Besimi dhe siguria

Siguria jote është përparësia jonë

Një botë ku të gjithë ndihen se përkasin, krijohet mbi themelet e besimit ngritur mbi pritshmëritë e një sjelljeje të qëndrueshme të hostit dhe vizitorit. Ne kemi përcaktuar këto standarte të komunitetit për të ndihmuar në sjelljen dhe kodifikimin e vlerave që mbështesin komunitetin tonë global.

Përmbajtja e këtij dokumenti ndryshon shpesh sepse ne i përmirësojmë vazhdimisht praktikat tona për të përmbushur nevojat e komunitetit tonë. Por këto pesë standarde—mbrojtja, siguria, drejtësia, autenticiteti dhe besueshmëria—mbeten shtyllat kryesore në përpjekjet tona për të krijuar sigurinë dhe në nxitjen e përkatësisë. Ne gjithmonë punojmë që ato të respektohen dhe të zbatohen.

Siguria

Përvoja jote Airbnb fillon në momentin kur përqafon aventurën. Kjo është e mundur vetëm kur i beson këtij komuniteti dhe ndihesh i sigurt. Prandaj, ne kërkojmë që të mos i lejosh vetes të rrezikosh apo kërcënosh askënd.

Dëmtimi i vetes apo të tjerëve

Nuk duhet të kryeni sulme fizike ose seksuale, abuzime seksuale, ngacmime seksuale, dhunë në familje, grabitje, trafikim njerëzor, akte të tjera dhune, ose të mbani askënd kundër vullnetit të tyre. Anëtarët e organizatave të rrezikshme, përfshirë terroristët, kriminelët e organizuar dhe grupet e dhunshme raciste, nuk janë të mirëpritur në këtë komunitet. Airbnb është e angazhuar të punojë me zbatimin e ligjit sipas rastit dhe t'u përgjigjet kërkesave të vlefshme të zbatimit të ligjit.

Ne i marrim shumë seriozisht vetëvrasjet, vetë-lëndimet, çrregullimet në të ngrënë dhe abuzimin me drogërat, dhe punojmë që t'i ndihmojmë njerëzit në krizë.

Kërcënimet

Nuk duhet të përçosh synimin për të dëmtuar ndokënd me fjalët apo veprimet fizike të tua. Ne i marrim kërcënimet për vetë-lëndim po aq seriozisht sa edhe veprimet, dhe mund të ndërhyjmë nëse e mendojmë të arsyeshme.

Situatat e rrezikshme

Në listimin tënd nuk duhet të kesh armë të pasigurta, kushte/ambiente që mund të shkaktojnë sëmundje, kafshë të rrezikshme, dhe nuk duhet të krijosh kushte që rrisin gjasat e zjarrit ose që pengojnë largimin në rast emergjence.

Siguria

Anëtarët e komunitetit të Airbnb ndajnë shtëpitë, lagjet dhe përvojat e tyre. Sikur të jeni duke hapur shtëpine tuaj si host apo po përjetoni mikpritjen e një hosti si nje vizitor, duhet të keni besim që do ndiheni të sigurtë. Ne ju kërkojmë të tregoni respekt kundrejt pronës, informacionit dhe sendeve personale qe nuk ju perkasin.

Vjedhje, vandalizëm apo zhvatje

Mos merrni pronën që nuk u përket, përdorni pronën e dikujt pa lejen e tyre, kopjoni çelësat apo dokumentat e identitetit, dëmtoni pronën e të tjerëve, të qëndroni në një listim pasi të ketë përfunduar qëndrimi, apo të kërcënoni dikën me vlerësime negative apo çfarëdo penaliteti a dëmtimi tjetër për të përftuar kompensim apo përfitime të tjera.

Spam, phishing ose mashtrim

Nuk duhet të bësh transaksione jashtë sistemit të pagesave Airbnb; të kryesh mashtrime me prenotimet ose kartat e kreditit, apo pastrim parash; ta zhvendosësh trafikun në faqe të tjera interneti ose të tregtosh produkte që nuk kanë lidhje me Airbnb; të devijosh pagesat e të tjerëve; të abuzosh me sistemin tonë të rekomandimeve; apo të ngresh pretendime të rreme kundër anëtarëve të tjerë të komunitetit.

Shkelja e të drejtave të privatësisë apo pronësisë intelektuale të të tjerëve

Nuk duhet të spiunosh të tjerët; kamerat nuk lejohen në listimin tënd, përveçse kur ke informuar paraprakisht dhe janë të dukshme, dhe nuk lejohen kurrë në hapësira private (siç janë banjat ose ambientet e gjumit). Mos hyr në llogaritë e të tjerëve pa autorizim dhe mos shkel privatësinë, të drejtat e autorit ose simbolet e regjistruara tregtare të të tjerëve.

Barazi

Komuniteti global i Airbnb-së është po aq i ndryshëm, unik dhe i gjallë sa vetë bota. Drejtësia na mban të bashkuar, lejon që t'i besojmë njëri-tjetrit, të integrohemi plotësisht në komunitet dhe të ndihemi sikur vërtetë i përkasim atij.

Sjellje diskriminuese ose e folur që nxit urrejtje

Trajtoi të gjithë me respekt në çdo komunikim. Ndaj, respektoni çdo ligj të aplikueshëm, mos i trajtoni ndryshe për shkak të racës, etnisë, origjinës kombëtare, përkatësisë fetare, orientimit seksual, gjinisë, identitetit të gjinisë, aftësisë së kufizuar apo sëmundjeve serioze. Gjithashtu, nuk lejohet të ofendoni të tjerët për të njëjtat arsye.

Të ngacmosh apo bezdisësh të tjerët

Nuk duhet të shpërndash informacione personale për të turpëruar apo shantazhuar të tjerët, sulmuar me sjellje të padëshirueshme apo prishur reputacionin e tyre, dhe as të shkelësh standardet tona të recensioneve dhe përmbajtjes.

Shqetësimi i komunitetit përreth

Respektoni hapësirat e përbashkëta, mos i trajtoni fqinjët si "stafin e sportelit", mos shqetësoni ata që gjenden përreth jush, apo të mos i përgjigjeni asnjëherë shqetësimeve të fqinjëve apo komunitetit.

Autenticiteti

Përvojat e tua në Airbnb duhet të jenë të pasura me momente të këndshme dhe aventura surprizuese. Ngaqë komuniteti ynë ndërtohet mbi besimin, autenticiteti është thelbësor—kjo kërkon një ekuilibër pritshmërish të përbashkëta, ndërveprime të sinqerta dhe detaje të sakta.

Keqprezantimi i vetes

Nuk duhet të japësh emër ose datëlindje të rreme, të përdorësh listimet për qëllime komerciale pa lejen e hostit tënd, të zhvillosh aktivitete ose festa pa miratimin e tij, të mbash disa llogari apo të krijosh llogari nëse je nën 18 vjeç.

Duke keqparaqitur hapësirat e tua

Nuk duhet të japësh informacione të pasakta mbi vendndodhjen, të shënosh disponueshmëri të pasaktë, të keqinformosh njerëzit për llojin, natyrën apo detajet e listimit, të zëvendësosh një listim me një tjetër, të krijosh listime të rreme apo mashtruese, të lësh recensione mashtruese, të përdorësh çmime mashtruese apo të mos tregosh rreziqet dhe problemet e banimit.

Përvoja që janë thjesht transaksione

Airbnb filloi si një mundësi për t’u lejuar njerëzve të ndajnë banesat e tyre me të tjerët. Megjithëse Airbnb është rritur që nga ditët e para dhe qiradhënia e shtëpive është zgjeruar anembanë botës, ne ende presim që çdo listim të mos jetë vetëm një transaksion, por të krijojë mundësinë që kushdo të ndiejë që i përket atij vendi.

Besueshmëria

Çdo përvojë e Airbnb është unike, dhe çdo detaj është specifik për çdo shtëpi, lagje dhe host. Meqenëse komuniteti ynë merr angazhime bazuar në këto detaje, ne duhet të jemi në gjendje t'i besojmë njëri-tjetrit—për komunikimin në kohë të arsyeshme, kushtet e banesës apo pritshmëritë që kemi vendosur.

Ofrimi i hapësirave të pabanueshme

Nuk duhet të ofrosh ambiente me pastërti nën standardin e pranueshëm apo me mungesa të padeklaruara të ujit të rrjedhshëm ose elektricitetit. Nuk duhet të ofrosh ambiente që nuk janë ambiente të përshtatshme gjumi (p.sh. paisje kampingu), fikse gjatë kohës së qëndrimit (p.sh. varka të lëvizshme), ose që nuk kanë akses në mjedise të dedikuara për tualet (p.sh. t'i drejtoni vizitorët të përdorin banjat publike).

Shkelja e angazhimeve

Në mungesë të rrethanave lehtësuese, nuk duhet të anuloni pas afatit të vendosur në rregulloren e anulimit përkatëse. Bej kujdes që të regjistrohesh, të paguash ose të mos thyesh rregullat e shtëpisë.

Nuk përgjigjet

Nuk duhet të kesh vazhdimisht dhe gjithandej vlerësime të ulëta, të jesh i paarritshëm gjatë prenotimit apo gjatë qëndrimit, të mos japësh një kontakt të përshtatshëm për pritjen e vizitorëve, apo të refuzosh pjesëmarrjen në procesin tonë të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve.