Kjo përmbajtje nuk është e disponueshme në gjuhën që ke zgjedhur, ndaj e kemi bërë të disponueshme në gjuhën më të ngjashme që disponojmë për momentin.

Siguro rezerva për këto produkte pastrimi

Ja se çfarë të duhet për pastrimin, higjienizimin dhe përgatitjen e hapësirës tënde për vizitorin e ardhshëm.
Nga Airbnb, më 4 qer 2020
Lexim 3-minutësh
Përditësuar më 25 qer 2021

Veçantitë

 • Sigurohu që të kesh gjithçka që të duhet para se të fillosh pastrimin

 • Siguro pajime mbrojtëse, pajisje pastrimi dhe solucione kimike dhe siguro furnizime në mënyrë që të mund të pastrojnë edhe vizitorët

 • Kur të mbarosh, siguro furnizimet që të jesh gati për vizitorin e ardhshëm

 • Mëso më shumë në udhëzuesin tonë të plotë për të mësuar më shumë rreth procesit të pastrimit të përparuar

Je gati ta çosh pastrimin një nivel më lart? Si pjesë e procesit të pastrimit të përparuar me 5 hapa të Airbnb, bazuar në manualin e pastrimit, kemi përgatitur një listë produktesh të rekomanduara, nga pajisjet mbrojtëse deri te produktet e pastrimit për vizitorët. Ja disa artikuj që duhet të mbash rezervë për një pastrim më efektiv.

Pajimet mbrojtëse

Mund të ndihmosh në reduktimin e ekspozimit ndaj mikrobeve dhe kimikateve duke përdorur pajisjet e mëposhtme gjatë pastrimit:

 • Doreza njëpërdorimëshe (rekomandohen)
 • Maskë ose mbulesë fytyre prej pëlhure (rekomandohet)
 • Syze sigurie (me zgjedhje, për pastrimin e banjës)
 • Përparëse ose përparëse-këmishë (sipas dëshirës)
 • Mbulesa për këpucët (sipas dëshirës)
 • Mbrojtëse fytyre (sipas dëshirës)

Pajisjet

Me disa produkte bazë, do të mund ta kryesh me efikasitet procesin e pastrimit. Ja se çfarë të duhet:

 • Fshesë dhe kaci
 • Kovë (nëse nevojitet)
 • Fshirëse pluhurash
 • Qese plehrash
 • Lecka me mikrofibra
 • Shtupë
 • Peceta letre
 • Furçë pastrimi
 • Sfungjerë të ashpër (vetëm për kuzhinën)
 • Shkallë portative (nëse nevojitet)
 • Furçë për WC
 • Fshesë me korrent
 • Qeska për fshesën e korrentit (nëse nevojiten)
 • Enëlarëse
 • Makinë larëse dhe tharëse

Produktet

Të rekomandojmë të përdorësh solucione dezinfektuese dhe higjienizuese të regjistruara në agjencitë shtetërore përkatëse (p.sh.: Agjencia Amerikane për Mbrojtjen e Mjedisit ose Agjencia Evropiane e Kimikateve). Siguro rezerva për produktet e mëposhtme:

 • Pastrues për sipërfaqe të ndryshme
 • Dezinfektues për sipërfaqe të ndryshme
 • Pastrues xhamash
 • Zbardhues
 • Detergjent rrobash
 • Pastrues njollash për rrobat
 • Detergjent për enëlarësen
 • Pastrues tapetesh (nëse nevojitet)
 • Larës dyshemeje
 • Shkëlqyes mobiliesh/druri
 • Pastrues furre (vetëm për kuzhinën)
 • Pastrues yndyre për furra dhe pastrues yndyre (vetëm për kuzhinën)
 • Pastrues myku (nëse nevojitet)

Çfarë duhet të dish për higjienizimin me dezinfektues
Mund të pyesësh veten nëse produktet që po përdor janë aq të fuqishme sa të ndihmojnë në reduktimin e mikrobeve, si bakteret dhe viruset. Ja një përmbledhje e shpejtë:

 • Sigurohu që të përdorësh dezinfektues të miratuar. Kontakto me agjencitë përkatëse shtetërore, si Agjencia Amerikane për Mbrojtjen e Mjedisit (EPA) ose Agjencia Evropiane e Kimikateve, për një listë të pastruesve dhe dezinfektuesve të miratuar. Për shembull, në SHBA, produktet e rekomanduara nga EPA përfshijnë pecetat Clorox, spërkatësit Lysol dhe dezinfektues të tjerë që përdoren zakonisht.
 • Lëre produktin të thahet në ajër. Nëse e heq dezinfektuesin para kohës së rekomanduar të kontaktit, produkti mund të mos i ketë asgjësuar patogjenët, siç specifikohet në etiketë.
 • Pecetat dezinfektuese janë të pranueshme. Lëri sipërfaqet të qëndrojnë të njoma për kohën e mjaftueshme, e cila varet nga produkti. Lexo etiketën për këtë.
 • Shmang dezinfektuesit e pamiratuar. Ndërsa uthulla dhe vajrat esenciale mund të jenë pastrues efektivë, ato nuk janë miratuar nga agjencitë rregullatore si dezinfektues.
 • Mos i përziej asnjëherë pastruesit. Kombinimi i disa produkteve, si zbardhues dhe amoniak, mund të lëshojnë gaze toksike që janë të rrezikshme për t'u thithur.

Produkte pastrimi për vizitorët

Vizitorët janë shprehur se duan të kenë mundësinë të pastrojnë vetë ndërsa qëndrojnë në ambientin tënd. Ndihmoji duke siguruar furnizime që mund të përdorin dhe nëse pret familje, sigurohu që çdo produkt pastrimi ta vendosësh në vende të paarritshme nga fëmijët. Ja se çfarë u nevojitet më shumë vizitorëve:

 • Peceta letre njëpërdorimëshe
 • Pastrues për sipërfaqe të ndryshme
 • Peceta ose spërkatës dezinfektues
 • Solucion dezinfektues antibakterial për duar
 • Sapun duarsh rezervë

Rikujtesa për sigurinë nga ekspertët tanë

 • Mos hyr në ambient pa pajisjet e rekomanduara mbrojtëse dhe mos ripërdor pajime të ndotura
 • Lexo gjithë etiketat e sigurisë, në mënyrë që të kuptosh se si duhet të përdoren kimikatet pastruese
 • Produktet me kimikate mbaji gjithmonë në vende të paarritshme nga fëmijët
 • Për të parandaluar përhapjen e mikrobeve, mos e prek fytyrën gjatë pastrimit

Kur të mbarosh pastrimin, mos harro të kontrollosh se çfarë furnizimesh po mbarojnë ose po i afrohen datës së skadimit, në mënyrë që t'i zëvendësosh dhe t'i rimbushësh para pastrimit të ardhshëm.

Informacioni në këtë artikull mund të ketë ndryshuar që nga publikimi. Procesi i pastrimit të përparuar me pesë hapa konsiston në një sërë kërkesash të thjeshta për pastrimin e listimit tënd. Për më shumë informacion rreth mënyrës së zbatimit të këtyre hapave, referoju gjithë manualit të pastrimit të Airbnb. Si pritës, mund të të duhet të ndërmarrësh edhe hapa të tjerë për të mbrojtur veten, ekipet e tua dhe vizitorët, si dhe duhet të lexosh dhe të respektosh gjithmonë çdo ligj apo udhëzim përkatës lokal. Airbnb nuk mban përgjegjësi për lëndime apo sëmundje si pasojë e ndjekjes së këtij procesi pastrimi. Për udhëzimet dhe rregullat e pastrimit, specifike për pritjen e vizitorëve në rajonin tënd, ruaje në faqeshënues këtë artikull të Qendrës së ndihmës.

Veçantitë

 • Sigurohu që të kesh gjithçka që të duhet para se të fillosh pastrimin

 • Siguro pajime mbrojtëse, pajisje pastrimi dhe solucione kimike dhe siguro furnizime në mënyrë që të mund të pastrojnë edhe vizitorët

 • Kur të mbarosh, siguro furnizimet që të jesh gati për vizitorin e ardhshëm

 • Mëso më shumë në udhëzuesin tonë të plotë për të mësuar më shumë rreth procesit të pastrimit të përparuar
Airbnb
4 qer 2020
A ishte e dobishme kjo?