Asistencë në lagje

Ne e dimë se mund të dalin probleme në çdo komunitet. Zakonisht është më e shpejtë të komunikosh drejtpërdrejt me fqinjin për të adresuar shqetësimet lidhur me qiradhënien e shtëpisë, por mund edhe të na telefonosh ose të na kontaktosh më poshtë për asistencë shtesë. Nëse ke një shqetësim që nuk lidhet me lagjen, vizito Qendrën e ndihmës.

A është ky një rast urgjent?
Telefono në 911 për të kontaktuar me policinë lokale ose shërbimet e tjera të urgjencës nëse dikush është në rrezik ose është lënduar.
A ka ndonjë festë apo zhurmë tjetër shqetësuese aty afër?
Kërko një telefonatë nga ekipi i asistencës së lagjes.
Ekipin e asistencës së lagjes mund ta kontaktosh edhe në numrin e telefonit +1 (855) 635-7754.
Do të dalësh nga Airbnb për t'u telefonuar shërbimeve lokale të urgjencës. Përdorimi i kësaj veçorie është subjekt i rregullores sonë.

Për shqetësime jourgjente në lagje, na dërgo një mesazh

Plotëso formularin më poshtë. Të gjitha fushat kërkohen, përveç rasteve të shënuara si me zgjedhje.

Pasi të plotësosh formularin, do të marrësh një email konfirmimi me numrin e çështjes.

Stafi ynë do ta shqyrtojë shqetësimin tënd. Nëse përputhet me një listim aktiv të Airbnb, do të kontaktojmë me hostin.

Do të të kontaktojmë pasi të kemi hetuar më shumë. Nëse nevojitet, do të të kontaktojmë për më shumë informacion.

Zgjidh një temë për të filluar. Për cilën nga këto tema shqetësohesh?

Zhurmë ose festë

E dimë që zhurma e tepruar ose një festë mund të jenë shqetësuese. Plotëso formularin e mëposhtëm dhe ne do të zbulojmë se çfarë ka ndodhur.

A e ke linkun e listimit në Airbnb për këtë shtëpi? Do të na ndihmonte ta kontaktonim pritësin më shpejt.