Kalo te përmbajtja

Përdor kuponin dhuratë

Pasi të kesh marrë kartën promocionale dhuratë të Airbnb, krediti do të jetë në dispozicion për t'u përdorur në rezervimin tënd të ardhshëm.
Aktualisht mund të tërhiqet vetëm brenda SHBA-së me një mënyrë pagimi me bazë në SHBA.
Shembull kuponi dhuratë

Gjëra që duhen mbajtur parasysh

Mbulimi i kostos
Para se të marrësh kartën promocionale dhuratë, duhet të kesh të konfiguruar në llogari një mënyrë pagimi me bazë në SHBA. Nëse totali yt ndryshon nga krediti dhuratë, do të përdoret për të paguar diferencën.
Nuk skadon kurrë
Pasi ta kesh marrë, krediti dhuratë do të jetë i disponueshëm për prenotimin e rezervimeve tani ose më vonë. Janë të shumta mundësitë që mund të zbulosh ndër 5,6 milionë listimet aktive dhe dhjetëra mijëra përvojat e disponueshme në Airbnb.
Çfarë duhet pasur parasysh
Kreditet dhuratë nuk mund të përdoren për të paguar ndryshimet që bën në rezervimet ekzistuese dhe për pagesa të programuara ose të ardhshme të qëndrimeve afatgjata ose të planeve të pagesave.
Bilanci i kreditit
Nën seksionin "Mënyrat e pagimit" në llogarinë tënde, do të gjesh kredit dhuratë nga Airbnb bashkë me bilancin aktual. Kliko "Shfaq detajet" për të shqyrtuar listën e kuponëve dhuratë të aplikuar në llogarinë tënde.

Pyetjet më të shpeshta
Për të blerë karta promocionale dhuratë nga Airbnb në format dixhital, që mund të dërgohen me email ose me SMS, vizito faqen e programit të kartave promocionale dhuratë të Airbnb. Kartat promocionale dhuratë të Airbnb mund të blihen edhe nga shitës të ndryshëm me pakicë në dyqane në gjithë territorin e Shteteve të Bashkuara. Aktualisht, kartat promocionale dhuratë mund të blihen dhe të tërhiqen vetëm brenda Shteteve të Bashkuara me një mënyrë pagimi të vlefshme në Shtetet e Bashkuara. Për të porositur karta promocionale dhuratë me shumicë, vizito faqen e blerjeve për korporatat. Porositë me shumicë kërkojnë një vlerë minimale blerjeje prej 1000 dollarësh.

Aktualisht, kartat promocionale dhuratë mund të blihen dhe të shfrytëzohen vetëm nga individë në Shtetet e Bashkuara me një mënyrë pagimi të lëshuar në Shtetet e Bashkuara. Lexo kushtet e kartës promocionale dhuratë

Para se të tërheqësh kartën promocionale dhuratë duhet të kesh vendosur një mënyrë pagimi të vlefshme në Shtetet e Bashkuara. Nëse totali yt ndryshon nga bilanci i kreditit dhuratë, do të përdoret për të paguar diferencën.

Duhet të kujdesesh për kartat promocionale dhuratë njësoj si për paratë. Pasi i dërgojmë elektronikisht blerësit apo marrësit të caktuar një kartë promocionale dhuratë në format dixhital, ose nëse i dorëzojmë transportuesit një kartë promocionale dhuratë të printuar, në të dy rastet rreziku dhe përgjegjësia e humbjes së kartave promocionale dhuratë do t'i kalojë blerësit. Ne nuk mbajmë përgjegjësi nëse një kartë promocionale dhuratë humbet, vidhet, shkatërrohet ose përdoret pa lejen tënde.

Pyetje të tjera? Shko te Qendra e ndihmës