "banjë private në dhomë".

Kemi shtuar gjithashtu veçori të reja për ta bërë më të lehtë pritjen e vizitorëve.

Pritësve u shfaqet çmimi total

Pritësve do t'iu shfaqet çmimi total për natë kudo në aplikacion, për të ditur gjithmonë se sa do të paguajnë vizitorët.

Zgjedhja e datave me një rrëshqitje

Pritësit mund të lëvizin për të zgjedhur një interval datash në kalendar, pa pasur nevojë të shtypin secilën ditë.

Udhëzime të integruara çregjistrimi

Pritësit mund t'i krijojnë udhëzimet e çregjistrimit më shpejt duke zgjedhur nga një listë e paracaktuar artikujsh.

Konfirmimet e leximit të mesazheve

Si vizitorët, ashtu edhe pritësit i marrin konfirmimet e leximit për të ditur kur një mesazh është lexuar.

Skeda e bashkëpritësve

Një skedë e re ua shfaq pritësve të gjithë bashkëpritësit dhe u mundëson të menaxhojnë lejet dhe shlyerjet e pagesave.

Qasje e hershme

Pritësit tani mund të provojnë veçori të reja dhe mund të na ndihmojnë t'i përmirësojmë ato duke ndarë përshtypjet e tyre.

Zbërthimi i çmimit

Me përditësimin e zbërthimit të çmimit, shfaqet se sa paguajnë vizitorët dhe se sa fiton pritësi.

Krahaso listime të ngjashme

Pritësve mund t'iu shfaqet çmimi mesatar i listimeve të ngjashme në afërsi për të qenë konkurrues.

Cilësimet e çmimeve dhe disponueshmërisë

Mjetet e përmirësuara të kalendarit janë përditësuar për një përvojë të qëndrueshme në të gjitha pajisjet.

Zbritje javore dhe mujore

Pritësit mund të përdorin një rrëshqitës për të vendosur zbritje, duke shfaqur gjithashtu çmimin që do të paguajnë vizitorët.

Kalendar me pamje vjetore në celular

Së shpejti, pritësve do të mund t'iu shfaqet disponueshmëria vjetore dhe çmimi për çdo muaj në një ekran të vetëm.

Detajet individuale te çregjistrimit

Pritësit tani mund ta thjeshtojnë çregjistrimin me udhëzime të qarta specifike për banesën e tyre.

Informacione automatike të çregjistrimit

Vizitorëve do t'u dërgohen automatikisht detajet e çregjistrimit një ditë para se të largohen.

Njoftime çregjistrimi me 1 klikim

Me vetëm një klikim, vizitorët tani mund të njoftojnë pritësit kur janë larguar nga ambienti i tyre.

Përgjigje të shpejta për çregjistrimin

Pritësit mund të përdorin mjete të përditësuara në kutinë e mesazheve për të ndarë me lehtësi udhëzimet e çregjistrimit.

Lexo të veçantat për pritësit e dhomave

Profilet e pritësve për "Dhomat" tani nxjerrin në pah citime të rëndësishme për pritësin.

Fakte argëtuese në profilin e pritësit

Pritësit mund ta personalizojnë profilin me detaje argëtuese, si kënga e preferuar në gjimnaz.

Historiku i udhëtimeve të pritësit

Pritësit mund të ndajnë udhëtimet e bëra në Airbnb për t'u dhënë vizitorëve një ide më të mirë të shijeve të tyre të udhëtimeve.

Interesat e pritësit

Pritësit mund të zgjedhin hobit nga një listë për të ndihmuar në gjetjen e interesave të përbashkëta me vizitorët.

Profile më të detajuara vizitorësh

Vizitorët tani mund të shtojnë më shumë detaje në profilet e tyre, duke përfshirë interesat dhe udhëtimet e kaluara.

Ftesa të thjeshta për bashkëpritësit

Tani është më e lehtë se kurrë t'i ftosh bashkëpritësit për të të ndihmuar në menaxhimin e listimeve të tyre.

Leje të reja për bashkëpritësit

Pritësit mund të vendosin leje të reja: qasje të plotë, kalendari dhe kutia e mesazheve ose vetëm kalendari.

Shlyerje pagesash për bashkëpritësit

Pritësit tani mund të ndajnë shlyerjet e pagesave me një bashkëpritës, si përqindje ose si shumë fikse.

Verifikimi i identitetit për vizitorët

Të gjithë vizitorët që prenotojnë në mbarë botën do t'i nënshtrohen verifikimit të identitetit.

Shqyrtimi i rezervimeve në mbarë botën

Teknologjia që ndihmon në uljen e rrezikut për festa dhe dëmtime tani është në dispozicion globalisht.

Koha e publikimit dhe disponueshmëria e veçorive mund të ndryshojnë në varësi të vendndodhjes.