Sugjerimet do të shfaqen pasi të kesh shkruar të dhënat e kërkimit. Përdor shigjetat lart e poshtë për t'i shqyrtuar. Shtyp "enter" për të zgjedhur. Nëse përzgjedhja është një frazë, kjo frazë do të dërgohet për kërkim. Nëse sugjerimi është një link, shfletuesi do të shkojë në atë faqe.

Rreth pritjes së vizitorëve

Përgatitja për të organizuar një përvojë

Mbrojtja dhe sigurimi

 • Udhëzues

  Si të mbrohesh me AirCover për pritësit

  AirCover për pritësit do të thotë mbrojtje nga A-ja te Zh-ja për pritësit e Airbnb.
 • Si të veproj

  Mbrojtja e pritësit nga dëmtimet

  Mbrojtja e pritësit nga dëmtimet, si pjesë e AirCover për pritësit, i ofron pritësit një mbulim deri në 3 milion USD në rastin e rrallë të d…
 • Si të veproj

  Sigurimi për përgjegjësinë e pritësit

  Sigurimi për përgjegjësinë e pritësit është një komponent kyç i AirCover për pritësit, që është mbrojtja nga A-ja te Zh-ja për pritësit e Ai…
 • Si të veproj

  Sigurimi për përgjegjësinë gjatë përvojave

  Sigurimi për përgjegjësinë gjatë përvojave është një komponent kyç i AirCover për pritësit, që është mbrojtja nga A-ja te Zh-ja për pritësit…
 • Si të veproj

  Si të ndihmon Qendra e zgjidhjes së problemeve

  Qendra e zgjidhjes së problemeve të mundëson të kërkosh ose të dërgosh para për gjëra që lidhen me udhëtimin tënd në Airbnb. Vizitorët dhe p…
 • Si të veproj

  Kaparët e garancisë

  Kaparët e garancisë mund të kërkohen nga Airbnb ose nga pritësit. Ato mund të bazohen në karakteristikat e vendqëndrimit dhe/ose në kohën e …