Vazhdo përpara për të hyrë në rezultatet e sugjeruara

  Ndryshimi i rregullores sonë për anulimet e shmangshme të pritësit

  Ja pse po i bëjmë këto përditësime.
  Nga Airbnb, më 20 korr 2022
  Lexim 7-minutësh
  Përditësuar më 18 gush 2022

  Veçantitë

  • Anulimet e parandalueshme dëmtojnë vizitorët, pritësit dhe Airbnb, prandaj po e ndryshojmë rregulloren tonë

  • Nëse anulon për arsye të parandalueshme, do të zbritet një tarifë nga shlyerjet e ardhshme të pagesave

  • Anulimet për arsye të vlefshme jashtë kontrollit tënd nuk do të tarifohen

  Si partnerët tanë në Airbnb, pritësit bëjnë një punë të shkëlqyer për të respektuar rezervimet dhe bëjnë të pamundurën për t'i ofruar asistencë çdo ditë vizitorëve. Kjo është arsyeja pse vizitorët nga e gjithë bota u besojnë të panjohurve disa prej ditëve më të rëndësishme të jetës së tyre, nga pushimet verore dhe ato pa u larguar nga shtëpia deri te muajt e mjaltit dhe festimet e përvjetorëve.

  Por kur pritësit anulojnë prenotimet e vizitorëve për arsye të parandalueshme, si prenotimi i dyfishtë aksidentalisht ose kur preferojnë të presin më mirë miq dhe familjarë, vizitorët e humbasin besimin për të prenotuar në Airbnb dhe kjo sjell pasoja negative për gjithë komunitetin.

  Për këtë arsye, po përditësojmë Rregulloren e anulimit të pritësit. Përditësimet në rregullore do të zbatohen për të gjitha anulimet nga data 22 gusht 2022 e tutje. Kjo rregullore është zbatuar prej vitesh dhe ka pasur tarifa të vogla nëse të duhej të anuloje një rezervim. Vlera e tarifës varej nga koha e anulimit të rezervimit në raport me afatin e regjistrimit. Më parë, tarifonim 50 $ për anulimet e rezervimeve më shumë sesa shtatë ditë para regjistrimit dhe 100 $ për anulimet e rezervimeve më pak sesa shtatë ditë para regjistrimit.

  Zbuluam që kjo strukturë tarifore nuk pasqyron siç duhet shpenzimet e zhvendosjes së vizitorëve në ambiente të ngjashme apo më të mira, shpesh në minutën e fundit, pasi pritësi anulon për arsye të shmangshme. Gjithashtu, nuk pasqyron ndikimin e anulimeve të parandalueshme ndaj vizitorëve, pritësve dhe Airbnb, duke përfshirë humbjen e besimit që mund të kenë vizitorët kur një pritës iu anulon rezervimin.

  Ndryshime në tarifat tona të rregullores së anulimit

  Në vazhdim, nëse pritësi anulon një rezervim për një arsye të parandalueshme, do të zbritet një tarifë e përditësuar nga shlyerjet e ardhshme të pagesave. Tarifa varet nga shuma e rezervimit dhe koha e anulimit të rezervimit në raport me afatin e regjistrimit.

  Do të aplikohet gjithashtu një tarifë nëse vizitori nuk mund të qëndrojë në një ambient sepse ky i fundit përbën rrezik të madh për shëndetin, si prania e sasisë së madhe të mykut, ose sepse ambienti është thelbësisht i ndryshëm nga përshkrimi i listimit, si p.sh. nëse një pritës publikon një vilë me tre dhoma që është në fakt një apartament me një dhomë gjumi. Këto rezervime (dhe shembuj të tjerë më poshtë në seksionin "Përgjigjet e pyetjeve të shpeshta") do të trajtohen si anulime të minutës së fundit.

  Tarifa minimale e anulimit është 50 $ dhe ajo maksimale 1000 $ sipas rregullores së përditësuar. Kostoja totale e rezervimit që përdoret për llogaritjen e tarifës, përfshin çmimin për natë, tarifën e pastrimit dhe çdo tarifë për kafshët shtëpiake, por përjashton taksat dhe tarifat e vizitorëve. Për qëndrimet 28 net e lart, përdoret kostoja e rezervimit të deri 30 netëve të para, për llogaritjen e tarifës.

  • Nëse rezervimi anulohet më shumë se 30 ditë para regjistrimit, tarifa është 10% e shumës së rezervimit.
  • Nëse rezervimi anulohet më shumë se 48 orë dhe më pak se 30 ditë para regjistrimit, tarifa është 25% e shumës së rezervimit.
  • Nëse rezervimi anulohet 48 orë ose më pak para regjistrimit ose pas regjistrimit, tarifa është 50% e shumës së rezervimit për netët pa qëndrim.

  Këto pasoja nga rregullorja e anulimit mbeten të njëjta:

  Asistencë sa herë ndodhin ngjarje të paparashikueshme

  Nëse të duhet të anulosh për arsye të pashmangshme, do të punojmë së bashku dhe do t'i ndihmojmë vizitorët të gjejnë një vendqëndrim tjetër, pa tarifa. Këto situata përfshijnë:

  • Një arsye të vlefshme jashtë kontrollit tënd, siç janë riparimet emergjente (si rrjedhja e gazit ose shpërthimi i një tubacioni) apo sëmundjet e rënda personale, që të pengon të presësh vizitorë.
  • Prova se një vizitor ka ndërmend të bëjë një festë ose të thyejë rregullat e shtëpisë sate.
  • Një rrethanë lehtësuese, siç janë emergjencat dhe epidemitë e shpallura, disa katastrofa natyrore ose kufizimet qeveritare për udhëtimet.

  Nëse pret vizitorë duke përdorur funksionin "Prenoto në çast", mund të anulosh për arsye të vlefshme shtesë.

  Nëse nuk je i sigurt nëse situata jote kualifikohet këtu, na kontakto para se të anulosh. Mos harro se nuk duhet të anulosh kurrë për asnjë arsye që shkel Rregulloren tonë të mosdiskriminimit dhe çdo deklaratë e rreme në lidhje me arsyet e anulimit mund të çojë në pasoja të tjera.

  Përgjigje për pyetjet e shpeshta

  Çfarë lloj prove mund të jap nëse më duhet ta anuloj?
  Nëse të duhet të anulosh për një arsye të vlefshme jashtë kontrollit tënd, do të të kërkohet të dërgosh prova te Asistenca e komunitetit. Për shembull, mund të dërgosh fotografi, video dhe dokumentacione të tjera në rast riparimesh emergjente ose një letër nga një mjek në rast sëmundjesh të rënda personale.

  Nëse po anulon sepse beson se një vizitor do të bëjë një festë ose do të thyejë rregullat e shtëpisë, do të të kërkohet t'i dërgosh prova Asistencës së komunitetit. Kjo mund të përfshijë bashkëbisedime dhe mesazhe me vizitorin tënd ose dokumentacion tjetër.

  Nëse nuk je i sigurt nëse ke një arsye të vlefshme për anulimin, na kontakto fillimisht. Do të punojmë me ty për t'i shqyrtuar provat e tua së bashku.

  Ki parasysh që dyshimet për vizitorët që organizojnë festa nuk janë gjithmonë të sakta dhe nuk duhet të anulosh kurrë për asnjë arsye që bie ndesh me Rregulloren e mosdiskriminimit. Nëse shqetësohesh se vizitorët e tu mund të shkelin Rregulloren e festave dhe eventeve ose rregullat e shtëpisë, provo t'u dërgosh atyre mesazh dhe t'u bësh pyetjet e mëposhtme:

  • Kush tjetër do të qëndrojë me ty?
  • Cili është qëllimi i këtij udhëtimi?
  • A mund të konfirmosh se i ke lexuar rregullat e shtëpisë?

  Çfarë ndodh nëse një vizitor gjen një shërbim të munguar ose një problem të ngjashëm në ambientin tim?
  Airbnb do të vlerësojë një tarifë anulimi sipas rregullores në rastin e rrallë kur një hapësirë paraqet rreziqe të konsiderueshme për shëndetin ose ndryshon shumë nga mënyra e përshkrimit në listim dhe vizitori njofton Asistencën e komunitetit menjëherë pas regjistrimit. Në disa raste, listimi yt mund të pezullohet derisa Airbnb të marrë konfirmimin se çdo shkelje është korrigjuar.

  Këto situata do të kualifikohen si anulime nga pritësi pas regjistrimit të vizitorit dhe do të rezultojnë në një tarifë anulimi prej 50% të shumës së rezervimit për çdo natë që nuk kalohet në ambient.

  Këto rrethana përfshijnë:

  • Kushtet në atë hapësirë paraqesin rreziqe të rënda për shëndetin: Për shembull, myku është i pranishëm vizualisht në një hapësirë të kontrolluar nga pritësi.
  • Është publikuar lloji i gabuar i banesës ose i dhomës: Vendndodhja ose lloji i dhomës së listimit është thelbësisht i ndryshëm nga ajo që është publikuar, si për shembull nëse një pritës liston një vilë me tre dhoma që është në fakt një apartament me një dhomë gjumi.
  • Është publikuar vendndodhje e pasaktë: Vendndodhja ose adresa e listimit është e pasaktë dhe e deklaruar qëllimisht gabim, si p.sh. nëse një pritës thotë se banesa e tij është në Los Anxheles, por në fakt është në qytetin e afërt të Burbank.
  • Mungon një shërbim kryesor: Listimit i mungon një shërbim që e identifikon dhe që është theksuar në reklamim, si për shembull nëse një pritës thotë se hapësira e tij ka qasje në një pishinë, por nuk ka.
  • Pritësi bën një ndryshim thelbësor në një rezervim gjatë regjistrimit: Kjo mund të përfshijë zëvendësimin e një ambienti të publikuar në Airbnb me një tjetër.

  Po nëse unë dhe vizitori im të biem dakord për një anulim?
  Nëse vizitori të kontakton dhe të kërkon të anulosh rezervimin e tij, dhe ti nuk e ke problem anulimin, nuk do t'i nënshtrohesh tarifave ose pasojave të kësaj rregulloreje. Vizitori yt duhet të fillojë anulimin duke iu drejtuar Asistencës së komunitetit.

  Prej aty, do të kesh mundësinë të konfirmosh kërkesën e vizitorit. Nëse konfirmon, as ti dhe as vizitori yt nuk do të vlerësoheni për tarifat apo pasojat. Nëse nuk do ta miratosh kërkesën e anulimit, rregullorja jote standarde e anulimit do të zbatohet për rezervimin e tyre.

  Ki parasysh se është shkelje e Rregullores së anulimit të pritësit të inkurajosh një vizitor të anulojë një rezervim që nuk mund ta respektosh.

  Çfarë ndodh nëse vizitori anulon një rezervim?
  Rregullorja jote e anulimit zbatohet si zakonisht për anulimet e vizitorëve.

  Nëse një bashkëpritës anulon një rezervim, a do të zbatohet kjo për llogarinë e bashkëpritësit?
  Anulimet janë gjithmonë të lidhura me llogarinë e pritësit kryesor. Kur një bashkëpritës anulon një rezervim për një arsye të shmangshme, anulimi do të ndikojë në llogarinë e pritësit kryesor për atë listim.

  A zbatohen këto tarifa dhe pasoja për listimin apo për pritësin?
  Tarifat dhe pasojat që lidhen me rregulloren e përditësuar të anulimit zbatohen për pritësin. Për shembull, nëse ke pesë listime dhe të duhet të anulosh një rezervim për një arsye të shmangshme në dy listime të veçanta, të dyja këto anulime do të zbatohen për llogarinë tënde kryesore si pritës.

  Çfarë ndodh nëse më duhet të anuloj për shkak të problemeve me prenotimin e softuerit që çuan në prenotim të dyfishtë?
  Në rast se ka një problem me shërbimin tonë, Airbnb do të heqë dorë nga çdo tarifë dhe pasojë që lidhet me të. Nëse ka një problem nga një ofrues softueri i palëve të treta dhe një pritësi i duhet të anulojë një rezervim si rrjedhojë e kësaj, pritësi duhet të paraqesë prova të incidentit ose ndërprerjes nga palët e treta, për t'u marrë parasysh kur të kërkojë heqjen dorë nga çdo tarifë dhe pasojë.

  Provat mund të përfshijnë (por nuk kufizohen me) komunikimet me email nga një ofrues i palëve të treta në lidhje me një incident ose ndërprerje, ose prova të një telefonate me një ofrues të palëve të treta, së bashku me një përmbledhje të asaj telefonate.

  Merr sugjerime për të shmangur anulimet

  Po e përditësojmë këtë rregullore me shpresën për të pasur edhe më pak anulime të shmangshme dhe për të krijuar edhe më shumë besim midis vizitorëve dhe pritësve në Airbnb. Nëse ke pyetje ose përshtypje, ndaji me ne

  Informacioni në këtë artikull mund të ketë ndryshuar që nga publikimi.

  Veçantitë

  • Anulimet e parandalueshme dëmtojnë vizitorët, pritësit dhe Airbnb, prandaj po e ndryshojmë rregulloren tonë

  • Nëse anulon për arsye të parandalueshme, do të zbritet një tarifë nga shlyerjet e ardhshme të pagesave

  • Anulimet për arsye të vlefshme jashtë kontrollit tënd nuk do të tarifohen

  Airbnb
  20 korr 2022
  A ishte e dobishme kjo?