Vazhdo përpara për të hyrë në rezultatet e sugjeruara

  Procesi i pastrimit të përparuar me 5 hapa të Airbnb

  Procesi i pastrimit me 5 hapa përbëhet nga një sërë praktikash pastrimi që duhet të ndiqen nga gjithë pritësit midis qëndrimeve të vizitorëve, krahas respektimit të ligjeve dhe udhëzimeve në vendet e tyre.

  Hapi 1: Përgatit

  Ti dhe ekipi yt mund të pastroni në mënyrë më efikase dhe më të sigurt, nëse përgatiteni siç duhet. Sigurohu që të bësh sa më poshtë:

  • Nëse është e mundur, ajrose ambientin para dhe gjatë pastrimit
  • Përdor dezinfektues të miratuar nga agjencitë rregullatore lokale për përdorim kundër COVID-19
  • Lexo gjithmonë me kujdes udhëzimet dhe paralajmërimet e produkteve të pastrimit
  • Laj ose dezinfekto duart

  Hapi 2: Pastro

  Të pastrosh do të thotë të heqësh pluhurat dhe papastërtitë nga sipërfaqet e tilla si dyshemetë dhe banakët. Sigurohu që të bësh sa më poshtë:

  • Fshi, pastro me fshesë me korrent, merr pluhurat dhe/ose laj dyshemetë para se të higjienizosh
  • Laj pjatat dhe rrobat në temperaturën më të lartë të mundshme
  • Fshi sipërfaqet e forta me ujë e sapun

  Hapi 3: Higjienizo

  Higjienizim do të thotë të përdorësh substanca kimike për të ulur numrin e baktereve në sipërfaqe të tilla si dorezat e dyerve dhe telekomandat. Sigurohu që të bësh sa më poshtë:

  • Spërkati sipërfaqet që preken shpesh në çdo dhomë me një spërkatës dezinfektues të miratuar
  • Lëre dezinfektuesin të qëndrojë për kohëzgjatjen e specifikuar në etiketën e produktit
  • Lëre sipërfaqen të thahet në ajër

  Hapi 4: Kontrollo

  Për të hyrë në listat e kontrolleve të personalizuara të pastrimit, shko tek Informacione > Pastrimi. Sigurohu që të bësh sa më poshtë:

  • Referoju praktikave më të mira në çdo listë kontrollesh për çdo dhomë, për t'u siguruar që të gjitha ambientet të jenë të pastruara dhe të higjienizuara midis qëndrimeve
  • Ndaji këto praktika më të mira me ekipin e pritjes së vizitorëve dhe profesionistët e pastrimit

  Hapi 5: Bëj gati

  Për të parandaluar transmetimin e infeksionit është e rëndësishme të përfundohet pastrimi dhe higjienizimi i një dhome para se të zëvendësosh artikujt për vizitorin e ardhshëm. Sigurohu që të bësh sa më poshtë:

  • Laj duart para se të zëvendësosh produktet, shtrojat e peshqirët dhe pajisjet e pastrimit për vizitorët
  • Hidh në mënyrë të sigurt ose laj produktet e pastrimit dhe pajimet mbrojtëse
  • Mos hyr përsëri në dhomë pasi të jetë higjienizuar
  • Pastro pajisjet pas çdo qëndrimi

  Ky proces bazohet në manualin e pastrimit të Airbnb, i cili është hartuar në bashkëpunim me ekspertë të fushës së higjienës dhe të mjekësisë.

  Nga llogaria jote, mund të shkosh tek Informacione > Pastrimi për të shkarkuar manualin e plotë të pastrimit dhe për të gjetur më shumë materiale burimore, trajnime dhe lista të personalizuara kontrollesh të pastrimit.

  Angazhimi ndaj procesit të pastrimit kërkohet për të gjitha listimet

  Pritësit që nuk pranojnë të ndjekin praktikat e sigurisë ndaj COVID-19, duke përfshirë procesin e pastrimit të përparuar me 5 hapa, mund të mos pranojnë dot rezervime të reja.

  Këto praktika kërkojnë mbajtjen e maskave dhe të distancimit social kur kërkohet nga ligjet ose udhëzimet lokale dhe ndjekjen e procesit të pastrimit të përparuar me 5 hapa. Pritësit që shkelin në mënyrë të përsëritur ose të rëndë standardet e pastrimit mund të marrin paralajmërime, të pezullohen dhe në disa raste të hiqen nga platforma e Airbnb.

  Ndarja me vizitorët e angazhimit tënd ndaj pastrimit të përparuar

  Pasi ti apo një anëtar i ekipit tënd të pritjes së vizitorëve angazhoheni me procesin e pastrimit të përparuar, kjo do t'u shfaqet vizitorëve në listimin tënd.

  E morët ndihmën që ju duhej?

  Artikuj të ngjashëm