Kjo përmbajtje nuk është e disponueshme në gjuhën që ke zgjedhur, ndaj e kemi bërë të disponueshme në gjuhën më të ngjashme që disponojmë për momentin.

Udhëzues për fotografimin e kushteve lehtësuese

Sa më të mira të jetë fotografitë e listimit, aq më shumë ndihmojnë në përcaktimin e pritshmërive për vizitorët me nevoja për kushte lehtësuese.
Nga Airbnb, më 22 sht 2020
Video 6-minutëshe
Përditësuar më 8 mar 2024

Veçantitë

 • Udhëtarët kërkojnë shpesh kushte lehtësuese si hyrja pa shkallë

 • Fotografitë cilësore të këtyre kushteve mund t'i ndihmojnë vizitorët të vendosin nëse hapësira jote është e përshtatshme për ta

  • Mëso më shumë në udhëzuesin tonë të Qendrës së ndihmës për shtimin e kushteve lehtësuese në listime

  Vizitorët me nevoja për kushte lehtësuese duan të dinë se çfarë të presin kur të arrijnë në hapësirën tënde. Duke ngarkuar fotografi cilësore nga hyrja e deri në ambientet e brendshme, në seksionin e kushteve lehtësuese të listimit, i ndihmon vizitorët të përcaktojnë nëse mund të lëvizin nëpër pronën tënde në mënyrë të sigurt dhe të rehatshme.

  Si pritës, është detyra jote ta mbash përshkrimin e listimit dhe fotografitë e tij të përditësuara dhe të sakta. E megjithëse nuk është përgjegjësia jote të kuptosh nevojat e të gjithëve, duke e fotografuar qartë hapësirën tënde, u mundëson vizitorëve të mundshëm të vendosin nëse listimi yt është i përshtatshëm për ta.

  Airbnb i shqyrton të gjitha kushtet lehtësuese para se të shtohen në listimin tënd. Nëse një imazh nuk e tregon qartë kushtin lehtësues siç kërkohet nga udhëzimet tona, mund të të kërkojmë të ngarkosh një të re ose ta heqësh kushtin nga listimi yt.

  Nëse konsideron të përditësosh listimin, ja se çfarë duhen të kesh parasysh:

  • Mund të specifikosh se vetëm disa nga dhomat kanë kushte lehtësuese. Për shembull, mund të specifikosh se vetëm një banjë ka hyrje pa shkallë.
  • Nuk është e nevojshme të ofrosh fotografi profesionale, sepse mund të bësh thjesht fotografi me telefon. Këto fotografi shfaqen në seksionin 'Kushtet lehtësuese' në faqen e listimit tënd, i cili është i ndarë nga galeria e imazheve të listimit. Duhet të përfshish të paktën një fotografi të çdo kushti lehtësues që zgjedh.
  • Përdor një metër matës për t'u treguar vizitorëve se ke dyer të gjera (kjo është pjesë e kritereve tona të fotografisë) ku mund të hyjnë karroca me rrota ose pajisje të tjera lëvizëse.
  • Ngarkimi i disa fotografive të çdo kushti lehtësues nga kënde dhe perspektiva të ndryshme, i ndihmon vizitorët të orientohen në hapësirën tënde. Për shembull, nëse shfaq një derë pa shkallë, bëj fotografi nga secila anë e pragut, në mënyrë që vizitori të mund të ketë një pamje të plotë të gjithë rrugës për në ambient.

  Si të tregosh se rrugina drejt hyrjes sate është pa shkallë

  A mund të arrijnë vizitorët në derën e hyrjes nga trotuari ose zona më e afërt e parkimit pa shkallë apo shkallare? Në çfarë sipërfaqesh duhet të lëvizin për të arritur atje? Sigurohu që të bësh fotografi të qarta të shtegut që të çon nga jashtë për në hyrjen e listimit.

  Si ta fotografosh hyrjen tënde:
  1. Qëndro të paktën 6 metra jashtë hyrjes së ndërtesës nga trotuari ose zona më e afërt e parkimit, për të shfaqur rruginën sa më shumë të jetë e mundur dhe anoje pak kamerën nga toka për të treguar sipërfaqen e rrugës. Nëse listimi yt është në një ndërtesë me apartamente ose hotel, sigurohu që të përfshish shtegun nga hyrja e ndërtesës për në holl, deri në hyrjen e njësisë sate. Nëse aplikohet, është gjithashtu e rëndësishme të vendosësh fotografi të çdo ashensori ose rampe.

    2. Sigurohu që të shfaqësh hyrjen e ndërtesës në fund të rruginës.

    Si të vësh në dukje praninë e hyrjeve pa shkallë në ambientin tënd

    Tregoju vizitorëve se mund të hyjnë nga dera e përparme, si dhe se dhoma e gjumit, banja, dushi dhe hapësirat e përbashkëta nuk kanë shkallë, shkallare, bordura ose pragje të larta (më të larta se 5 cm).

    Si të fotografoni hyrjet:
    1. Hap derën e hyrjes që dëshiron të vësh në dukje dhe përkul pak kamerën nga dyshemeja për të fotografuar qartë shtegun e sheshtë në secilën anë të pragut.

      2. Largohu të paktën 1,5 metra nga hyrja për t'i shfaqur të dyja anët e derës dhe, nëse hapësira ka disa hyrje, sigurohu që të fotografosh e të shtosh secilën prej tyre.

      3. Nëse specifikon se një dhomë e caktuar (dhoma e gjumit, banja, dhoma e ndenjes etj.) ka hyrje pa shkallë, konfirmon se dhoma është në katin përdhes ose e arritshme me ashensor ose rampë. Përfshi disa fotografi që tregojnë shtegun nga dera kryesore në atë dhomë.

       4. Nëse ke një dush pa shkallë, hape perden ose dyert e dushit dhe përkule pak kamerën nga bazamenti i dushit për të treguar se hyrja në të nuk ka shkallë apo bordura më të mëdha se 2,5 cm).

       Sugjerim: Për të mësuar më shumë mënyra se si të bësh fotografi të shkëlqyera me telefonin tënd, ndiq udhëzimet tona praktike për fotografimin.

       Si të fotografosh hyrjet e gjera

       Vizitorët që përdorin pajisje lëvizëse si karrocat me rrota, duhet të dinë sa të gjera i ke dyert, për të kuptuar nëse mund të lëvizin lirshëm në hapësirën tënde. Në Airbnb, “hyrje e gjerë” konsiderohet ajo që është të paktën 81 centimetra.

       Hap derën dhe përdor një metër matës për të treguar gjerësinë e kornizës së derës. Mund të duash të bësh dy fotografi: një që tregon gjithë gjatësinë e metrit matës dhe një tjetër më të zmadhuar, në mënyrë që vizitori të mund të lexojë matjen.

        Si të nxjerrësh në pah kushte të tjera lehtësuese

        Ka shumë kushte të tjera lehtësuese që mund t'i ndihmojnë vizitorët të hyjnë e të lëvizin rehat në hapësirën tënde. Nëse ofron ndonjë prej tyre, sigurohu që t'i fotografosh dhe t'i shtosh në listim për t'u bërë të ditur vizitorëve se çfarë të presin.

        1. Shfaq sa më shumë kushte lehtësuese të mundesh në fotografitë e tua.

        2. Përpiqu të përfshish sa më shumë nga ambienti përreth, në mënyrë që vizitori të krijojë një ide se ku janë kushtet lehtësuese ose sa janë përmasat e tyre. Për shembull, nëse shfaq një karrige dushi, sigurohu që ta kesh vendosur brenda në dush.

         Shembuj për çdo kusht lehtësues

         Doreza mbajtëse të fiksuara në mur për dush ose tualet: Këto doreza janë të fiksuara fort në mur dhe janë projektuar për të mbajtur peshë duke u ardhur në ndihmë njerëzve të ruajnë ekuilibrin. Nuk mund të jenë rafte peshqirësh, ngrohëse peshqirësh ose pjesë e derës së dushit.

         Karrige dushi/banje: Zakonisht bëhet fjalë për një stol ose ndenjëse të pavarur, të projektuar për t'u ardhur në ndihmë njerëzve me aftësi të kufizuara gjatë larjes. Mund të jetë gjithashtu një ndenjëse e montuar në mur, por jo mobilie e paprojektuar posaçërisht për banjë (si mobilie oborri apo karrige të palosshme plastike që mund të rrëshqasin në një sipërfaqe të njomë).

         Pajisje ngritëse tavani ose e lëvizshme: Kjo është një pajisje ngritëse e montuar në tavan ose e pavarur, që ndihmon njerëzit të ulen dhe të ngrihen nga karroca me rrota.

         Vendparkim për invalidë: Ky është një vendparkim publik i posaçëm për personat me aftësi të kufizuara ose një zonë private parkimi në pronën e listimit tënd me të paktën 3,5 metra hapësirë për një makinë. Në fotografi, trego vendparkimin publik me sinjalistikën e caktuar të parkimit ose zonën private të parkimit me një makinë të parkuar pranë hapësirës së parkimit të vizitorëve për referencë. Mund të përdorësh gjithashtu një metër matës në fotografi për të treguar gjerësinë.

         Pajisje ngritëse për pishinë: Kjo është një pajisje që ngre një person për ta futur në pishinë apo jacuzzi dhe për ta nxjerrë që andej.

         Rruginë e ndriçuar mirë drejt hyrjes: Kjo është rruga e jashtme nga rrugica ose rrugina e jashtme drejt hyrjes në listimin tënd që ndriçohet nga dritat e rrugës, dritat e kopshtit ose burime të tjera artificiale drite. Provo të bësh një fotografi të rruginës natën ose herët në mëngjes, në mënyrë që vizitorët të mund të dallojnë se ku ndodhen ndriçuesit dhe sa dritë bëjnë.

         Mund të marrësh në konsideratë edhe mënyra të tjera për të mbështetur vizitorët me nevoja për kushte lehtësuese. Me komunikim të qartë dhe disa përditësime në hapësirën dhe listimin tënd, mund të bësh një sërë ndryshimesh për shumë vizitorë.

         Jake, një vizitor me aftësi të kufizuar në lëvizje, e përcjell qartë idenë: "Duke pasur informacione të sakta paraprakisht, një person me aftësi të kufizuara ka mundësinë të bëhet një eksplorues i vërtetë."

         *Sipas të dhënave të mbledhura nga Airbnb në intervalin janar - maj 2019

         Veçantitë

         • Udhëtarët kërkojnë shpesh kushte lehtësuese si hyrja pa shkallë

         • Fotografitë cilësore të këtyre kushteve mund t'i ndihmojnë vizitorët të vendosin nëse hapësira jote është e përshtatshme për ta

          • Mëso më shumë në udhëzuesin tonë të Qendrës së ndihmës për shtimin e kushteve lehtësuese në listime

          Airbnb
          22 sht 2020
          A ishte e dobishme kjo?