Sugjerimet do të shfaqen pasi të kesh shkruar të dhënat e kërkimit. Përdor shigjetat lart e poshtë për t'i shqyrtuar. Shtyp "enter" për të zgjedhur. Nëse përzgjedhja është një frazë, kjo frazë do të dërgohet për kërkim. Nëse sugjerimi është një link, shfletuesi do të shkojë në atë faqe.
Rregullorja e komunitetit

Politikat e përmbajtjes së Airbnb

Duke postuar përmbajtje në Airbnb, pranon t'i përmbahesh kësaj rregulloreje. Rezervojmë të drejtën të heqim çdo përmbajtje, plotësisht ose pjesërisht, që shkel këtë politikë, Kushtet e shërbimit, Standardet te komunitetit, Rregulloren e recensimeve ose për çdo arsye tjetër sipas gjykimit tonë.

Në rastin e shkeljeve të përsëritura ose të rënda, mund ta pezullojmë ose ta çaktivizojmë përgjithmonë llogarinë në fjalë.

Mund ta raportosh përmbajtjen drejtpërdrejt ose të na kontaktosh për të raportuar përmbajtje që duket se e shkelin këtë rregullore.

Përmbajtja e mëposhtme nuk lejohet në Airbnb:

 • Përmbajtja është krijuar vetëm për qëllime reklamimi ose përmbajtjesh të tjera komerciale, duke përfshirë logot e kompanisë, lidhjet ose emrat e kompanisë
 • Mesazhet apo kontaktet e padëshiruara ose përmbajtjet që ndahen vazhdimisht në mënyrë të bezdisur
 • Përmbajtje që mbështetin ose promovojnë veprimtari të paligjshme ose të dëmshme, seksualisht eksplicite, të dhunshme, grafike, kërcënuese ose ngacmuese
 • Përmbajtje diskriminuese (lexo Rregulloren e mosdiskriminimit për më shumë informacion)
 • Përpjekjet për të imituar një person, llogari ose entitet tjetër, duke përfshirë një përfaqësues të Airbnb
 • Përmbajtje të paligjshme ose që shkelin të drejtat e një personi ose entiteti tjetër, duke përfshirë të drejtat e pronësisë intelektuale dhe të drejtat e privatësisë
 • Përmbajtje që përfshijnë informacione private ose konfidenciale të një personi tjetër, duke përfshirë përmbajtjen që është e mjaftueshme për të identifikuar vendndodhjen e një listimi

Mëso më shumë rreth Rregullores së përmbajtjes dhe koronavirusit në Airbnb.

Shkelje e rregulloreve

Më poshtë janë shkeljet e rregulloreve specifike për një lloj përmbajtjeje:

Titujt e listimeve

 • Titujt e listimeve që përfshijnë informacione të parëndësishme për llojin e listimit, stilin ose përvojën
 • Titujt e listimit që përfshijnë simbole ose emoji

Faqet e listimit ose të profilit

 • Listimet dhe profilet që kanë informacione mashtruese, të rreme apo keqinformuese

Qendra e komunitetit

 • Përmbajtjet që janë jashtë teme, nuk ngrenë pyetje ose nuk ofrojnë informacione që lidhen me një pyetje si pjesë e një diskutimi më të gjerë
 • Ofendime apo sulmim i qëllimshëm e i përsëritur i anëtarëve të komunitetit

Recensione

 • Recensionet paragjykuese ose që shfaqin tregues të zhvatjes/dhënies së incentivave, të konflikteve të interesit ose të konkurrencës së drejtpërdrejtë
 • Recensionet që nuk përmbajnë informacione që lidhen me një pritës ose vizitor, listim ose përvojë, mund të hiqen. Edhe recensionet që përmbajnë kryesisht informacione të parëndësishme mund të hiqen, por vetëm në rastet kur informacionet e tjera të rëndësishme në to nuk mendohet se janë me interes të veçantë për vendimet e prenotimeve nga anëtarët e tjerë të komunitetit.

Mëso më shumë rreth Rregullores së recensimit të Airbnb dhe se si i moderon Airbnb mosmarrëveshjet e recensimeve.

URL-të e personalizuara

A të erdhi në ndihmë ky artikull?
Kërko ndihmë për rezervimet, llogarinë e më shumë.
Hyr ose regjistrohu