Sugjerimet do të shfaqen pasi të kesh shkruar të dhënat e kërkimit. Përdor shigjetat lart e poshtë për t'i shqyrtuar. Shtyp "enter" për të zgjedhur. Nëse përzgjedhja është një frazë, kjo frazë do të dërgohet për kërkim. Nëse sugjerimi është një link, shfletuesi do të shkojë në atë faqe.
Rregullorja e komunitetit

Rregullorja e ngjarjeve shqetësuese madhore

Kjo rregullore po përditësohet. Rregullorja e re shfaqet në krye të kësaj faqeje dhe do të jetë e vlefshme për të gjitha rezervimet që zhvillohen duke filluar nga data 6 qershor 2024, me përjashtim të rasteve kur njoftohet ndryshe nga Airbnb për përdoruesit. Rregullorja ekzistuese shfaqet në fund të faqes dhe zbatohet për rezervimet e mëparshme.

Data efektive: 6 qershor 2024

Përmbledhje

Në përgjithësi, anulimet dhe rimbursimet për rezervimet në Airbnb rregullohen nga rregullorja e anulimit të listimit. Në rrethanat e rralla që ngjarjet në shkallë të gjerë parandalojnë ose ndalojnë ligjërisht përfundimin e një rezervimi, mund të zbatohet Rregullorja e ngjarjeve shqetësuese madhore ("Rregullorja"). Kur zbatohet kjo rregullore, vizitorët mund ta anulojnë rezervimin e tyre dhe të marrin rimbursim, kredit udhëtimi dhe/ose forma të tjera rimbursimi, pavarësisht nga rregullorja e anulimit të rezervimit, dhe pritësit mund të anulojnë pa tarifa ose pasoja të tjera negative, megjithëse kalendari i listimit të tyre do të bllokohet për datat e rezervimit të anuluar.

Kjo rregullore zbatohet për rezervimet si për akomodimet, ashtu edhe për përvojat dhe zbatohet për rezervimet që janë në vazhdim ose që kanë regjistrim në datën efektive ose pas saj, përveç rasteve kur njoftohet ndryshe nga Airbnb për përdoruesit. Rregullorja e ngjarjeve shqetësuese madhore nuk është policë sigurimi.

Cilat ngjarje mbulohen

Ngjarjet e mëposhtme mbulohen nga kjo rregullore nëse ndikojnë në vendndodhjen e rezervimit tënd, ndodhin pas kohës së prenotimit dhe parandalojnë ose ndalojnë ligjërisht përfundimin e një rezervimi të ardhshëm ose të vazhdueshëm (të përmendur në këtë rregullore si "Ngjarje"):

Emergjenca të shëndetit publik dhe epidemi të deklaruara. Këtu përfshihen epidemi të deklaruara nga qeveria, pandemi dhe emergjenca të shëndetit publik. Këtu nuk përfshihen sëmundjet endemike (për shembull, gripi) ose ato që lidhen zakonisht me një zonë (për shembull, malaria në Tajlandë). COVID-19 nuk mbulohet nga kjo Rregullore e ngjarjeve shqetësuese madhore.

Kufizimet qeveritare të udhëtimit. Kufizimet e detyrueshme të udhëtimit të vendosura nga një agjenci qeveritare, siç është një urdhër evakuimi. Këtu nuk përfshihen këshilla jo të detyrueshme zyrtare udhëtimi dhe udhëzime të ngjashme qeveritare.

Aksione ushtarake dhe sulme të tjera. Akte lufte, sulme, pushtime, luftë civile, terrorizëm, shpërthime, bomba, rebelime, trazira dhe rebelime.

Ndërprerje në shkallë të gjerë të shërbimeve bazë. Ndërprerje të zgjatura të shërbimeve bazë, të tilla si ngrohja, uji dhe energjia elektrike, që ndikojnë në shumicën dërrmuese të banesave në një vend të caktuar.

Fatkeqësi natyrore. Fatkeqësi natyrore dhe ngjarje të tjera të rënda të motit. Kushtet e motit ose të natyrës që janë mjaft të zakonshme për të qenë të parashikueshme në një vendndodhje të caktuar, siç janë uraganet që ndodhin gjatë sezonit të uraganeve në Florida, mbulohen vetëm kur rezultojnë në një ngjarje tjetër të mbuluar nga kjo rregullore që parandalon përfundimin e rezervimit, siç është urdhri i detyrueshëm i evakuimit ose ndërprerja në shkallë të gjerë e shërbimeve thelbësore.

Çfarë ndodh nëse një rezervim ndikohet nga një ngjarje e mbuluar

Kur ndodh një ngjarje në shkallë të gjerë, ne vlerësojmë situatën për të përcaktuar nëse zbatohet Rregullorja e ngjarjeve shqetësuese madhore. Nëse po, aktivizojmë Rregulloren për zonën dhe afatin kohor të prekur, ku parashikojmë që ngjarja do të parandalojë ose do të ndalojë ligjërisht përfundimin e rezervimeve. Rezervimet jashtë zonës së përcaktuar dhe afatit kohor mund të mos kualifikohen, megjithëse pritësit mund të jenë ende në gjendje të anulojnë pa pasoja negative nëse nuk mund të presin vizitorë. Ne i monitorojmë vazhdimisht këto situata dhe rregullojmë mbulimin sipas nevojës për të pasqyruar kushtet në ndryshim. Nëse mendon se kjo rregullore zbatohet për rezervimin tënd, të lutem na kontakto për të të pyetur për kualifikimin.

Çfarë nuk mbulohet

E kuptojmë që rrethana të tjera jashtë kontrollit tënd mund të prishin planet e tua. Në çdo situatë që nuk është listuar më sipër, rezervimi yt mbetet subjekt i Rregullores së anulimit të pritësit për listimin.

Shembuj të ngjarjeve të zakonshme që nuk mbulohen nga kjo rregullore përfshijnë:

  • Ngjarjet që i pengojnë vizitorët ose aftësinë e tyre për të udhëtuar, por jo vendndodhjen e rezervimit
  • Lëndime ose sëmundje të paparashikuara
  • Obligimet e qeverisë, si detyra e jurisë ose paraqitja në gjykatë
  • Këshillat zyrtare jo të detyrueshme për udhëtimet ose udhëzime të tjera zyrtare që nuk plotësojnë ndalesën ose ndalimin e udhëtimeve
  • Anulimi ose riprogramimi i një eventi për të cilin është bërë rezervimi
  • Ndërprerjet e transportit që nuk lidhen me një ngjarje të mbuluar, të tilla si paaftësia paguese e linjës ajrore, grevat e transportit dhe mbylljet e rrugëve për shkak të mirëmbajtjes

Për rezervimet që nuk mbulohen nga kjo rregullore, i inkurajojmë vizitorët dhe pritësit të gjejnë një marrëveshje të pranueshme reciprokisht, siç është rimbursimi i plotë ose i pjesshëm ose ndryshimi i datave të prenotimit. Ki parasysh se çdo rimbursim jashtë Rregullores së anulimit të rezervimit është në gjykimin e pritësit. Airbnb nuk merr pjesë dhe as nuk garanton rimbursime të tilla.

Si ndikon kjo rregullore te pritësit

Nëse një rezervim mbulohet nga Rregullorja e ngjarjeve shqetësuese madhore, pritësit mund të anulojnë pa tarifa ose pasoja të tjera negative. Nëse një pritës anulon sipas kësaj rregulloreje, kalendari i listimit të tij do të bllokohet për datat e rezervimit të anuluar. Nëse një rezervim anulohet sipas kësaj rregulloreje, pritësi nuk merr shlyerje pagese për datat e anuluara të rezervimit ose, nëse shlyerja e pagesës është bërë tashmë, shuma e rimbursuar do të mbahet nga shlyerjet e pagesave të ardhshme.

Pavarësisht nëse një rezervim mbulohet nga kjo rregullore, pritësit mund të anulojnë pa tarifa ose pasoja të tjera negative për disa arsye të vlefshme, të tilla si dëmtime të mëdha të një listimi. Pritësit janë të detyruar të anulojnë një rezervim nëse listimi i tyre është i pabanueshëm ose nuk përputhet me atë që ka prenotuar vizitori. Nëse nuk e bën këtë gjë, pasojat mund të jenë: heqja e listimit, anulimi i rezervimeve ekzistuese dhe rimbursimi i vizitorëve derisa listimi të jetë i banueshëm dhe në përputhje me përshkrimin e listimit. Mosbërja e kësaj gjëje konsiderohet gjithashtu shkelje e rregullave bazë për pritësit dhe mund të çojë në pasoja deri në heqjen e llogarisë.

Gjëra të tjera që duhet të dish

Kjo rregullore nuk i kufizon të drejtat e tua sipas rregulloreve vendore dhe çdo vendim i marrë nga Airbnb sipas kësaj rregulloreje nuk ndikon në të drejtat e tua statutore.

Rregullorja e rrethanave lehtësuese

Data efektive: 20 janar 2021

Përmbledhje

Kjo Rregullore e rrethanave lehtësuese shpjegon se si trajtohen anulimet kur pas prenotimit ndodhin ngjarje të paparashikuara përtej kontrollit tënd dhe e bëjnë të papërshtatshëm ose të paligjshëm përfundimin e rezervimit. Kjo rregullore është e vlefshme, si për rezervimet e akomodimeve ashtu edhe ato të përvojave.

Nëse kjo rregullore e lejon anulimin, ajo kontrollon dhe merr përparësi ndaj Rregullores së anulimit të rezervimit. Vizitorët që preken nga një ngjarje e mbuluar nga kjo rregullore mund ta anulojnë rezervimin e tyre dhe, në varësi të rrethanave, të marrin rimbursim në para, kredit udhëtimi dhe/ose forma të tjera rimbursimi. Pritësit e prekur nga një ngjarje e mbuluar nga kjo rregullore mund të anulojnë pa pasoja negative, por në varësi të rrethanave, kalendarët e tyre mund të bllokohen për datat e rezervimit të anuluar.

Cilat ngjarje mbulohen

Kjo rregullore përdor termin "ngjarje" për t'iu referuar situatave të mëposhtme që ndodhin pas prenotimit, të cilat janë të paparashikuara në momentin e prenotimit dhe parandalojnë ose ndalojnë ligjërisht përfundimin e rezervimit.

Ndryshime në kërkesat qeveritare për udhëtimet. Ndryshime të papritura në kërkesat e vizave apo të pasaportave që vendosen nga një agjenci qeveritare, të cilat e ndalojnë udhëtimin drejt destinacionit. Këtu nuk përfshihen dokumente udhëtimi të humbura ose të skaduara apo rrethana të tjera personale që lidhen me autorizimin e një vizitori për të udhëtuar.

Emergjencat dhe epidemitë e shpallura. Qeveria ka shpallur emergjenca lokale apo kombëtare, epidemi, pandemi dhe emergjenca të shëndetit publik. Këtu nuk përfshihen sëmundjet endemike ose ato që lidhen zakonisht me një zonë të caktuar, siç është malaria në Tajlandë ose ethet tropikale në Hauai.

Kufizimet qeveritare të udhëtimeve. Kufizime udhëtimi të vendosura nga një agjenci qeveritare që ndalojnë udhëtimet drejt vendndodhjes së listimit, qëndrimin në të ose kthimin prej saj. Këtu nuk përfshihen këshilla jo të detyrueshme zyrtare udhëtimi dhe udhëzime të ngjashme qeveritare.

Aksione ushtarake dhe sulme të tjera. Akte lufte, sulme, pushtime, luftë civile, terrorizëm, shpërthime, bombardime, rebelime, trazira, kryengritje, çrregullime dhe trazira civile.

Katastrofa natyrore. Katastrofa dhe fatkeqësi natyrore, ndërprerje në shkallë të gjerë të shërbimeve bazë, shpërthime vullkanike, cunami dhe ngjarje të tjera të rënda dhe jonormale të motit. Këtu nuk përfshihen kushtet e motit ose të natyrës që janë mjaft të zakonshme për të qenë të parashikueshme në atë vendndodhje, siç janë uraganet që ndodhin gjatë sezonit të uraganeve në Florida.

Çfarë nuk mbulohet

Gjithçka tjetër. Kjo rregullore lejon vetëm anulime për ngjarjet e përshkruara më sipër. Gjithçka tjetër përjashtohet. Shembujt e situatave për të cilat kjo rregullore nuk lejon anulime, përfshijnë: sëmundje apo lëndime të papritura; detyrime shtetërore si detyra e shërbimit në juri gjyqësore, dalja në gjykatë ose detyrimi ushtarak; këshillat zyrtare të udhëtimit ose udhëzime të tjera qeveritare (që nuk konsistojnë në kufizim apo ndalim udhëtimesh); anulimin ose riprogramimin e një eventi për të cilin është bërë rezervimi; ndërprerjet e transportit që nuk lidhen me një nga ngjarjet e mbuluara si mbyllja e rrugëve, si dhe anulimet e fluturimeve, të udhëtimeve me tren, autobuz dhe traget. Nëse anulon një rezervim në këto raste, shuma e rimbursuar do të përcaktohet nga Rregullorja e anulimit e vlefshme për rezervimin.

Çfarë të bësh më pas

Nëse të njoftojmë ose publikojmë informacione që konfirmojnë se kjo rregullore zbatohet për rezervimin tënd, ndiq udhëzimet e anulimit që të kemi dhënë. Nëse të kemi njoftuar apo kemi publikuar informacione se si zbatohet kjo rregullore, duhet të kesh mundësinë ta anulosh sipas kësaj rregulloreje duke shkuar në faqen "Udhëtime" dhe duke anuluar rezervimin e prekur. Nëse mendon se kjo rregullore është e vlefshme për rezervimin tënd, por nuk të kemi njoftuar ose nuk kemi publikuar informacione për këtë, na kontakto për të anuluar rezervimin. Në çdo rast, duhet të jesh gati të dërgosh dokumentacion që tregon se si ka ndikuar ngjarja te ti ose te rezervimi yt.

Nëse ke pyetje, na kontakto.

Gjëra të tjera që duhet të dish

Kjo rregullore zbatohet për të gjitha rezervimet që e kanë regjistrimin në datën që hyn në fuqi ose pas saj.

A të erdhi në ndihmë ky artikull?

Artikuj të ngjashëm

Kërko ndihmë për rezervimet, llogarinë e më shumë.
Hyr ose regjistrohu