Sugjerimet do të shfaqen pasi të kesh shkruar të dhënat e kërkimit. Përdor shigjetat lart e poshtë për t'i shqyrtuar. Shtyp "enter" për të zgjedhur. Nëse përzgjedhja është një frazë, kjo frazë do të dërgohet për kërkim. Nëse sugjerimi është një link, shfletuesi do të shkojë në atë faqe.

Si të prenotoni vendqëndrime

Materialet bazë

 • Si të veproj • Vizitor

  Prenotimi i një udhëtimi: Çfarë duhet të bësh nëse e ke për herë të parë

  Mëso rreth procesit të prenotimit të Airbnb, mënyrës se si të konfirmosh rezervimin, ofertave speciale drejtpërdrejt nga pritësit e të tjera.
 • Si të veproj • Vizitor

  Sa kohë përpara mund të prenotosh

  Rezervimet mund të prenotohen deri në 2 vjet përpara, megjithëse disponueshmëria varet nga pritësi.
 • Si të veproj • Vizitor

  Prenotimet për miqtë dhe familjarët

  Rezervimet e Airbnb për udhëtimet personale duhet të prenotohen nga personi që do të qëndrojë në listim.
 • Si të veproj • Vizitor

  Të vizitosh një ambient para prenotimit

  I inkurajojmë të gjithë vizitorët që t'i kryejnë prenotimet e tyre nëpërmjet faqes sonë të internetit, para se të takohen personalisht, për të garantuar sigurinë dhe privatësinë e tyre.
 • Si të veproj • Vizitor

  Prenotimi i qëndrimeve të ndara

  Qëndrimet e ndara është një veçori që të mundëson t'i ndash qëndrimet më të gjata midis dy listimeve të ndryshme.
 • Si të veproj • Vizitor

  Të jetosh në një ambient në Airbnb në vend që të marrësh me qira

  Gjej qëndrime për 28 ose më shumë netë në Airbnb.
 • Si të veproj • Vizitor

  Të qenit i kujdesshëm si vizitor

  Lidhja me anëtarët e tjerë të komunitetit tonë, qoftë përmes ndarjes së historisë sate në seksionin e biografisë apo lënies së recensioneve të sinqerta, është thelbësore për të udhëtuar me ne.
 • Udhëzues • Vizitor

  AirCover për vizitorët

  Çdo prenotim ofron AirCover për vizitorët. Nëse ka një problem serioz me Airbnb që pritësi nuk mund ta zgjidhë, do të të ndihmojmë të gjesh një ambient të ngjashëm me çmime të krahasueshme, në varësi të disponueshmërisë, ose do të të japim rimbursim të plotë ose të pjesshëm.
 • Kushtet ligjore

  AirCover për vizitorët dhe sigurimi i udhëtimit ose rezervimit

  AirCover për vizitorët është i ndryshëm nga sigurimi i udhëtimit ose rezervimit. AirCover për vizitorët ofrohet falas për çdo prenotim, ndërsa sigurimi i udhëtimit (për vizitorët në SHBA, BE dhe Mbretërinë e Bashkuar) ose sigurimi i rezervimit (për vizitorët në Francë) mund të blihen veçmas gjatë momentit të pagesës.
 • Si të veproj • Vizitor

  Rezervimi yt nuk mund të përfundohej

  Verifikimi i identitetit, shqyrtimi i rezervimit, problemet me pagesën dhe disponueshmëria e listimit janë disa nga arsyet pse mund të mos jesh në gjendje të përfundosh një rezervim.

Kriteret

 • Si të veproj

  Kriteret per prenotimin

  Përveç atyre bazë (emri, emaili dhe numri i telefonit) na duhen edhe disa informacione të tjera që të mund të prenotosh qëndrimin.
 • Rregullorja e komunitetit • Vizitor

  Kriteret e moshës

  Duhet të jesh të paktën 18 vjeç për të prenotuar një rezervim ose për të pritur vizitorë në ambientin tënd në Airbnb.
 • Rregullat • Vizitor

  Udhëtimi me fëmijë

  Po, fëmijët mund të udhëtojnë në Airbnb, por ka pritës që kanë specifikuar se ambienti i tyre mund të mos jetë i sigurt ose i përshtatshëm për fëmijë dhe foshnja.
 • Rregullorja e komunitetit

  Rregullorja e kushteve lehtësuese

  Komuniteti ynë është ndërtuar mbi parimet e gjithëpërfshirjes, përkatësisë dhe respektit, të cilat përfshijnë mikpritjen dhe mbështetjen e personave me aftësi të kufizuara. Në përgjithësi, vizitorët që kërkojnë akomodime dhe shërbime të arsyeshme nuk duhet të diskriminohen ose t'u refuzohet shërbimi ndërsa përdorin Airbnb. Në disa juridiksione, kërkesat ligjore mund të zgjerojnë ose të kufizojnë akomodimet e arsyeshme që duhet të ofrojë një pritës. Pritësit dhe vizitorët duhet t'i respektojnë këto kërkesa ligjore.
 • Rregullat • Vizitor

  Si të prenotosh në Kubë

  Për Airbnb është dhënë autorizim i veçantë nga Departamenti i Thesarit i SHBA-së që na mundëson të ofrojmë shërbime të autorizuara udhëtimi për personat joamerikanë që shkojnë në Kubë.
 • Si të veproj • Vizitor

  Prenotimet në Japoni

  Merr informacione të dobishme për atë që duhet të dish para se të prenotosh një qëndrim në Japoni, duke përfshirë informacionet që do t'i japësh pritësit tënd.

Ndërveprimet me pritësin dhe miratimet paraprake

 • Si të veproj • Vizitor

  Si të kontaktosh pritësit

  Nëse dëshiron të mësosh më shumë rreth një ambienti, pritësi ose përvoje para prenotimit, mund t'i dërgosh mesazh pritësit në Airbnb.
 • Si të veproj • Vizitor

  Si funksionon një ftesë për të prenotuar

  Miratimi paraprak është një mënyrë e pritësit për të të njoftuar se listimi i tij është i disponueshëm kur pyetet për një rezervim të mundshëm. Ke 24 orë kohë për ta pranuar.
 • Si të veproj • Vizitor

  Çfarë do të thotë nëse një host më miraton paraprakisht?

  Nëse pritësi e miraton paraprakisht kërkesën tënde, mund ta prenotosh rezervimin automatikisht për datat që ke kërkuar, pa pritur për një përgjigje tjetër prej tij.
 • Si të veproj • Vizitor

  Ftesat dhe ofertat speciale

  Mund të kontaktosh një pritës për ambientin e tij para se të kërkosh ta prenotosh. Më pas, pritësi ka mundësinë të të japë miratim paraprak ose një ofertë të veçantë.
 • Si të veproj • Vizitor

  Kur duhet t'i dërgosh mesazh pritësit

  Mund të prenotosh një rezervim pa e kontaktuar paraprakisht pritësin, por do të ishte mirë t'i dërgoje mesazh pritësit nëse ke pyetje.
 • Si të veproj • Vizitor

  Si të kontaktosh pritësin pa prenotuar një rezervim

  Përpara se të prenotosh, mund t'i bësh pritësit pyetje specifike për listimin, disponueshmërinë e të tjera.
 • Si të veproj • Vizitor

  Nëse një pritës të kërkon të nënshkruash një kontratë

  Disa pritës kërkojnë një marrëveshje qiraje për të siguruar një rezervim, por duhet ta deklarojnë këtë kusht dhe specifikat e tij përpara prenotimit.

Kërkesat për rezervim