Sugjerimet do të shfaqen pasi të kesh shkruar të dhënat e kërkimit. Përdor shigjetat lart e poshtë për t'i shqyrtuar. Shtyp "enter" për të zgjedhur. Nëse përzgjedhja është një frazë, kjo frazë do të dërgohet për kërkim. Nëse sugjerimi është një link, shfletuesi do të shkojë në atë faqe.
Rregullorja e komunitetit

Si të ndihmosh në ndalimin e trafikimit të qenieve njerëzore

Airbnb ka bashkëpunuar me Polaris për të forcuar të kuptuarit e komunitetet rreth trafikimit të qenieve njerëzore, për të kuptuar shenjat negative dhe mënyrën se si të duhet reaguar në rast situatash të mundshme të trafikimit të qenieve njerëzore në listim. Duke e pasur parasysh këtë, të inkurajojmë fort që të raportosh rastet e dyshuara të trafikimit të qenieve njerëzore, në Linjën telefonike kombëtare të trafikimit të qenieve njerëzore të menaxhuar nga Polaris. Nëse ndodhesh jashtë SHBA-së, mund të gjesh organizata në gjithë globin që trajtojnë çështjen e trafikimit të qenieve njerëzore në Global Modern Slavery Directory (GMSD).

Përkufizimi i trafikimit të qenieve njerëzore

Përkufizimi i trafikimit të qenieve njerëzore mund të ndryshojë në varësi të vendit në të cilin ndodhesh, por shumica e vendeve i përdorin udhëzimet e ofruara nga Kombet e Bashkuara, të cilat përbëhen nga tre elementë thelbësorë:

 1. Akti i trafikimit të qenieve njerëzore: rekrutimi, transportimi, transferimi, strehimi ose marrja e personave.
 2. Mjetet e trafikimit të qenieve njerëzore: kërcënimi ose përdorimi i forcës, rrëmbimi, mashtrimi, detyrimi ose abuzimi me pushtetin.
 3. Qëllimi i trafikimit të qenieve njerëzore: shfrytëzimi, ku përfshihet edhe shfrytëzimi i punës seksuale të të tjerëve ose forma të tjera të shfrytëzimit seksual, puna ose shërbimet e detyruara, skllavëria ose praktikat e ngjashme me skllavërinë, robëria ose heqja e organeve.

Shenja për t'u kontrolluar

Viktimat e trafikimit shpesh nuk janë në gjendje të raportojnë për situatën e tyre, kështu që si pritës, është e rëndësishme të kuptojmë shenjat negative që tregojnë se mund të ndodhë trafikimi i qenieve njerëzore. Treguesit e mëposhtëm nuk janë absolutë, dhe kur janë të pranishëm veçmas, mund të mos tregojnë trafikim:

Sinjalet që tregojnë praninë e forcës, mashtrimit ose detyrimit:

 • Kërcënimet ose përdorimi i forcës fizike ose dhunës
 • Përdorimi i kufizimeve fizike
 • Lëndimet fizike
 • Personi është i detyruar të pranojë një punë në kushte të ndryshme nga ato për të cilat ishte rënë dakord fillimisht gjatë rekrutimit
 • Personi nuk mund të largohet lirisht dhe nuk ka kontroll mbi paratë dhe sendet e tij personale.
 • Personi është detyruar nga një person tjetër që të konsumojë drogë ose alkool.

Sinjalet që tregojnë shfrytëzim:

 • Puna e detyruar:
  • Punëtori është fëmijë
  • Shenja të higjienës së dobët, kequshqyerjes ose lodhjes
  • Punëtori i strehuar nga punëdhënësi në një hapësirë të papërshtatshme (pa privatësi/organizim i sajuar i fjetjes)
  • Punëtori nuk lejohet të bëjë pushimet e duhura
  • Punëtori ka kushte pune të rrezikshme ose të pashëndetshme
 • Trafikimi seksual:
  • Adresa e listimit është përdorur si referencë në reklamat online për seks komercial
  • Raportimet e vizitorëve të shpeshtë të paautorizuar në orë të ndryshme.
  • Sasitë e tepërta të parafernalisë seksuale në listim
  • Prania e harduerit komercial të konfiguruar për xhirime videosh/shkrepje fotografish

Në nivel global, 40,3 milionë njerëz janë në skllavëri moderne. Prej tyre, mbi 4 milionë janë potencialisht në situata të trafikimit seksual, me gra dhe vajza të prekura në mënyrë disproporcionale. Trafikimi i qenieve njerëzore mbetet një krim shumë i pak i raportuar dhe natyra e tij e fshehtë, e vështirëson të përcaktohet se sa i përhapur është si fenomen. Ndërsa trafikimi i qenieve njerëzore i përfshin të gjitha demografitë, ka disa faktorë të veçantë rreziku si mungesa e strehimit, zhvendosja pas një katastrofe natyrore ose konflikti, dhuna në familje, dhunimet seksuale dhe statusi i përkohshëm ose i padokumentuar që i bën njerëzit veçanërisht të prekshëm nga shfrytëzimi.

Çfarë të bësh nëse has një situatë të mundshme të trafikimit të qenieve njerëzore

Mund të ndihmosh në ndalimin e trafikimit të qenieve njerëzore. Nëse has një situatë në listimin tënd që mund të jetë trafikim qeniesh njerëzore, mund ta raportosh atë në Linjën Kombëtare të Trafikimit të Qenieve Njerëzore të menaxhuar nga Polaris, duke telefonuar në numrin 1-888-373-7888, duke dërguar mesazhin "BeFree" në 233733 ose duke biseduar drejtpërdrejt në humantraffickinghotline.org/chat. Linja telefonike është e disponueshme 24/7, pa pagesë, konfidenciale dhe në mbi 200 gjuhë. Linja telefonike e ofron ndihmën e saj në situatat ndërkombëtare, por mund të kontaktoni edhe organizatat lokale përmes Global Modern Slavery Directory (GMSD). Global Modern Slavery Directory (GMSD) e menaxhuar nga Polaris është një hartë interaktive, që mund të kërkohet publikisht dhe baza e të dhënave të organizatave dhe agjencive në mbarë globin që trajtojnë çështjen e skllavërisë moderne dhe trafikimit të qenieve njerëzore. GMSD përfshin agjencitë qeveritare, agjencitë e zbatimit të ligjit, grupet e advokimit dhe organizatat që mund të ndihmojnë viktimat e trafikimit ndërsa trajtojnë çështjet përkatëse si shfrytëzimi në punë, mbrojtja e fëmijëve ose dhuna në familje.

Mund të raportosh edhe një incident të mundshëm të trafikimit të qenieve njerëzore në Airbnb. Qendra e sigurisë e Airbnb është një qendër sigurie brenda aplikacionit, që përmbledh materialet kryesore burimore. Mund të kontaktosh me Linjën e Asistencës për Urgjenca të Airbnb përmes Qendrës së sigurisë, si dhe me shërbimet lokale të emergjencës kudo që të jesh në botë.

A të erdhi në ndihmë ky artikull?

Artikuj të ngjashëm

Kërko ndihmë për rezervimet, llogarinë e më shumë.
Hyr ose regjistrohu