Sugjerimet do të shfaqen pasi të kesh shkruar të dhënat e kërkimit. Përdor shigjetat lart e poshtë për t'i shqyrtuar. Shtyp "enter" për të zgjedhur. Nëse përzgjedhja është një frazë, kjo frazë do të dërgohet për kërkim. Nëse sugjerimi është një link, shfletuesi do të shkojë në atë faqe.
Kushtet ligjore
Vizitor

Programi i asistencës për vizitorët me COVID

Programi i asistencës për vizitorët me COVID të Airbnb, prezantuar në muajin janar 2022 ("Programi") u krijua për t'u ofruar ndihmë vizitorëve, rezervimet e qëndrimeve të të cilëve janë ndërprerë nga kufizimet e mëposhtme qeveritare të udhëtimit për shkak të COVID.

Airbnb ka kënaqësinë ta financojë këtë program me 20 milionë dollarë, të cilat do të administrohen sipas gjykimit tonë për t'u ardhur në ndihmë vizitorëve që përballen me këto sfida të jashtëzakonshme. Programi do të përfundojë pasi të jenë alokuar të gjitha fondet e tij, ose më 30 prill 2022, cilado të ndodhë më parë.

Rrethanat e mbuluara nga Rregullorja e rrethanave lehtësuese të Airbnb nuk kualifikohen në kuadër të këtij programi (duke përfshirë rastet kur një vizitor është i sëmurë me COVID-19).

Prenotimet e anuluara që kualifikohen

Prenotimet e anuluara duhet të përmbushin të gjitha kriteret e mëposhtme:

 • Një rezervim qëndrimi me datë regjistrimi deri më 1 dhjetor 2021;
 • Anuluar nga vizitori (a) nga data 1 dhjetor 2021 e tutje, (b) para regjistrimit dhe brenda 45 ditësh nga regjistrimi, dhe (c) deri në datën e përfundimit të programit; si dhe
 • Anuluar për shkak të një kufizimi udhëtimi të vendosur nga qeveria që hyn në fuqi pas kohës së prenotimit.

Llojet e kufizimeve të udhëtimit të vendosura nga qeveria që mbulohen nga programi

Mbulohen vetëm kufizimet e mëposhtme të udhëtimit të lidhura me COVID:

 • Mbyllja e kufijve, izolimi ose karantinimi që ndalon:
  • Të gjitha udhëtimet jo të domosdoshme brenda vendit për në vendndodhjen e destinacionit të vizitorit, ose
  • Të gjitha udhëtimet e domosdoshme jashtë vendit, nga vendndodhja e origjinës së vizitorit;
 • Një kusht i ri ose i zgjatur që të gjithë udhëtarët nga vendndodhja e origjinës janë të detyruar të karantinohen ose të vetizolohen pas mbërritjes në vendndodhjen e destinacionit.

Këtu përfshihen situatat kur në vendndodhjen e destinacionit ka ekzistuar detyrimi për karantinim në kohën e prenotimit, por është zgjeruar ose zgjatur pas prenotimit dhe para datës së regjistrimit. Për shembull, nëse detyrimi për karantinim 7-ditor në vendndodhjen e destinacionit ka qenë në fuqi në kohën e prenotimit, por është shtyrë më vonë me 14 ditë, prenotimi mund të kualifikohet.

Këtu nuk përfshihen situatat kur detyrimi për karantinim ose vetizolim është i vlefshëm vetëm për një vizitor specifik (ose grup vizitorësh) dhe jo për të gjithë udhëtarët që nisen nga vendndodhja e origjinës për udhëtime jo të domosdoshme. Nuk përfshihen gjithashtu situatat kur një vizitor duhet të karantinohet ose të vetizolohet në vendin e origjinës para se të udhëtojë drejt destinacionit (për shembull, sepse konsiderohet si kontakt i afërt me person të infektuar me COVID-19).

Ki parasysh se programi zbatohet vetëm për kufizimet e udhëtimit që nuk kanë qenë në fuqi në kohën kur është bërë prenotimi. Për shembull, nëse një vizitor që udhëton drejt Izraelit ka bërë një prenotim në muajin tetor, para se Izraeli të fillonte kufizimin e udhëtimeve brenda vendit për shkak të Omicron, dhe me datë regjistrimi në dhjetor, prenotimi do të kualifikohet në kuadër të këtij programi. Megjithatë, nëse këto kufizime udhëtimi do të kishin qenë në fuqi në kohën kur vizitori ka prenotuar qëndrimin, ky i fundit nuk do të kualifikohej për ndihmë në kuadër të programit.

Llojet e prenotimeve që nuk kualifikohen

Prenotimet e mëposhtme nuk kualifikohen për ndihmë në kuadër të programit:

 • Prenotimet në Airbnb Luxe
 • Prenotimet në Airbnb për udhëtime biznesi
 • Prenotime për përvojat
 • Prenotimet nga vizitorët me vendbanim në Kinën kontinentale

Si të bësh një kërkesë për ndihmë

Nëse një prenotim i përmbush kriteret e mësipërme për kualifikim, vizitori që ka prenotuar mund të kontaktojë me ekipin e Asistencës së komunitetit 24/7 dhe do t'i kërkohet të japë informacione që dëshmojnë kualifikimin e tij. Çdo kërkesë për ndihmë duhet ta marrim brenda 90 ditësh nga data e anulimit të prenotimit.

Nëse vihemi në dijeni të ndonjë mashtrimi ose shkeljeje tjetër të Kushteve të shërbimit ose Kushteve të shërbimit të pagesave, Airbnb rezervon të drejtën të refuzojë një kërkesë, të tërheqë ndihmën, të pezullojë ose të ndërpresë llogarinë e një vizitori ose të ndërmarrë veprime të tjera të përshtatshme ligjore.

Lloji i ndihmës së disponueshme

Nëse fondet e programit janë ende të disponueshme dhe ne përcaktojmë se rezervimi kualifikohet si i përshtatshëm, vizitori që ka prenotuar do të ketë të drejtë të marrë një kupon njëpërdorimësh udhëtimi për 50% të pjesës së parimbursueshme të rezervimit. Për shembull, nëse një vizitor ka anuluar një rezervim me vlerë 500 dollarë dhe është rimbursuar me 250 dollarë sipas rregullores së anulimit të pritësit, vizitori do të ketë të drejtë të marrë një kupon udhëtimi me vlerë 125 dollarë (50% të pjesës së parimbursueshme). Shlyerja e pagesës së pritësit për rezervimin nuk do të ndikohet.

Airbnb parashikon t'i shqyrtojë kërkesat sipas radhës që i merr. Të gjithë kuponët e udhëtimit të lëshuar në kuadër të këtij programi janë subjekt i disponueshmërisë së fondeve brenda programit.

Kur do ta marrësh kuponin tënd të udhëtimit

Nëse përcaktojmë se një prenotim kualifikohet si i përshtatshëm dhe fondet e programit janë ende të disponueshme, kuponi i udhëtimit duhet të mbërrijë në llogarinë e vizitorit brenda 7-10 ditësh pune. Vizitorët mund t'i gjejnë kuponët e udhëtimit tek Profili > Cilësimet e llogarisë > Pagesat dhe shlyerjet e pagesave > Kreditet dhe kuponët.

Si të kërkosh kuponë të shumëfishtë udhëtimi

Nëse një vizitor ka më shumë se një prenotim të vlefshëm, mund të dërgojë një kërkesë për secilin nga këto prenotime. Airbnb rezervon të drejtën të kufizojë numrin e kuponëve të udhëtimit të lëshuar për një vizitor të vetëm në kuadër të programit.

Kushtet për kuponët e udhëtimit

Kuponi është njëpërdorimësh dhe i parimbursueshëm dhe mund të përdoret vetëm për një rezervim qëndrimi me datë regjistrimi deri më 30 dhjetor 2023. Është i vlefshëm vetëm për një rezervim qëndrimi në Airbnb. Nëse një rezervim i prenotuar përmes kuponit anulohet nga vizitori, kuponi nuk do të jetë më i vlefshëm. Kuponi nuk mund të këmbehet me para, karta dhuratë apo me blerje të mëparshme dhe nuk mund të transferohet apo të kombinohet me një ofertë, kupon ose zbritje tjetër. Airbnb rezervon të drejtën të marrë çdo masë, duke përfshirë anulimin e këtij kuponi, në rast se dyshohet për mashtrim, keqpërdorim, shkelje të Kushteve tona të shërbimit apo të Kushteve të shërbimit të pagesave ose për gabime teknike.

Si funksionon programi

Airbnb krijoi Programin e asistencës për vizitorët me COVID për t'i ardhur në ndihmë komunitetit tonë të vizitorëve gjatë rritjes së rasteve të COVID-19 në të gjithë botën kohët e fundit. Të gjitha aspektet e programit janë vendosur nën gjykimin tonë, duke përfshirë përshtatshmërinë e vizitorëve. Vendimet e Airbnb në kuadër të programit janë përfundimtare dhe të detyrueshme për vizitorët, por nuk ndikojnë te të drejtat e tjera kontraktuale ose statutore që ata mund të kenë, si ato nën Rregulloren e rimbursimit të vizitorit, Rregulloren e rrethanave lehtësuese ose Rregulloren e anulimit të pritësit për prenotimin. Çdo e drejtë që një vizitor mund të ketë për të filluar veprime ligjore mbetet e paprekur.

Referoju kësaj faqeje për detajet më të fundit të programit, ndërkohë që do të postojmë një përditësim kur të ketë përfunduar programi. Vetëm prenotimet e anuluara deri në datën e përfundimit të programit kualifikohen si të përshtatshme. Ndërsa pandemia vazhdon të përparojë dhe rrethanat ndryshojnë, do të monitorojmë programin dhe mund ta zgjasim, ta ndërpresim, ta modifikojmë ose ta përfundojmë atë sipas gjykimit tonë.

Artikuj të ngjashëm

Kërko ndihmë për rezervimet, llogarinë e më shumë.
Hyr ose regjistrohu