Fito para si pritës në Airbnb

Na trego pak për ambientin tënd

Fito para si pritës në Airbnb

Na trego pak për ambientin tënd

Pse të presësh vizitorë në Airbnb?

Pavarësisht se çfarë lloj shtëpie apo dhome ke për të dhënë me qira, Airbnb e bën të thjeshtë dhe të sigurt pritjen e udhëtarëve. Ke kontroll të plotë mbi disponueshmërinë tënde, çmimet, rregullat e shtëpisë dhe mënyrën se si bashkëvepron me vizitorët.

Jemi këtu për të të ndihmuar

Për të siguruar ty, banesën dhe sendet e tua personale, për çdo prenotim ofrojmë një mbulim prej 1 milion dollarësh për mbrojtjen e pronës nga dëmtimet dhe një sigurim tjetër prej 1 milion dollarësh në rast aksidentesh.

Pritja e vizitorëve në 3 hapa

Publiko falas ambientin tënd

Ndaj cilëndo hapësirë ​pa tarifa regjistrimi, nga një dhomë ndenjeje e përbashkët e deri te një shtëpi e dytë, dhe gjithçka të ndërmjetme.

Vendos se si dëshiron t'i presësh vizitorët

Zgjidh orarin, çmimet dhe kriteret për vizitorët. Jemi atje për të ndihmuar.

Mirëprit vizitorin e parë

Pas publikimit të listimit, vizitorët e kualifikuar mund të të kontaktojnë. Vizitorëve mund t'u dërgosh çdo lloj pyetjeje me mesazh, para qëndrimit të tyre.

Garancia e pritësit më shtyu të vendos të regjistrohem në Airbnb sepse mund të mbështetem aty në rast dëmesh ose problemesh.
Garancia e pritësit më shtyu të vendos të regjistrohem në Airbnb sepse mund të mbështetem aty në rast dëmesh ose problemesh.

Dennis pret vizitorë në Londër për shkak të fleksibilitetit që ofron ky aktivitet

Dennis pret vizitorë në Londër për shkak të fleksibilitetit që ofron ky aktivitet

Mëso se si ata presin vizitorë
Garancia e pritësit më shtyu të vendos të regjistrohem në Airbnb sepse mund të mbështetem aty në rast dëmesh ose problemesh.
Garancia e pritësit më shtyu të vendos të regjistrohem në Airbnb sepse mund të mbështetem aty në rast dëmesh ose problemesh.

Dennis pret vizitorë në Londër për shkak të fleksibilitetit që ofron ky aktivitet

Dennis pret vizitorë në Londër për shkak të fleksibilitetit që ofron ky aktivitet

Mëso se si ata presin vizitorë

Me ne je i mbrojtur

Ne e dimë që kryesore është t'i besosh njerëzit që qëndrojnë në shtëpinë tënde. Airbnb të lejon të vendosësh kërkesa strikte për personat që mund të prenotojnë dhe për të njohur vizitorët para qëndrimit të tyre. Megjithatë, nëse ndodh diçka, ke mbështetjen tonë. Me Garancinë e pritësit që mbulon dëmtimet e pronës dhe Siguracionin tonë për Mbrojtjen e pritësit për përgjegjësitë, ti mbështetesh si pritës gjatë gjithë kohës.

Mundësi për të kërkuar dokument identifikimi zyrtar para prenotimit
Rregullat e shtëpisë me të cilat duhet të pajtohen vizitorët
Mundësi për të lexuar recensionet nga udhëtimet e shkuara
Mbrojtje falas deri në 1 milion dollarë për dëmtimin e pronës
Sigurim falas për përgjegjësitë deri në 1 milion dollarë
Asistenca globale e klientit 24/7

Pagesa më të thjeshta

Faturo shumën që do

Mund ta zgjedhësh gjithmonë çmimin tënd. Ke nevojë për ndihmë? Kemi mjete për të të ndihmuar t'i përgjigjesh kërkesës në zonën tënde.

Paguaj tarifa të ulëta

Regjistrimi është pa pagesë. Në përgjithësi, Airbnb merr nga hostët një tarifë fikse prej 3% për rezervim, që është ndër tarifat më të ulëta në industri.

Shpërblehu shpejt

Pasi të mbërrijë vizitori, mund të të paguajmë me Paypal, depozitë direkte ose me mënyra të tjera të disponueshme.

Pritja e vizitorëve më ka ndihmuar të paguaj për një kuzhinë të re dhe rregullime të tjera.
Pritja e vizitorëve më ka ndihmuar të paguaj për një kuzhinë të re dhe rregullime të tjera.

Tessa pret vizitorë në Londër për të fituar më shumë para

Tessa pret vizitorë në Londër për të fituar më shumë para

Mëso se si ata presin vizitorë
Pritja e vizitorëve më ka ndihmuar të paguaj për një kuzhinë të re dhe rregullime të tjera.
Pritja e vizitorëve më ka ndihmuar të paguaj për një kuzhinë të re dhe rregullime të tjera.

Tessa pret vizitorë në Londër për të fituar më shumë para

Tessa pret vizitorë në Londër për të fituar më shumë para

Mëso se si ata presin vizitorë

Hostët si ti, në mbarë botën

2,9 milionë

Hostë në Airbnb

Hostë në Airbnb

800 000

Qëndrime mesatare në Airbnb çdo natë

Qëndrime mesatare në Airbnb çdo natë

14 000

Hostë të rinj në muaj

Hostë të rinj në muaj

Rreth Airbnb

Çfarë është Airbnb?

Airbnb i lidh njerëzit me vendqëndrime dhe aktivitete anembanë botës. Forca lëvizëse e komunitetit janë hostët, të cilët u ofrojnë vizitorëve mundësinë unike për të udhëtuar si vendas.

Çfarë është pritja e vizitorëve?

Nëse ke një dhomë shtesë, të gjithë shtëpinë ose ekspertizë, mund të fitosh para duke e ndarë me këdo në botë. Mund të presësh vizitorë në shtëpinë tënde, mund të organizosh aktivitete ose t'i bësh të dyja. E vendos ti se kur t'i presësh vizitorët.

Pyetjet më të shpeshta

Kush mund të bëhet host në Airbnb?

Është e lehtë të bëhesh një host në Airbnb në shumicën e zonave dhe krijimi i listimeve është gjithnjë falas. Të gjitha apartamentet dhe banesat, dhomat më vete, shtëpitë mbi pemë dhe kështjellat janë vetëm disa nga pronat që hostët kanë dhënë me qira në Airbnb.

Për më shumë detaje rreth asaj që pritet nga hostët, referoju standardeve të komunitetit të Airbnb për sigurinë, mbrojtjen, besueshmërinë, si dhe standardeve të mikpritjes që i ndihmojnë hostët të fitojnë recensione shumë të mira nga vizitorët.

Çfarë kërkohet nga vizitorët para prenotimit?

Të gjithë përdoruesve të Airbnb u kërkojmë disa informacione para se të udhëtojnë me ne. Përpara se të mund të bëjnë një kërkesë rezervimi, vizitorët duhet t'i kenë plotësuar të gjitha këto informacione. Këto informacione të mundësojnë të dish se kë të presësh dhe se si ta kontaktosh vizitorin.

Kërkesat e Airbnb për vizitorët përfshijnë: • Emrin e plotë • Adresën e emailit • Numrin e telefonit të konfirmuar • Mesazhin prezantues • Pajtimin me Rregullat e Shtëpisë • Informacionin e pagesës

Nga vizitorët pritet, por jo detyrimisht, të kenë një fotografi profili. Vizitorëve mund t'u kërkosh gjithashtu të japin dokumentin e identifikimit para prenotimit të hapësirës.

Sa kushton listimi i ambientit tim?

Regjistrimi në Airbnb dhe listimi i shtëpisë është krejtësisht falas.

Në momentin që hostët marrin një rezervim, u aplikojmë atyre një tarifë shërbimi për Airbnb, që zakonisht është 3%, për të mbuluar kostot e biznesit.

Çfarë mbrojtje kam në rast dëmtimi të pronës?

Garancia e Hostit në Airbnb i siguron hostit një mbrojtje deri në 1 000 000 dollarë për dëmet në pronën e mbrojtur, në rastet e rralla kur dëmet e shkaktuara nga vizitorët e tejkalojnë shumën e kaparit të garancisë ose nëse ky i fundit nuk është vendosur.

Programi i Garancisë së Hostit nuk ofron mbulim për para në dorë dhe letra me vlerë, koleksione, vepra të rralla arti, bizhuteri, kafshë shtëpiake ose përgjegjësi personale. U rekomandojmë hostëve të sigurojnë ose të heqin sendet me vlerë kur japin me qira ambientin e tyre. Gjithashtu, programi nuk mbulon humbjet ose dëmtimin e pronës si pasojë e vjetrimit.

Mëso më shumë rreth Garancisë së Hostit në http://airbnb.com/guarantee

Si duhet ta zgjedh çmimin e listimit?

Çmimi që vendos për listimin tënd varet krejtësisht nga ti. Për të të ndihmuar të vendosësh, mund të kërkosh për listime të ngjashme në qytetin ose lagjen tënde që të krijosh një ide për çmimet e tregut. Tarifat shtesë > - Tarifa e pastrimit: Tarifën e pastrimit mund ta përfshish në çmimin tënd për natë ose mund ta shtosh veçan në cilësimet e çmimeve. > - Tarifat e tjera: Për të vendosur tarifa shtesë krahas çmimeve të zakonshme (si për shembull tarifën për regjistrimin në orë të vona ose për kafshët shtëpiake), duhet t'i njoftosh vizitorët për këto tarifa të mundshme para prenotimit dhe më pas të përdorësh Qendrën e Zgjidhjes së Problemeve për të kërkuar në mënyrë të sigurt pagesën e tarifave shtesë.

Si mund të më ndihmojë Airbnb me vendosjen e çmimeve?

Mjeti "Çmime Smart" i Airbnb mundëson rritjen ose uljen automatike të çmimeve, sipas luhatjes së kërkesës për listime si të tuat.

Vendosja e çmimit është gjithmonë nën përgjegjësinë tënde, ndaj mjeti "Çmime Smart" kontrollohet nga cilësime të tjera çmimesh të zgjedhura prej teje dhe mund t'i përshtatësh çmimet për natë në çdo kohë.

Mjeti "Çmime Smart" bazohet në llojin dhe vendndodhjen e listimit, sezonin, kërkesën dhe faktorë të tjerë (si p.sh. eventet në zonën tënde).

Gati për të fituar para?

Gati për të fituar para?