Sugjerimet do të shfaqen pasi të kesh shkruar të dhënat e kërkimit. Përdor shigjetat lart e poshtë për t'i shqyrtuar. Shtyp "enter" për të zgjedhur. Nëse përzgjedhja është një frazë, kjo frazë do të dërgohet për kërkim. Nëse sugjerimi është një link, shfletuesi do të shkojë në atë faqe.
Si të veproj
Pritës

Si t'i shtosh kushtet lehtësuese në listime

Është e mrekullueshme kur mund të mirëpresësh edhe më shumë njerëz në ambientin tënd duke shtuar kushte lehtësuese, pasi ka shumë vizitorë që kërkojnë listime sipas kërkesave të tyre specifike. Zbulo se si ta bësh ambientin më të përshtatshëm.

Si të fillosh me kushtet lehtësuese

Së pari, sigurohu që listimi të publikohet. Më pas mund ta modifikosh listimin sipas dhomave dhe të nxjerrësh në pah çdo kusht lehtësues, të shoqëruar me të paktën një fotografi të qartë. Pasi të konfirmohen kushtet e tua lehtësuese në përputhje me udhëzimet tona për fotografitë, ato do të shfaqen në seksionin Kushtet lehtësuese të listimit tënd.

Modifiko listimin për të përfshirë kushtet lehtësuese

 1. Kliko Listimet dhe zgjidh listimin që dëshiron të modifikosh
 2. Nën Modifikuesi i listimit, kliko Ambienti yt
 3. Kliko Kushtet lehtësuese
 4. Kliko Kam këtë kusht lehtësues dhe shto fotografi për çdo kusht lehtësues që dëshiron të shtosh në listim
 5. Kontrollo dhe kliko Ruaj


Do të të kërkohet të shtosh të paktën një fotografi për çdo kusht. Të gjitha kushtet dhe fotografitë duhet të përmbushin udhëzimet tona të mëposhtme. Pasi të konfirmohen kushtet e tua lehtësuese në përputhje me udhëzimet tona për fotografitë, ato do të shfaqen në seksionin Kushtet lehtësuese të listimit tënd.

Modifiko dhomën për të përfshirë kushtet lehtësuese

 1. Kliko Listimet dhe zgjidh listimin që dëshiron të modifikosh
 2. Nën Modifikuesi i listimit, kliko Ambienti yt
 3. Kliko Prezantimi fotografik
 4. Zgjidh dhomën, kliko Kushtet lehtësuese dhe shto kushtet lehtësuese
 5. Kontrollo dhe kliko Ruaj

Nëse je lidhur me Airbnb përmes një menaxheri kanali ose softueri të menaxhimit të pronës të sinkronizuar plotësisht, duhet të përditësosh kushtet lehtësuese që ofron, nëpërmjet softuerit API. Kontakto ofruesin e programeve API për të pyetur lidhur me afatin kohor të ofrimit të kushtet lehtësues të API, në mënyrë që të shtosh shërbimet e tua.

Mëso më shumë rreth përkatësisë dhe gjithëpërfshirjes në Airbnb duke lexuar Rregulloren e kushteve lehtësuese.

Përkufizimet e kushteve lehtësuese dhe udhëzimet e fotografive

Për të përcaktuar se çfarë kushtesh lehtësuese ke, referoju përshkrimeve të mëposhtme dhe sigurohu që dhoma ose hapësira jote t'i përmbushë këto kritere para se ta zgjedhësh atë funksion. Sigurohu që të lexosh udhëzuesin e Airbnb për fotografimin e kushteve lehtësuese.

Kushtet lehtësuese për listimin tënd

Vend parkimi për invalidë

Përkufizimi i kushtit lehtësues:

Ka një vendparkim privat të paktën 3,35 metra të gjerë. Ose ka një vendparkim publik të posaçëm për një person me aftësi të kufizuara, i cili ka sinjalistikë ose shenja të qarta.

Kriteret e fotografive:

 • Për vendet e parkimit publik, shfaq tabela ose shenja për të treguar se është i rezervuar për personat me aftësi të kufizuara
 • Për vendet private të parkimit ose rrugët, shkrepe fotografinë nga distanca për të treguar se hapësira është 3,35 metra ose më e gjerë

Kalim i ndriçuar drejt hyrjes së vizitorëve

Përkufizimi i kushtit lehtësues:

Trotuari ose rrugina që të çon në hyrjen e vizitorëve ka ndriçim të mirë gjatë natës.

Kriteret e fotografive:

 • Shfaq qartë të gjitha burimet e dritës që ndriçojnë rruginën drejt hyrjes së vizitorëve
 • Mos përfshi burime drite në ambientet e brendshme të listimit
 • Sigurohu që fotografia të tregojë se në ç'distancë ndodhen dritat nga rrugina

Kalim pa shkallë drejt hyrjes së vizitorëve

Përkufizimi i kushtit lehtësues:

Rruginat e jashtme dhe të brendshme për te hyrja e vizitorëve, si trotuaret, korridoret ose ashensorët, nuk kanë shkallë ose bordura.

Kriteret e fotografive:

 • Bëj sa më shumë fotografi që të jetë e nevojshme për të fotografuar të gjithë rruginën nga vendparkimi i vizitorëve deri në hyrjen e vizitorëve
 • Në rastin e apartamenteve dhe hoteleve, kap rruginën e plotë duke përfshirë fotografi të hyrjes së hotelit, hollit, korridoreve dhe ashensorit, nëse ka
 • Dyert duhet të jenë të hapura për të treguar se rrugina është pa shkallë dhe pengesa

Hyrja e vizitorëve pa shkallë

Përkufizimi i kushtit lehtësues:

Hyrja e vizitorit nuk ka shkallë e pengesa, si dhe pragu i derës është më pak se 5 centimetra i lartë.

Në një ndërtesë hoteli ose apartamentesh, hyrja e vizitorëve është vendi nga ku vizitorët futen në dhomën e tyre. Për të gjitha llojet e tjera të listimeve, hyrja e vizitorëve është e njëjta me hyrjen në pronë.


Kriteret e fotografive:

 • Hap derën e hyrjes së vizitorëve
 • Pozicionoje kamerën jashtë hyrjes që të duket listimi
 • Përkule poshtë kamerën për të kapur gjithë pragun e hyrjes

Pajisje ngritëse tavani ose portative


Përkufizimi i kushtit lehtësues:

Ka një pajisje të projektuar posaçërisht që mund të ngrejë dhe të ulë dikë nga karroca e invalidëve. Mund të jetë e fiksuar në tavan ose që qëndron më vete.

Kriteret e fotografive:

 • Pajisja ngritëse duhet të jetë e projektuar posaçërisht për të ngritur dhe për të ulur dikë nga një karrocë invalidësh

 • Në fotografinë tënde shfaq qartë pajisjen ngritëse dhe vendin ku ndodhet në dhomën e gjumit ose në banjë

Pajisja ngritëse e pishinës ose vaskës me hidromasazh

Përkufizimi i kushtit lehtësues:

Ka një pajisje të projektuar posaçërisht që mund të ngrejë dhe të nxjerrë dikë nga pishina ose nga vaska me hidromasazh.

Kriteret e fotografive:

 • Pajisja ngritëse duhet të jetë e projektuar posaçërisht për të ngritur dhe për të nxjerrë dikë nga pishina ose nga vaska me hidromasazh

 • Shfaq qartë pajisjen ngritëse dhe vendin ku ndodhet pranë pishinës ose vaskës me hidromasazh

Kushtet lehtësuese për dhomat në listimin tënd

Hyrja e vizitorëve më e gjerë se 81 cm

Përkufizimi i kushtit lehtësues:

Hyrja e vizitorëve është të paktën 81 centimetra e gjerë.


Kriteret e fotografive:

 • Vendos një metër shirit në derën e hapur midis dy pikave më të ngushta të kornizës

 • Bëj një fotografi që shfaq të gjithë metrin shirit brenda kornizës së derës

 • Bëj një foto të dytë ku duken qartë metri shirit me njësitë e matjes

Hyrje pa shkallë në dhoma


(ky kusht është i disponueshëm në të gjitha llojet e dhomave)

Përkufizimi i kushtit lehtësues:

Dhoma është në katin përdhes ose e arritshme me ashensor ose rampë dhe nuk ka shkallë ose pragje më të larta se 5 centimetra midis hyrjes së vizitorëve dhe dhomës.

Kriteret e fotografive:

 • Para se të bësh fotografi, sigurohu që dhoma të jetë në katin përdhes ose të arrihet me ashensor ose rampë

 • Përkule poshtë kamerën për të kapur gjithë pragun e hyrjes

 • Sigurohu që dera të jetë e hapur dhe pozicionoje kamerën jashtë dhomës, të drejtuar për nga brenda

Hyrja e dhomës më e gjerë se 81 cm


(ky kusht është i disponueshëm në të gjitha llojet e dhomave)

Përkufizimi i kushtit lehtësues:

Hyrja ose dera që çon në dhomë është të paktën 81 cm e gjerë.

Kriteret e fotografive:

 • Përfshi një metër shirit ose vizore të vendosur në pjesën e brendshme të kornizës së derës, me të dy skajet e dukshme dhe numrat të shfaqur qartë. Dera duhet të jetë e hapur sa më shumë të jetë e mundur.

Dush pa shkallë

Përkufizimi i kushtit lehtësues:

Nuk ka shkallë apo pengesa për të hyrë në dush. Pragjet ose mbrojtëset nga spërkatjet e ujit duhet të jenë më të ulëta se 2,5 cm.


Kriteret e fotografive:

 • Shfaq gjithë dushin, duke përfshirë vendin ku takon dushi me dyshemenë e banjës.

Karrige për dush ose banjë

Përkufizimi i kushtit lehtësues:

Në dush ose në banjë ka një ndenjëse, karrige ose stol, që është fiksuar në mur ose qëndron më vete. Ndenjësja duhet të jetë projektuar posaçërisht për vizitorët me lëvizshmëri të kufizuar.


Kriteret e fotografive:

 • Shfaq gjithë ndenjësen brenda dushit apo banjës.

Dorezë mbajtëse e fiksuar për dush

Përkufizimi i kushtit lehtësues:

Dushi ka të paktën një dorezë mbajtëse të mbërthyer ose të fiksuar fort në mur dhe mund ta mbajë plotësisht peshën. Nuk mund të jetë raft peshqirësh dhe nuk mund të montohet me vakuum ose përkohësisht.

Kriteret e fotografive:

 • Shfaqe gjithë dushin dhe ofro një pamje të qartë të dorezës mbajtëse dhe vendit ku ndodhet në dush.

Doreza mbajtëse të fiksuara për tualet

Përkufizimi i kushtit lehtësues:

Zona përreth tualetit ka të paktën një dorezë mbajtëse të mbërthyer ose të fiksuar fort në mur dhe mund ta mbajë plotësisht peshën. Nuk mund të jetë raft peshqirësh dhe nuk mund të montohet me vakuum ose përkohësisht.

Kriteret e fotografive:

 • Ofro një pamje të qartë të dorezës mbajtëse dhe vendit ku ndodhet pranë tualetit.
A të erdhi në ndihmë ky artikull?

Artikuj të ngjashëm

 • Pritës

  Modifiko titullin e listimit

  Titullin e listimit mund ta ndryshosh kur të duash, ndaj mos ngurro t'i vësh një titull që nxjerr në pah veçantitë e ambientit tënd.
 • Pritës

  Si përcaktohen lagjet

  Listimi i caktohet automatikisht një lagjeje, në bazë të adresës së saj e pas kësaj lagjja nuk mund të modifikohet.
 • Pritës

  Shto shërbime në një listim

  Vizitorët mund t'i filtrojnë rezultatet e kërkimit të listimeve sipas shërbimeve të ofruara, prandaj është e rëndësishme të përfshish çdo gj…
Kërko ndihmë për rezervimet, llogarinë e më shumë.
Hyr ose regjistrohu