Sugjerimet do të shfaqen pasi të kesh shkruar të dhënat e kërkimit. Përdor shigjetat lart e poshtë për t'i shqyrtuar. Shtyp "enter" për të zgjedhur. Nëse përzgjedhja është një frazë, kjo frazë do të dërgohet për kërkim. Nëse sugjerimi është një link, shfletuesi do të shkojë në atë faqe.
Si të veproj
Pritës

Si funksionojnë shlyerjet e pagesave për bashkëpritësit

Hosts can set up Co-Host payouts to share payouts with a Co-Host on Airbnb. They can choose one way to share payouts with a Co-Host on bookings.

Hosts can choose to share:

 • The cleaning fee
 • The cleaning fee, plus a percentage of the booking that excludes the cleaning fee
 • A percentage of the booking (either including or excluding the cleaning fee)
 • A fixed amount

Payouts may be set up for Co-Hosts with any permissions. Some regional limitations may apply based on the Host’s or Co-Host’s location that limit the ability to use this feature.

How it works

Only the Host who is the listing owner can set up payouts for a Co-Host. Co-Hosts cannot set up payouts for themselves or for other Co-Hosts.

Once a Host has set up a Co-Host payout, the Co-Host has 14 days to confirm or decline. If the Co-Host declines but would still like to receive payouts, the Host can send a new proposal.

Once a Co-Host confirms their payouts, they'll be able to start getting payouts for bookings after guests check in. Any updates a Host makes to existing payouts will only apply to the Co-Host’s payouts for bookings that start after the Co-Host confirms the update.

To get paid, all Hosts and Co-Hosts must set up at least one payout method, and, where required, verify their identity and submit any taxpayer information that's required.

What payouts are included

Hosts can only share payouts with a Co-Host for guest stays on Airbnb. Experience bookings, Host damage protection reimbursements, and Resolution Center payouts, for example, aren’t included.

When you’ll get your payout

Both Host and Co-Host payouts will be sent about 24 hours after the guest checks in, and the Host or Co-Host’s payout method will determine how long it takes for them to receive the money. Learn more about the average processing time for each payout method.

If the reservation is a monthly stay, we’ll send the payout for the first month about 24 hours after the guest checks in, and we’ll send payouts monthly for the remainder of the guest’s stay.

Where to find your payouts

Once a booking is confirmed, you can find the Co-Host payout amount in your Earnings dashboard. Learn more about finding your payout information.

How payouts are calculated

Co-Host payouts are calculated based on the amount of the Host’s potential earnings for each booking.

To calculate the Host’s potential earnings for a booking, multiply the nightly price by the number of nights, and add any additional charges to the guest, like a cleaning fee. Then subtract the Host service fee and, if applicable, other taxes and fees.

Co-Host payouts are then calculated using Host’s potential earnings amount per booking and the payout option set up by the Host: the cleaning fee, the cleaning fee plus a percentage per booking (excluding the cleaning fee), percentage per booking (excluding or including the cleaning fee), or a fixed amount per booking. Learn more about how payouts are calculated.

Important: If the Host’s potential earnings amount is not enough to cover Co-Host payouts, Co-Hosts may receive a payout that is less than they expect. Additionally, depending on the payout options and amounts shared with Co-Hosts, the Host and some Co-Hosts may receive partial or no payouts, particularly when payouts are set up for multiple Co-Hosts. Find out more about payout exceptions.

Taxes and payouts

Co-Host payouts will not impact the amount which will be reported to the listing owner for tax information reporting purposes. Listing owners will receive a tax document on the full booking amount, and Co-Hosts will receive a tax document for the amounts they receive as specified by the listing owner.

Si të konfigurosh shlyerjet e pagesave të bashkëpritësit

Shlyerjet e pagesave të bashkëpritësit mund të konfigurohen dhe të modifikohen vetëm nga titullari i listimit. Për të konfiguruar shlyerjet e pagesave për bashkëpritësin tënd:

 1. Shko te Listimet dhe zgjidh listimin që të intereson
 2. Kliko Bashkëpritësit dhe zgjidh bashkëpritësin për të cilin dëshiron të konfigurosh shlyerjet e pagesave
 3. Kliko Shlyerjet e pagesave
 4. Zgjidh të ndash shlyerjet e pagesave duke përdorur një nga alternativat e disponueshme : Tarifa e pastrimit , tarifa e pastrimit plus, përqindja, përqindja ose shuma fikse
 5. Për tarifën e pastrimit, do ta ndash shumën që ke caktuar si tarifë pastrimi në detajet e listimit
 6. Për tarifën e pastrimit plus përqindjen, do ta vendosësh shumën që ke caktuar si tarifë pastrimi në detajet e listimit dhe do të shtosh një përqindje për prenotim (duke përjashtuar tarifën e pastrimit)
 7. Për shlyerjet e pagesave në bazë të një përqindjeje, shto përqindjen që dëshiron të ndash për çdo prenotim dhe më pas zgjidh të përjashtosh ose të përfshish shumën e tarifës së pastrimit në llogaritjen e përqindjes
 8. Për shlyerjet e pagesave në bazë të një shume fikse, shto shumën që dëshiron të ndash për çdo prenotim
 9. Kliko Konfirmoje me bashkëpritësin

Bashkëpritësi yt duhet të konfirmojë para se të fillojë të marrë shlyerjet e pagesave. Nëse do të modifikosh cilësimet e shlyerjes së pagesës para se bashkëpritësi yt të konfirmojë, duhet ta anulosh propozimin dhe të dërgosh një tjetër.

Ki parasysh gjithashtu se nëse e përditëson tarifën e pastrimit, tarifa e pastrimit dhe shuma e shlyerjes së pagesës e ndarë me një bashkëpritës do të përditësohen automatikisht.

Si të modifikosh shlyerjet e pagesave të bashkëpritësit

Për të ndryshuar shlyerjet e pagesave të bashkëpritësit:

 1. Shko te Listimet dhe zgjidh listimin që të intereson
 2. Kliko Bashkëpritësit dhe zgjidh bashkëpritësin
 3. Kliko Shlyerjet e pagesave
 4. Kliko Modifiko
 5. Zgjidh alternativën e shlyerjes së pagesës që dëshiron të përdorësh dhe kliko Para
 6. Për tarifën e pastrimit, do ta ndash shumën që ke caktuar si tarifë pastrimi në detajet e listimit
 7. Për tarifën e pastrimit plus përqindjen, do ta vendosësh shumën që ke caktuar si tarifë pastrimi në detajet e listimit dhe do të shtosh një përqindje për prenotim (duke përjashtuar tarifën e pastrimit)
 8. Për shlyerjet e pagesave në bazë të një përqindjeje, shto përqindjen që dëshiron të ndash për çdo prenotim dhe më pas zgjidh të përjashtosh ose të përfshish shumën e tarifës së pastrimit në llogaritjen e përqindjes
 9. Për shlyerjet e pagesave në bazë të një shume fikse, shto shumën që dëshiron të ndash për çdo prenotim
 10. Kliko Para
 11. Kontrollo propozimin e përditësuar dhe kliko Konfirmo me bashkëpritësin

Ki parasysh: Çdo ndryshim i bërë në shlyerjet ekzistuese të pagesave do të vlejë vetëm për shlyerjet e pagesave të bashkëpritësit për prenotimet që fillojnë pasi bashkëpritësi të konfirmojë ndryshimet.

Nëse po e ndan tarifën e pastrimit dhe dëshiron ta ndryshosh shumën, mëso se si ta përditësosh tarifën e pastrimit në detajet e listimit. Dije se ndryshimi i tarifës së pastrimit nuk kërkon që një bashkëpritës të konfirmojë një propozim të ri, por ai do të marrë një njoftim për ndryshimin.

Si të kontrollosh ose të anulosh një propozim të shlyerjes së pagesës në pritje

Për të kontrolluar ose për të anuluar një propozim për shlyerjen e pagesës së bashkëpritësit para se bashkëpritësi yt të konfirmojë:

 1. Shko te Listimet dhe zgjidh listimin që të intereson
 2. Kliko Bashkëpritësit dhe zgjidh bashkëpritësin
 3. Kliko Shlyerjet e pagesave për të gjetur detajet e shlyerjes së pagesave
 4. Për të anuluar propozimin, kliko Anulo propozimin

Si të ndalosh ndarjen e shlyerjeve të pagesave të bashkëpritësit

Për të hequr shlyerjet e pagesave të bashkëpritësit:

 1. Shko te Listimet dhe zgjidh listimin që të intereson
 2. Kliko Bashkëpritësit dhe zgjidh bashkëpritësin
 3. Kliko Shlyerjet e pagesave për të gjetur detajet e shlyerjes së pagesave
 4. Kliko Ndalo shlyerjet e pagesave dhe Po, ndalo shlyerjet e pagesave

Heqja e shlyerjeve të pagesave do të thotë se bashkëpritësi yt nuk do të paguhet për prenotimet që fillojnë pasi e ndalon ndarjen, prandaj sigurohu që nuk ka probleme para se të heqësh shlyerjet e pagesave. Bashkëpritësi yt do të njoftohet se shlyerjet e pagesave janë ndaluar. Ti (ose një bashkëpritës me qasje të plotë) mund të heqësh shlyerjet e pagesave duke hequr një bashkëpritës nga listimi, gjë për të cilin bashkëpritësi do të njoftohet gjithashtu.

Payout exceptions

When the Host’s potential earnings amount is greater than the sum of all Co-Host payouts, Co-Hosts will be paid first, and the Host will receive whatever remains. In some cases, either a Co-Host or the Host might not receive a payout, or will receive less than expected.

When Co-Host payouts exceed the Host’s potential earnings amount

If the Host’s potential earnings amount for a booking is less than the sum of all Co-Host payouts set up, the Co-Host(s) may receive a payout that is less than those amounts or no payout. This may also result in the Host receiving no payout.

Find out more about the order in which Co-Host payouts are shared.

When a guest cancels

All booking-related payouts owed to the Host are treated the same for the Co-Host, even if the Host ends up only receiving a portion of the payout, due to a cancellation.

For example, if a $150 booking is canceled and the Host’s potential earnings amount for that booking is updated to $50—and if the Co-Host payout is 10% per booking (excluding the cleaning fee), then the Co-Host will get $5 and the Host will get $45.

When a Host or Co-Host cancels after check-in

If a Host or full-access Co-Host cancels a guest’s booking after payouts have been sent by Airbnb, we’ll deduct the refund amount from future payouts until the full amount is collected. This means that Co-Host(s) or the Host might not receive a payout, or will receive less than expected. Hosts and Co-Hosts can find this reflected as an adjustment on their Earnings dashboard.

Co-Host payouts beginning October 12, 2023

Starting October 12, 2023, if 2 or more Co-Hosts payouts are set up on a listing, the Host’s potential earnings amount will be shared with Co-Hosts in the following order:

 1. Cleaning fee only
 2. Cleaning fee, plus a percentage of the booking that excludes the cleaning fee
 3. Percentage of the booking (excluding the cleaning fee), in order of the highest amount to lowest amount
 4. Percentage of the booking (including the cleaning fee), in order of the highest amount to lowest amount
 5. Fixed amount per booking, in order of the highest amount to lowest amount

Any amount that remains after Co-Host payouts will be paid to the Host.

Example of payout order starting October 12, 2023:


Cleaning fee plus percentage (excluding the cleaning fee)

Percentage, excluding the cleaning fee

Percentage, including the cleaning fee

Fixed amount

Sharing order

Payouts for scenario 1: $500 Host potential earnings ($400 reservation + $100 cleaning fee)

Payouts for scenario 2: $200 Host potential earnings ($100 reservation + $100 cleaning fee)

Co-Host 1

$100 cleaning fee + 5%

-

-

-

1

$120

$105

Co-Host 2

-

20%

-

-

2

$80

$20

Co-Host 3

-

10%

-

-

3

$40

$10

Co-Host 4

-

-

-

$35

4

$35

$35

Host

-

-

-

-

5

Remaining $225

Remaining $30

Example of payout order starting October 12, 2023 where the Co-Host proposed payouts exceed the total potential Host earnings:


Cleaning fee plus percentage (excluding the cleaning fee)

Percentage, excluding the cleaning fee

Percentage, including the cleaning fee

Fixed amount

Sharing order

Payouts: $500 Host potential earnings ($400 reservation + $100 cleaning fee)

Co-Host 1

$100 cleaning fee +40%

-

-

-

1

$260

Co-Host 2

-

30%

-

-

2

$120

Co-Host 3

-

20%

-

-

3

$80

Co-Host 4

-

-

-

$50

4

$40

Host

-

-

-

-

5

$0

Co-Host payouts before October 12, 2023

Prior to October 12, 2023, when payouts were shared with 2 or more Co-Hosts, the Host’s potential earnings amount was shared with Co-Hosts in the following order:

 1. Fixed payouts, in order of the highest amount to lowest amount
 2. Percentage payouts with minimum payout amounts, in order of the highest amount to lowest amount
 3. Percentage payouts with no minimum payout amounts

Any amount that remained after Co-Host payouts was paid to the Host.

Example of payout order prior to October 12, 2023:


Percentage per booking


Optional minimum amount

Fixed amount per booking

Sharing order

Payouts for scenario 1: $150 Host potential earnings

Payouts for scenario 2: $300 Host potential earnings

Co-Host 1

-

-

$100

1

$100

$100

Co-Host 2

25%

$10

-

2

$37.50

$75

Co-Host 3

20%

-

-

3

$12.50

$60

Host

-

-

-

4

$0

Remaining $65

Regional limitations

There are some limitations to sharing payouts with Co-Hosts, depending on your and your Co-Host’s location, and where your listing is located. The following restrictions apply:

Hosts and Co-Hosts located outside of the US and EU

 • Hosts can only share payouts with one Co-Host per listing

Brazil

 • Hosts can only share payouts with one Co-Host per listing
 • The Host and Co-Host must have the same country of residence to share payouts

Canada

 • Hosts can only share payouts with one Co-Host per listing
 • The Host and Co-Host must have the same country of residence to share payouts

India

 • Hosts can only share payouts with one Co-Host per listing
 • The Host and Co-Host must have the same country of residence to share payouts

Mexico

 • Sharing payouts for listings located in Mexico is not currently supported
A të erdhi në ndihmë ky artikull?

Artikuj të ngjashëm

Kërko ndihmë për rezervimet, llogarinë e më shumë.
Hyr ose regjistrohu