Vazhdo përpara për të hyrë në rezultatet e sugjeruara
  Kjo përmbajtje nuk është e disponueshme në gjuhën që ke zgjedhur, ndaj e kemi bërë të disponueshme në gjuhën më të ngjashme që disponojmë për momentin.

  Një rregullore rimbursimi përvojash, më e thjeshtë për komunitetin

  Po përditësojmë Rregulloren e rimbursimit të përvojave për t'i ardhur më mirë në ndihmë komunitetit të Airbnb.
  Nga Airbnb, më 15 qer 2022
  Lexim 1-minutësh
  Përditësuar më 15 qer 2022

  Veçantitë

  E dimë për ty si pritës përvojash është e rëndësishme t'u ofrosh vizitorëve një mikpritje të shkëlqyer. Në të kaluarën, nëse një vizitor kishte probleme me një përvojë, qoftë me pjesëmarrje fizike apo online, mund të kërkojë rimbursim në çdo kohë pas përfundimit të përvojës.

  E kuptojmë që mosvendosja e një afati kohor për raportimin e problemeve nga vizitorët nuk është ideale për pritësit, ndaj po përditësojmë Rregulloren e rimbursimit për vizitorin e përvojave. Vizitorët tani do të kenë 72 orë kohë pas një përvoje, për të dërguar një kërkesë për rimbursim nëse ka pasur ndonjë problem.

  Kemi thjeshtuar gjithashtu gjuhën e rregullores për ta bërë më të qartë. Thelbi i rregullores mbetet i njëjtë. Rregullorja e përditësuar zbatohet për prenotimet e bëra nga data 15 korrik 2022 e tutje.

  Për më shumë informacion, mund të lexosh përditësimin e vitit 2022.

  Na jep përshtypjet e tua

  Veçantitë

  Airbnb
  15 qer 2022
  A ishte e dobishme kjo?