Vazhdo përpara për të hyrë në rezultatet e sugjeruara
  Kjo përmbajtje nuk është e disponueshme në gjuhën që ke zgjedhur, ndaj e kemi bërë të disponueshme në gjuhën më të ngjashme që disponojmë për momentin.

  Përgjigje për pyetjet rreth pritjes së vizitorëve që lidhen me COVID-19

  Ja të rejat e fundit nga Airbnb për vaksinat kundër COVID-19, anulimet e të tjera.
  Nga Airbnb, më 5 mar 2020
  Lexim 5-minutësh
  Përditësuar më 31 maj 2022

  Veçantitë

  • Pritësve u kërkohet ende të ndjekin procesin e pastrimit me 5 hapa
  • Në rregullat e shtëpisë mund t'u kërkosh vizitorëve të jenë të vaksinuar ose të jenë testuar së fundmi për COVID-19, aty ku lejohet ligjërisht

  • Pritësit dhe vizitorët duhet të ndjekin udhëzimet lokale për maskat dhe distancimin social

  Qëkur Organizata Botërore e Shëndetësisë e shpalli COVID-19 një pandemi globale në mars të vitit 2020, komuniteti ynë është përballur me sfida dhe kohë të vështira si asnjëherë. Duam të vazhdojmë të të ndihmojmë duke iu përgjigjur disa pyetjeve të zakonshme të pritësve rreth vaksinave, varianteve të COVID-19, pastrimit e të tjera.

  Çfarë udhëzimesh mund t'u ofrosh pritësve rreth shqetësimeve të vazhdueshme për COVID-19, siç janë variantet e fundit?
  Gjatë pandemisë së COVID-19, jemi konsultuar me ekspertët më të mirë mjekësorë për marrjen e masave të duhura.

  “Ndërsa ndjekim zhvillimin e varianteve të reja që po dalin nëpër botë, po vazhdojmë të punojmë ngushtë me Airbnb për monitorimin dhe përditësimin e rekomandimeve tona për komunitetin e tyre, sipas nevojës," thotë këshilltarja mjekësore e Airbnb, Dr. Megan Coffee, mjeke epidemiologe dhe studiuese e sëmundjeve infektive.

  “Airbnb u kërkon ende të gjithë pritësve të ndjekin procesin e detyrueshëm të pastrimit me 5 hapa, ndaj edhe u kërkojmë pritësve dhe vizitorëve të respektojnë të gjitha kriteret lokale për shëndetin dhe udhëtimet," thotë ajo.

  Për t'i ndihmuar udhëtarët të ndjekin ndryshimin e udhëzimeve që lidhen me COVID-19, kemi bashkëpunuar edhe me Sherpa, një mjet online që u mundëson udhëtarëve rregullat e udhëtimeve në kohë reale për destinacionet në mbarë botën. Pritësit dhe vizitorët mund ta përdorin mjetin "Sherpa" për të mësuar rreth kritereve të testimit, protokolleve të karantinës dhe kufizimeve të tjera.

  Çfarë duhet të bëj nëse nuk arrij dot të pres vizitorë për shkak të kufizimeve për COVID-19 në zonën time?
  Mund ta përdorësh mjetin Sherpa për të mësuar rreth kritereve të testimit, protokolleve të karantinës dhe kufizimeve të tjera në afërsi. Nëse parashikon se mund të të duhet të anulosh një prenotim të ardhshëm për shkak të kufizimeve të vendosura nga qeveria, të rekomandojmë të komunikosh me vizitorët e tu sa më shpejt të jetë e mundur për t'i njoftuar se udhëtimi i tyre mund të ndikohet.

  Pritësit me përvojë na kanë thënë se u sugjerojnë vizitorëve të riprenotojnë për datat e ardhshme dhe ndonjëherë ofrojnë ditë shtesë ose zbritje të tjera për të rritur mundësinë që vizitorët të dëshirojnë të riplanifikojnë.

  Nëse të duhet të anulosh një prenotim për shkak të një kufizimi udhëtimi ose pritjeje vizitorësh të mandatuar nga qeveria, të inkurajojmë të kontaktosh sa më shpejt të jetë e mundur ekipin e Asistencës së komunitetit për ndihmë në shqyrtimin e situatës. Nëse anulon, nuk do të marrësh një shlyerje pagese, por mund të kesh të drejtë të kesh pasoja të tjera, siç janë ndikimet në statusin e superpritësit.

  A mund t'u kërkoj vizitorëve të mi të jenë të vaksinuar ose të testuar për COVID-19?
  Pritësit mund t'i vendosin vetë rregullat e shtëpisë, si dhe të specifikojnë nëse kërkojnë që vizitorët të jenë të vaksinuar apo të testuar së fundmi për COVID-19, përveç rasteve kur një gjë e tillë ndalohet sipas ligjeve ose rregulloreve vendore në fuqi.

  Nëse kërkon që vizitorët të jenë të vaksinuar apo të testuar së fundmi, sigurohu që ta specifikosh këtë qartë dhe dukshëm në përshkrimin e listimit dhe në rregullat e shtëpisë, në mënyrë që vizitorëve të mundshëm të mos u shpëtojë pa lexuar.

  Cilat janë udhëzimet më të fundit për pastrimin, distancimin social dhe maskat?
  Ndërsa vazhdojmë përpjekjet për të mbrojtur komunitetet tona dhe për të parandaluar përhapjen e COVID-19, pritësve u kërkohet të ndjekin procesin e pastrimit të përparuar me 5 hapa midis qëndrimeve. Për udhëzime dhe lista kontrollesh të detajuara, mund të shkarkosh manualin e pastrimit, i cili është hartuar në bashkëpunim me ekspertë të fushës së mjekësisë.

  Meqenëse Airbnb ka listime në mbarë botën dhe rajone të ndryshme mund të jenë në faza të ndryshme të përpjekjeve të tyre për të kontrolluar COVID-19, po u kërkojmë pritësve dhe vizitorëve të ndjekin ligjet dhe udhëzimet lokale për mbajtjen e maskave dhe të distancimit social. Kur kërkohet nga ligjet ose udhëzimet lokale, pritësit dhe vizitorët duhet të bien dakord që të mbajnë një mbulesë fytyre dhe 2 metra distancë kur bashkëveprojnë personalisht me njëri-tjetrin.

  Mëso më shumë rreth praktikave tona të sigurisë ndaj COVID-19

  Cila është Rregullorja e rrethanave lehtësuese dhe a i mbulon ajo ende anulimet që lidhen me COVID-19?
  Rregullorja e rrethanave lehtësuese zbatohet kur ngjarje të paparashikuara, si fatkeqësitë natyrore ose emergjencat e shëndetit publik, e bëjnë të pamundur ose të paligjshëm përfundimin e një prenotimi. Pritësit dhe vizitorët e prekur nga një ndër rastet që mbulon kjo rregullore, mund të kualifikohen për ta anuluar rezervimin e tyre pa penalitet.

  Rregullorja e rrethanave lehtësuese synon të mbulojë rrethanat e paparashikueshme, por COVID-19 tani është një pjesë e njohur e botës sonë. Për prenotimet e bëra nga data 31 maj 2022 e tutje, rrethanat e lidhura me COVID-19 nuk do të mbulohen nga rregullorja jonë. Kjo do të thotë se vizitorët nuk do të mund të marrin më rimbursim të plotë nëse anulojnë një prenotim sepse kanë COVID-19, përveç rasteve të lejuara nga rregullorja jote e anulimit.

  Për prenotimet e bëra para datës 31 maj 2022 dhe për prenotimet brenda vendit në Korenë e Jugut dhe Kinën kontinentale, disa rrethana që lidhen me COVID-19 do të vazhdojnë të mbulohen.

  Mëso më shumë rreth heqjes së COVID-19 si rrethanë lehtësuese

  Çfarë ndodh nëse vizitorët e mi ose unë infektohemi me COVID-19?
  Nëse një pritës ose një vizitor ka rezultuar pozitiv ose ka qenë i ekspozuar ndaj COVID-19 brenda 14 ditëve të fundit, ose nëse ka simptoma të COVID-19, sipas rregullores së Airbnb, vizitorët nuk duhet të regjistrohen dhe pritësit nuk duhet të hyjnë në hapësirën e tyre ose të ndërveprojnë personalisht me vizitorët.

  Nëse vizitori sëmuret nga COVID-19 dhe dëshiron të anulojë, Rregullorja e anulimit të pritësit do të zbatohet për prenotimet e bëra nga data 31 maj 2022 e tutje.* Nëse një vizitor është regjistruar tashmë dhe ti ose ai infektoheni me COVID-19, kontakto me Airbnb për të na njoftuar, në mënyrë që të mund të të ndihmojmë.

  A do të ndikonte në statusin tim si superpritës nëse anuloj një rezervim sepse jam sëmurë me COVID-19?
  Nëse të duhet të anulosh një prenotim për shkak se je sëmurë, të inkurajojmë të kontaktosh sa më shpejt të jetë e mundur ekipin e Asistencës së komunitetit për ndihmë në shqyrtimin e situatës. Nëse anulon, nuk do të marrësh një shlyerje pagese, por mund të kesh të drejtë të kesh pasoja të tjera, siç janë ndikimet në statusin e superpritësit.

  Çfarë duhet të di tjetër për ruajtjen e statusit tim si superpritës gjatë COVID-19?
  Kur filloi pandemia e COVID-19 në vitin 2020, i hoqëm përkohësisht disa kritere për superpritësit ekzistues. Tani u jemi kthyer kritereve standarde për superpritësit, që do të thotë se pritësit duhet t'i përmbushin 4 kriteret për të fituar ose mbajtur statusin e superpritësit.

  Mëso më shumë rreth përditësimeve për vlerësimin e superpritësve

  Kam ende pyetje. Kë duhet të kontaktoj?
  Për më shumë informacione, të inkurajojmë të lexosh materialet burimore të sigurisë për COVID-19 ose të vizitosh Qendrën e ndihmës. Nëse ke pyetje urgjente, kontakto me ekipin e asistencës së komunitetit.

  *Për prenotimet e bëra para datës 31 maj 2022 dhe për rezervimet brenda vendit në Korenë e Jugut dhe Kinën kontinentale, disa rrethana që lidhen me COVID-19 do të vazhdojnë të mbulohen nga Rregullorja e rrethanave lehtësuese.

  Informacioni në këtë artikull mund të ketë ndryshuar që nga publikimi.

  Veçantitë

  • Pritësve u kërkohet ende të ndjekin procesin e pastrimit me 5 hapa
  • Në rregullat e shtëpisë mund t'u kërkosh vizitorëve të jenë të vaksinuar ose të jenë testuar së fundmi për COVID-19, aty ku lejohet ligjërisht

  • Pritësit dhe vizitorët duhet të ndjekin udhëzimet lokale për maskat dhe distancimin social

  Airbnb
  5 mar 2020
  A ishte e dobishme kjo?