Hapja dyert
pritjes së vizitorëve

Zbulo se sa mund të fitosh si pritës

Pritja e vizitorëve në studion time më ka ndryshuar jetën dhe më ka dhuruar përvoja dhe njerëz të paharrueshëm.
Pritës në Milano
Pritja e vizitorëve në banesën time më dha mundësinë të bëhesha sipërmarrës dhe më hapi rrugën drejt pavarësisë financiare.
Pritës në Atlanta
Duke organizuar përvojën e përgatitjes së makaronave, mbajmë gjallën kulturën tonë.
Pritës në Palombara Sabina
Airbnb më ka lejuar të krijoj punën time duke bërë atë që më pëlqen, të kujdesem për vizitorët në banesën tonë.
Pritës në Chiang Mai
Me pritjen e vizitorëve në tendën time beduine kam njohur njerëz nga e gjithë bota.
Pritës në Wadi Rum
Më pëlqen të pres vizitorë në banesën time ekologjike, në mënyrë që njerëzit të mund të lidhen me natyrën dhe të dashurit e tyre.
Pritës në Paraty
Ndihmo për strehimin e 100 000 refugjatëve të larguar nga Ukraina
Ke pyetje për pritjen e vizitorëve?
Pyet një superpritës.

AirCover për pritësit

Mbrojtje nga A-ja te Zh-ja.
Gjithmonë e përfshirë, gjithmonë falas.
Vetëm në Airbnb.

Mbrojtje nga A-ja te Zh-ja.
Gjithmonë e përfshirë, gjithmonë falas.
Vetëm në Airbnb.

Mëso më shumë

Provo të presësh vizitorë në
Airbnb

Bashkohu me ne. Do të të ndihmojmë
në çdo hap.