Kartat promocionale dhuratë të Airbnb

Është një botë të tërë që pret të eksplorohet, afër, larg apo përmes internetit.

Mënyra të panumërta për të eksploruar

Me gati 5,6 milionë vendqëndrime dhe dhjetëra mijëra përvoja, për të gjithë ka diçka të përshtatshme.
Pushime familjare
Qëndrime mbresëlënëse për familje të të gjitha madhësive.
Pushime romantike
Lidhu me një person të dashur në një vend të veçantë.
Përvoja
Zbulo aktivitete unike me ekspertë vendas.

Një mënyrë e lehtë për të dhënë gëzim

Dërgo një dhuratë zbulimesh dhe eksplorimesh.
Dizajne argëtuese
Zgjidh një dizajn argëtues, shumën e dhuratës e më pas personalizo mesazhin!
Dërgoje me SMS ose me email
Karta promocionale dhuratë mbërrin në çast dhe ne do të konfirmojmë që është marrë.
Është pa afat
Pasi ta ketë tërhequr, mund ta përdorë kreditin dhuratë kur të dëshirojë.

Ideale për çdo rast

Shpreh mirënjohje për njerëzit që vlerëson dhe arritjet e tyre në jetë.
Mund të dhurosh gjithashtu një përvojë. Mëso më shumë

Kartat promocionale dhuratë për korporatat

Dhuroju klientëve ose punonjësve të tu një eksplorim me Airbnb.
Për blerje nga $1 000  e lart.

E disponueshme edhe në dyqane

Merr karta promocionale dhuratë në dyqanet ushqimore, farmaci dhe shitës të tjerë në mbarë vendin.

Ke pyetje të tjera?

Për më shumë pyetje vizito Qendrën e ndihmës
Për të tërhequr një kartë promocionale dhuratë, shto fonde nga bilanci i kartës në llogarinë tënde. 1) Shko te www.airbnb.com/gift, 2) Vendos numrin e kartës promocionale dhuratë (vetëm numrat, mos vendos hapësira apo vija) dhe kodin PIN, 3) Kliko ose shtyp "Tërhiq kartën promocionale dhuratë". Fondet e kartës promocionale dhuratë mund të përdoren për të paguar pjesën më të madhe të prenotimeve të banesave dhe përvojave në Airbnb. Kur prenoton, bilanci i çdo karte promocionale dhuratë në llogarinë tënde aplikohet automatikisht. Tërhiq kartën promocionale dhuratë
Pasi shtohet një kartë promocionale dhuratë në llogarinë tënde të Airbnb, fondet nuk skadojnë.
Aktualisht, kartat promocionale dhuratë mund të blihen dhe të shfrytëzohen vetëm nga individë në Shtetet e Bashkuara me një mënyrë pagimi të lëshuar në Shtetet e Bashkuara. Lexo kushtet e kartës promocionale dhuratë
Pasi të marrësh kartën dhe t'i shtosh fondet nga karta në llogarinë tënde, mund të kontrollosh bilancin e krediteve dhuratë të Airbnb. 1) Hyr në llogarinë tënde të Airbnb përmes një shfletuesi, 2) shko te "Mënyrat e pagimit" në llogarinë tënde. Do të gjesh një seksion për kreditin dhuratë të Airbnb me bilancin aktual, 3) Kliko "Shfaq detajet" për të hapur listën e kartave promocionale dhuratë që janë aplikuar në llogarinë tënde. Kontrollo bilancin
Fondet e kartës promocionale dhuratë nuk mund të përdoren për të paguar ndryshimet që bën në rezervimet ekzistuese dhe për pagesa të programuara ose të ardhshme të qëndrimeve afatgjata ose të planeve të pagesave.
Aktualisht pranojmë kartat kryesore të kreditit dhe Apple Pay për kartat dixhitale promocionale dhuratë të blera në Airbnb.