Vazhdo përpara për të hyrë në rezultatet e sugjeruara

  Moderimi i mosmarrëveshjeve të Airbnb për recensionet

  Ndërkohë që komuniteti dhe produkti i Airbnb vazhdojnë të rriten, mbetemi të angazhuar që ta përditësojmë këtë rregullore nëse është e nevojshme, për t'i ndihmuar recensionet të pasqyrojnë përvojat e sinqerta dhe të përjetuara në vetë të parë nga pritësit dhe vizitorët tanë.

  Besojmë se një sistem i shëndetshëm recensimi respekton dhe mbron përshtypjet e vërteta të komunitetit tonë. Për këtë arsye, e marrim shumë seriozisht heqjen e çdo recensioni. Rregullorja e recensioneve të Airbnb mund të lexohet plotësisht, por me pak fjalë, kjo do të thotë se një recension mund të hiqet nëse:

  Moderimi për paragjykimet

  Dobia më e madhe për komunitetin tonë është kur recensionet e paraqesin përvojën e anëtarit pa paragjykime. Airbnb i heq recensionet kur përmbajnë paragjykime të papërshtatshme, si për shembull kur recensuesi përpiqet ta zhvatë personin që po recenson, ka një konflikt interesi ose krijon rivalitet me personin që po recensohet.

  Zhvatje ose dhënie incentivash

  Çdo përpjekje për të përdorur recensionet ose përgjigjet e recensioneve për të shtrënguar dikë të bëjë diçka që nuk e ka për detyrë, është një keqpërdorim i recensioneve, gjë që nuk e lejojmë.

  Personat që përdorin Airbnb nuk lejohen të premtojnë kompensime në këmbim të recensioneve pozitive ose të kërcënojnë në rastin e recesioneve negative, nëse nuk e arrijnë rezultatin e dëshiruar. Shkeljet mund të sjellin si pasojë kufizimin, pezullimin ose mbylljen e llogarisë tënde në Airbnb.

  Kjo rregullore ndalon rastet e mëposhtme:

  • Vizitorët kërcënojnë se do t'i përdorin recensionet ose vlerësimet për të detyruar një pritës të bëjë rimbursime, kompensime shtesë ose një recension reciprok pozitiv.
  • Pritësit u kërkojnë vizitorëve që të lënë një recension ose vlerësim pozitiv, ose të modifikojnë një recension në këmbim të një rimbursimi të pjesshëm ose të plotë, apo të një recensimi reciprok. Gjithashtu, pritësit nuk mund të ofrojnë qëndrime falas ose me zbritje në këmbim të modifikimit të një recensioni ekzistues nga një vizitor.
  • Pritësit ose vizitorët i kërkojnë dikujt të ndërmarrë veprime të caktuara që lidhen me një recension, në këmbim të zgjidhjes së një mosmarrëveshjeje.

  Kjo rregullore nuk ndalon rastet e mëposhtme:

  • Vizitori kontakton pritësin për një problem para se të lërë një recension.
  • Pritësi ose vizitori kërkon rimbursime ose pagesë shtesë dhe lë një recension, në rastin kur recensioni nuk përdoret si një kërcënim për të ndryshuar rezultatin e zgjidhjes së një problemi.
  • Pritësi i kërkon një vizitori të lërë një recension të sinqertë pozitiv ose vlerësim që pasqyron një përvojë pozitive.
  • Pritësi ose vizitori recenson brenda kufizimeve kohore të recensimit.

  Konflikt interesi

  Recensionet do t'i heqim kur ka sinjale se rezervimi është bërë me qëllimin e vetëm për të rritur vlerësimin e përgjithshëm të një personi, ose kur dyshojmë se qëndrimi nuk ka ndodhur kurrë.

  Nuk lejohet pranimi i rezervimeve të rreme në këmbim të një recensioni pozitiv, përdorimi i një llogarie të dytë për të recensuar veten ose listimin tënd, ose ofrimi i diçkaje me vlerë në këmbim të recensioneve pozitive. Shkeljet mund të sjellin si pasojë kufizimin, pezullimin ose mbylljen e llogarisë tënde në Airbnb.

  Recensione nga konkurrentët

  Nuk lejohen recensionet e shkruara nga konkurrentët (për shembull, bizneset e konkurrencës, listimet ose përvojat) me qëllim që të bindin të tjerët që të mos i prenotojnë ato listime ose përvoja ose që ta orientojnë biznesin në listime ose përvoja të tjera. Shkeljet mund të sjellin si pasojë kufizimin, pezullimin ose mbylljen e llogarisë tënde në Airbnb.

  Shkelje e masës ndaluese për festat

  Recensionet mund t'i heqim në situata të caktuara ku vizitori nuk i ka përmbushur pritshmëritë e përshkruara në Rregulloren për festat dhe eventet gjatë qëndrimit të tij. Ne presim që pritësit tanë të marrin masa në përpjekjen për të ndaluar një festë para se të kthehet në një problem sigurie ose shqetësimi për komunitetin përreth. Megjithatë, e kuptojmë se prishja e një feste mund të sjellë një recension negativ të padrejtë për pritësin. Për të nxitur marrjen e masave dhe për të minimizuar ndikimin e recensioneve paragjykuese, recensioni i një vizitori mund të hiqet nëse pritësi jep dokumentacion të mjaftueshëm për shkeljet e mëdha që i janë bërë Rregullores së festave dhe eventeve. Megjithatë, këto recensione nuk do të hiqen nëse përmbajnë informacione kyçe që do të ishin shumë të rëndësishme për një vizitor të ardhshëm.

  Moderimi për rëndësinë

  Recensionet u ofrojnë anëtarëve të komunitetit informacion dhe njohuri që i ndihmojnë ata të marrin vendime më të mira prenotimi. Recensionet janë më të dobishme kur recensuesit e përshkruajnë përvojën e tyre me saktësi dhe japin përshtypjet e tyre të sinqerta.

  Kur një recension përmban informacione që nuk lidhen me një përvojë si pritës ose vizitor, ose është përqendruar në diçka jashtë kontrollit të personit që po merr recensionin, ekipi ynë i moderimit do të përcaktojë rëndësinë e recensionit duke vlerësuar sa më poshtë:

  1. A e përshkruan recensioni përvojën e recensuesit dhe a e jep perspektivën e tij personale?
  2. A është i dobishëm recensioni për anëtarët e tjerë të komunitetit të Airbnb? A përmban ai informacione të rëndësishme për një pritës apo vizitor, listim apo përvojë që do t'i ndihmonte të tjerët të merrnin vendime më të informuara prenotimi?

  Nëse Airbnb vlerëson se recensioni nuk përmban informacione që lidhen me një pritës ose vizitor, listim ose përvojë, recensioni mund të hiqet. Edhe recensionet që përmbajnë kryesisht informacione të parëndësishme mund të hiqen, por vetëm në rastet kur informacionet e tjera të rëndësishme në to nuk mendohet se janë me interes të veçantë për vendimet e prenotimeve nga anëtarët e tjerë të komunitetit.

  Shembuj të klasifikimit të shkeljeve sipas rëndësisë

  E parëndësishme: "Mos u beso shoferëve të taksive në këtë qytet, pasi zgjedhin rrugët më të këqija!"

  E rëndësishme: "Mos u beso shoferëve të taksive në këtë qytet, ata zgjedhin rrugët më të këqija! Sikur të mos mjaftonte kjo, arrita në listim dhe e gjeta në gjendje plotësisht të rrënuar dhe nuk mora asnjë përgjigje nga pritësi për shqetësimet e mia."

  E parëndësishme: "Kjo vizitore ishte shumë gënjeshtare. Nuk ka mundësi që të jetë vërtet mjeke."

  E rëndësishme: "Vizitori u paraqit vonë për regjistrimin dhe më bërtiti mua që nuk u zgjova shpejt për ta futur brenda. Ishte e pasjellshme dhe merrte zjarr shpejt gjatë gjithë rezervimit. Nuk do ia duroja dot sjelljen nëse do kisha qenë pacient i saj."

  Moderimi për rezervimet e anuluara

  Airbnb të lejon të postosh recensione për çdo rezervim të anuluar pas orës 12: 00 paradite të ditës së regjistrimit. Këtë e bëjmë për të mbledhur përshtypje për momentet më kyçe të një përvoje udhëtimi, qofshin përshtypje rreth komunikimit, shkeljes së rregullave të shtëpisë, problemeve me listimin në momentin e regjistrimit etj.

  Nëse vendos të lësh recension për një rezervim të anuluar, të kërkojmë që t'i përqendrosh përshtypjet e tua tek ajo që ke përjetuar personalisht. Në rastet kur Airbnb mund të konfirmojë se është lënë një recension për një rezervim të anuluar dhe recensioni përmban informacion të parëndësishëm për komunitetin tonë (për shembull, zhgënjimet në lidhje me anulimin e një fluturimi etj.), recensioni mund të hiqet.

  E morët ndihmën që ju duhej?