Sugjerimet do të shfaqen pasi të kesh shkruar të dhënat e kërkimit. Përdor shigjetat lart e poshtë për t'i shqyrtuar. Shtyp "enter" për të zgjedhur. Nëse përzgjedhja është një frazë, kjo frazë do të dërgohet për kërkim. Nëse sugjerimi është një link, shfletuesi do të shkojë në atë faqe.
Rregullorja e komunitetit

Politikat e përmbajtjes së Airbnb

Duke postuar përmbajtje në Airbnb, pranon t'i përmbahesh kësaj rregulloreje. Përmbajtja përfshin çdo përmbajtje të shkruar, fotografike, audio, video ose përmbajtje tjetër, duke përfshirë:

 • Tekstet e shkruara: Titujt dhe përshkrimet e listimit, faqet e profilit, recensionet publike dhe private, përshtypjet, postimet në Qendrën e komunitetit dhe mesazhet për Airbnb, pritësit ose vizitorët
 • Imazhe: Fotografi dhe video, si dhe imazhe të përfshira brenda fotografive dhe videove (si postera ose vepra arti të varura në mur)

Rezervojmë të drejtën të heqim çdo përmbajtje, plotësisht ose pjesërisht, që e shkel këtë rregullore, Kushtet e shërbimit, Standardet e komunitetit, Rregulloren e recensioneve ose për çdo arsye tjetër sipas gjykimit tonë. Në rastin e shkeljeve të përsëritura ose të rënda, mund ta kufizojmë, ta pezullojmë ose ta heqim llogarinë e lidhur me Airbnb.

Përmbajtja e mëposhtme nuk lejohet në Airbnb:

 • Përmbajtja është krijuar vetëm për qëllime reklamimi ose përmbajtjesh të tjera komerciale, duke përfshirë logot e kompanisë, lidhjet ose emrat e kompanisë
 • Mesazhet apo kontaktet e padëshiruara ose përmbajtjet që ndahen vazhdimisht në mënyrë të bezdisur
 • Përmbajtje që mbështetin ose promovojnë veprimtari të paligjshme ose të dëmshme, seksualisht eksplicite, të dhunshme, grafike, kërcënuese ose ngacmuese
 • Përmbajtja diskriminuese (lexo Rregulloren e mosdiskriminimit për më shumë informacion)
 • Përmbajtjet që përpiqen të imitojnë një person, llogari ose entitet tjetër, duke përfshirë një përfaqësues të Airbnb
 • Përmbajtje të paligjshme ose që shkelin të drejtat e një personi ose entiteti tjetër, duke përfshirë të drejtat e pronësisë intelektuale dhe të drejtat e privatësisë
 • Përmbajtje që përfshijnë informacione private ose konfidenciale të një personi tjetër, duke përfshirë përmbajtjen që është e mjaftueshme për të identifikuar vendndodhjen e një listimi

Shkelje të tjera të rregulloreve për lloje të caktuara të përmbajtjeve:

Titujt e listimit

 • Titujt e listimeve që përfshijnë informacione të parëndësishme për llojin e listimit, stilin ose përvojën
 • Titujt e listimit që përfshijnë simbole ose emoji

Faqet e listimit ose të profilit

 • Listimet dhe profilet që kanë informacione mashtruese, të rreme apo keqinformuese

Qendra e komunitetit

 • Përmbajtjet që janë jashtë teme, nuk ngrenë pyetje ose nuk ofrojnë informacione që lidhen me një pyetje si pjesë e një diskutimi më të gjerë
 • Ngacmime, ofendime apo sulmim i qëllimshëm e i përsëritur i anëtarëve të komunitetit

Recensione

URL të personalizuara

Përmbajtje që lidhen me COVID-19

  Si të raportosh përmbajtje që shkelin rregulloren tonë

  Nëse beson se përmbajtja e shkel këtë rregullore, mund ta raportosh atë direkt nga aplikacioni ose duke na kontaktuar.

  A të erdhi në ndihmë ky artikull?

  Artikuj të ngjashëm

  Kërko ndihmë për rezervimet, llogarinë e më shumë.
  Hyr ose regjistrohu