Vazhdo përpara për të hyrë në rezultatet e sugjeruara
  Kjo përmbajtje nuk është e disponueshme në gjuhën që ke zgjedhur, ndaj e kemi bërë të disponueshme në gjuhën më të ngjashme që disponojmë për momentin.

  Mikpritja gjithëpërfshirëse dhe luftimi i paragjykimeve

  Ekspertët përshkruajnë strategji të dobishme dhe ofrojnë udhëzime për pritësit.
  Nga Airbnb, më 26 dhj 2019
  Lexim 11-minutësh
  Përditësuar më 14 qer 2022

  Veçantitë

  Airbnb beson se udhëtimi mund të ndihmojë në nxitjen e lidhjes midis njerëzve dhe në ndërtimin e një bote më të hapur dhe gjithëpërfshirëse. Diskriminimi është një pengesë shumë reale për atë lidhje, prandaj është shumë e rëndësishme të përballesh me të.

  Për t'i ndihmuar pritësit dhe vizitorët të kuptojnë diskriminimin dhe paragjykimet që e shkaktojnë atë, Airbnb ka bashkëpunuar me psikologë të shquar socialë, si Dr. Robert W. Livingston i Universitetit të Harvardit dhe Dr. Peter Glick i Universitetit Lawrence. Udhëzimet dhe praktikat më të mira në këtë artikull u frymëzuan nga studimet dhe njohuritë e tyre.

  Cili është dallimi midis paragjykimit dhe diskriminimit?

  "Paragjykimi" i referohet ndjesive ose supozimeve për një person, bazuar në tipare të tilla si raca, feja, origjina kombëtare, etnia, aftësia e kufizuar, gjinia, identiteti gjinor, orientimi seksual ose mosha. “Diskriminimi” ndodh kur sillesh ndryshe kundrejt dikujt, në bazë të tipareve që ka. Paragjykimet nuk të çojnë gjithmonë drejt diskriminimit, por aty fillon zakonisht diskriminimi.

  Çfarë është paragjykimi i nënkuptuar?

  Paragjykimet ekzistojnë kryesisht në subkoshiencën e njeriut dhe shpesh quhen “paragjykime të nënkuptuara". Paragjykimi i nënkuptuar mund të ndikojë në mënyrën se si i trajtojmë njerëzit, duke na bërë të jemi diskriminues, ndonjëherë edhe pa e kuptuar.

  Paragjykime gjinore dhe ndaj LGBTQ

  Rolet gjinore janë thellësisht të rrënjosura në shoqëri dhe, pavarësisht nëse jemi të ndërgjegjshëm për këtë apo jo, shumica prej nesh i përdorim ato për të bërë përcaktime se si mendojmë ne se njerëzit duhet të veprojnë. Stereotipet gjinore kanë implikime të rëndësishme për njerëzit LGBTQ (lezbike, homoseksualë, biseksualë, transgjinorë, të lëkundur, queer), sepse identitetet e tyre sfidojnë normat shoqërore.

  Pavarësisht qëndrimit që ke për çështjet gjinore dhe LGBTQ, është e rëndësishme të kesh parasysh se ofrimi i mikpritjes për të tjerët nuk kërkon miratimin e pikëpamjeve ose mënyrës së jetesës së tyre.

  Roli i stereotipeve

  Një nga mënyrat se si paragjykimi shfaqet është duke krijuar stereotipe. Një stereotip është një imazh ose ide e krijuar rëndom, por e thjeshtuar së tepërmi ose e ekzagjeruar, për një tip të veçantë personi. Secili përdor stereotipe deri në një masë të caktuar, herë me vetëdije e herë pa vetëdije. Stereotipizimi i grupeve të njerëzve shpesh mund të çojnë në sjellje diskriminuese, nga fyerje të paqëllimshme deri në raste padrejtësish ekstreme.

  Si mund të marrësh masa

  Diskriminimi është kundër vlerave thelbësore të Airbnb dhe është i ndaluar në platformën tonë. Është i kontrollueshëm dhe i shmangshëm, edhe kur rrjedh nga paragjykime të nënkuptuara.

  Ja disa hapa që çdo pritës mund të marrë për të luftuar paragjykimet dhe për të ndihmuar në krijimin e një komuniteti më gjithëpërfshirës:

    • Ngrije zërin. Shto një mesazh në profilin tënd duke deklaruar se dera jote është e hapur për të gjithë. Kjo jo vetëm që u sinjalizon vizitorëve se janë të mirëpritur, por mund të frymëzojë edhe pritës të tjerë që të përqafojnë vlerat e diversitetit dhe përfshirjes.
    • Përdor të njëjtat standarde për të gjithë. Krijo një grup kriteresh objektive që përdor për të vlerësuar çdo vizitor të mundshëm, çdo herë. Për shembull, a janë datat të përshtatshme për ty? A mund t'i akomodosh vizitorët që do të vijnë për të qëndruar? Nëse kriteret e tua nuk përputhen nga rasti në rast, paragjykimi mund të ndikojë në vendimmarrje.
    • Merr vendime të matura. Para se të pranosh ose të refuzosh një vizitor, kupto pse e ke marrë vendimin dhe sfido veten për të dhënë një shpjegim të denjë, bazuar në kriteret që ti vetë ke vendosur. Pyet veten nëse do ndiheshe rehat po t'i tregoje vizitorit ballë për ballë arsyen pse u refuzua.
    • Hiq dorë nga stereotipet. Një nga pak mënyrat e vërtetuara për të ndryshuar paragjykimin e nënkuptuar është të kërkosh përvoja dhe informacione që kundërshtojnë stereotipet. Dil nga zona e rehatisë dhe njihu me njerëz me prejardhje ose nga komunitete të ndryshme. Prano vizitorë të Airbnb nga sfera të ndryshme të jetës. Kontakti pozitiv dhe ndërveprimi social mund të zvogëlojnë paragjykimet.

    Merr sugjerime për të ndihmuar çdo vizitor të ndihet i mirëpritur

    Informacioni në këtë artikull mund të ketë ndryshuar që nga publikimi.

    Veçantitë

    Airbnb
    26 dhj 2019
    A ishte e dobishme kjo?