Sugjerimet do të shfaqen pasi të kesh shkruar të dhënat e kërkimit. Përdor shigjetat lart e poshtë për t'i shqyrtuar. Shtyp "enter" për të zgjedhur. Nëse përzgjedhja është një frazë, kjo frazë do të dërgohet për kërkim. Nëse sugjerimi është një link, shfletuesi do të shkojë në atë faqe.
Rregullat
Pritës

Ndarja e të dhënave tatimore në kuadër të DAC7

Ky artikull u përkthye automatikisht.

1. Informacion i përgjithshëm rreth DAC7

Në këtë artikull:

“Bashkëpritës” do të thotë një “Bashkëpritës” i regjistruar në platformën Airbnb, siç përcaktohet në Kushtet e bashkëpritësit tanë.

“Host” do të thotë një përdorues i platformës Airbnb që publikon dhe ofron një shërbim.

Vendi në të cilin një person është "rezident" për qëllime DAC7 do të thotë vendi në të cilin personi ka adresën e tij kryesore.

DAC7 i referohet Direktivës së këshillit të BE-së 2021/514, e cila kërkon që kompanitë online si Airbnb të mbledhin dhe të raportojnë informacion mbi tatimpaguesit për pritësit që fitojnë të ardhura në platformën e Airbnb.

Për kë vlen DAC7?

DAC7 zbatohet për një përdorues të platformës që merr të ardhura nga dhënia me qira e akomodimeve, ofrimi i përvojave ose vepron si bashkëpritës ku përdoruesi është banor i një Shteti Anëtar të BE-së ose të ardhurat merren nga një listim prone në BE.

A vlen detyrimi i Airbnb për të ndarë të dhënat për listimin tim?

Nëse ke një listim për një pronë që ndodhet brenda një prej 27 Shteteve Anëtare të BE-së ose je banor në një Shtet Anëtar të BE-së, të dhënat e tua do të ndahen me vendin ose vendet përkatëse. Nëse ke një numër identifikimi tatimor (TIN) në një vend të ndryshëm nga vendi yt kryesor i banimit, informacioni mund të ndahet gjithashtu me autoritetin tatimor që nuk është vendi yt kryesor i banimit.

A është kjo një kërkesë e njëhershme, apo një detyrim raportimi i vazhdueshëm?

Raportimi DAC7 është një detyrim raportimi vjetor. Të dhënat e tua do të ndahen çdo janar për të gjitha të ardhurat dhe informacionet për vitin e kaluar. DAC7 hyn në fuqi nga 1 janari 2023 dhe informacioni yt në lidhje me vitin kalendarik 2023 do të ndahet në janar 2024.

Çfarë të dhënash kërkohet të ndahen me autoritetet tatimore të BE-së?

Sipas DAC7, një operator platforme është i detyruar të raportojë informacionin tënd si taksapagues nëpërmjet autoritetit tatimor të shtetit anëtar të banimit të tij. Kjo është e ardhura irlandeze në rastin e Airbnb. Airbnb do të raportojë informacionin e taksapaguesit për listimet dhe përvojat e prekura të BE-së tek të ardhurat irlandeze për pritjen e vizitorëve ose do të marrin të ardhura në vitin përkatës të raportimit dhe të ardhurat irlandeze do të ndajnë informacionin tënd me autoritetet përkatëse në Shtetet e tjera Anëtare.

Të dhënat e pritësit kryesor dhe bashkëpritësit janë në qëllime sipas ligjit.

Informacioni i mëposhtëm do të ndahet me Shtetet përkatëse Anëtare:

Pritës banesash dhe bashkëpritës

Pritësit e përvojave dhe bashkëpritësit (vetëm banorët e BE-së)

Individ

 • Emri
 • Mbiemri
 • Adresa kryesore e rezidencës
 • Numri i identifikimit me TVSH, nëse është regjistruar
 • Data e lindjes
 • Tarifat e shërbimit të Airbnb
 • Shuma të fituara nëpërmjet platformës Airbnb për tremujor dhe numrit të listimeve
 • Identifikuesi i llogarisë financiare, d.m.th. llogari bankare ose llogari shërbimesh të tjera pagese
 • Emri i mbajtësit të llogarisë në të cilin bëhet pagesa nëse nuk është llogaria e Hostit
 • Shteti i banimit
 • Numri i identifikimit tatimor (TIN) nga vendi i banimit dhe nga çdo vend ku pritësi ka një listim, për pritës/bashkëpritës individual
 • Adresa e listimit
 • Numri i regjistrimit të tokës
 • Numri i ditëve me qira*

Biznes

 • Emri I biznesit/ligjor
 • Adresa e regjistruar e biznesit
 • Numri i identifikimit me TVSH, nëse është regjistruar
 • Tarifat e shërbimit të Airbnb
 • Shuma të fituara nëpërmjet platformës Airbnb për tremujor dhe numrit të listimeve
 • Identifikuesi i llogarisë financiare, d.m.th. llogari bankare ose llogari shërbimesh të tjera pagese
 • Numri i regjistrimit të biznesit
 • Rezidenca tatimore
 • Numri i identifikimit tatimor (TIN) nga vendi i banimit dhe nga çdo vend ku pritësi ka një listim, për pritës/bashkëpritës individual
 • Adresa e listimit
 • Numri i regjistrimit të tokës
 • Vendndodhja e përhershme ku pritësi ka listime jashtë vendit të banimit
 • Numri i ditëve me qira*
 • Për pritësit me më shumë se 2,000 prona me qira, mund të aplikohen mbledhja e dokumenteve mbështetëse, të dhëna ose informacione

*Ditët përcaktohen nga numri i netëve në qëndrim

2. Si ndikon DAC7 tek unë?

Airbnb i kërkohet të mbledhë informacionet e taksapaguesit dhe të raportojë të dhënat e pritësit tek autoritetet tatimore për të gjitha listimet e BE-së dhe për pritësit banorë në BE.

DAC7 hyn në fuqi më 1 janar 2023. Nëse pritësit nuk japin informacionin e kërkuar që do t 'i raportohet autoriteteve tatimore, Airbnb do t' i kërkohet të ngrijë shlyerjet e pagesave. Në disa situata, Airbnb mund të bllokojë kalendarët e pritësit.

Pasi të jetë dhënë informacioni i taksapaguesit, ju do të keni pagesat tuaja të ngrira dhe/ose do të keni mundësinë të pranoni përsëri prenotime në platformën Airbnb.

3. Si mund të jap informacionin tim?

Airbnb do të dërgojë njoftime, emaile dhe mesazhe që të kërkojnë ta përfundosh këtë detyrë.

Ka dy hapa për të dhënë informacionin tënd:

 1. Shqyrto dhe konfirmo informacionin e detajeve të pritjes së vizitorëve:
  1. Shqyrto informacionin tënd personal ose të biznesit
  2. Konfirmo që ky informacion është i përditësuar për të vazhduar. Nëse të duhet ta përditësosh, do të njoftohesh me email
 2. Jep numrin(et) e identifikimit tatimor (TIN)
  1. Pavarësisht se ku ke listime, nëse je banor i BE-së, DAC7 na kërkon të raportojmë kutinë tënde TË REZIDENCËS
  2. Nëse ke listime në BE dhe pavarësisht vendit ku banon, DAC7 na kërkon të raportojmë një KALLAJ për çdo vend ku ke një listim
   Nëse pret vizitorë vetë dhe nuk ke një KUTI për asnjë nga vendet e listimit, mund të na ofrosh qytetin tënd të lindjes

  Ki parasysh: Nëse e ke përfunduar më parë rrjedhën e Kyc ("Njih klientin tënd") si individ ose biznes, statusi i zgjedhur do të përcaktojë paraprakisht informacionin e detajeve të pritjes së vizitorëve.

  Rikujtesë: Airbnb mbështet mbledhjen e informacionit të taksapaguesve për këto vende. Ne vazhdimisht shtojmë mbështetje për vendet e reja.

  Për të siguruar informacionin e tatimpaguesit të përshtatshëm për ty, ndiq këto hapa:

  1. Hyr në llogarinë tënde të pritësit
  2. Zgjidh fotografinë e profilit të hostit dhe zgjidh Llogarinë
  3. Në faqen e llogarisë, zgjidhni Taksat
  4. Zgjidh Shto informacionin tatimor
  5. Zgjidh Bashkimin Evropian
  6. Kontrollo dhe konfirmo që informacioni yt është i saktë
  7. Jep numrin e identifikimit tatimor të vendbanimit (TIN)
  8. Jep një numër identifikimi tatimor (NIPT) për secilin vend ku ke listime jashtë vendit të banimit
  9. Plotëso formularin e informacionit të taksapaguesit dhe zgjidh Ruaj

  Nëse je në aplikacionin e Airbnb:

  Për mbajtësit e llogarive të regjistruara në TVSH

  Mbajtësit e llogarive të regjistruara në TVSH duhet të paraqesin gjithashtu NIPT-in e tyre duke ndjekur hapat e mëposhtëm.

  1. Shko te Llogaria > Taksat
  2. Zgjidh Shto numrin e NIPT-it
  3. Plotëso informacionin e TVSH-së së mbajtësit të llogarisë

  Kam marrë një gabim gjatë futjes së NIPT-it. Si mund ta korrigjoj këtë?

  Formati i pritshëm i NIPT-it të çdo vendi për Individët dhe për Bizneset janë renditur më poshtë bazuar në udhëzimet e OECD-së. Konsultohu me këshilltarin lokal të taksave për të konfirmuar. Kontrollo kontributin tënd dhe provo përsëri.

  Ju lutem vini re: Po kërkojmë NIPT-in e përdorur për qëllime të tatimit mbi të ardhurat, jo TVSH-në.

  Shteti I njohur si Individ Biznes
  Austria
  • Numri i identifikimit tatimor
  9 shifra 9 shifra
  Belgjikë
  • Numri Kombëtar
  • Numri i Identifikimit të Biznesit
  • Numri i Kompanisë Belge
  11 shifra 10 shifra
  Bullgaria
  • Numri i Unifikuar Civil
  • Numri personal i të huajit
  • Kodi i Unifikuar i Identifikimit
  • Kodi i Unifikuar i Identifikimit të BULSTAT
  10 shifra 9 shifra
  Kroacia
  • Numri personal i identifikimit
  11 shifra 11 shifra
  Republika e Qipros
  • Kodi i identifikimit tatimor
  8 shifra + 1 shkronjë 8 shifra + 1 shkronjë
  Republika Çeke
  • Numri personal i identifikimit
  9 ose 10 shifra “CZ” + 8 shifra në 10 shifra
  Danimarkë
  • Numri qendror i regjistrimit të personit
  • Numri CVR
  • Numri SE
  10 shifra 8 shifra
  Estonia
  • Kodi Personal
  • Kodi unik i regjistrimit
  11 shifra 8 shifra
  Finlandë
  • Numri i Sigurimeve Shoqërore
  • Kodi i Identitetit të Biznesit
  6 shifra + (+ ose - ose "A") + 3 shifra + 1 shifër ose shkronjë 7 shifra + “-” + 1 shifër
  Francë
  • Numri i identifikimit tatimor
  • Numri i identifikimit të SIREN BUSINESS
  13 shifra (shifra e parë është gjithmonë 0, 1, 2 ose 3) 9 shifra
  Gjermani
  • Numri i Identifikimit
  • Numri i taksës
  • Numri i identifikimit tatimor
  11 shifra 10 shifra deri në 13 shifra
  Greqi
  • Numri i identifikimit tatimor
  9 shifra 9 shifra
  Hungari
  • Numri i identifikimit tatimor
  • Numri i taksës
  10 shifra 11 shifra
  Irlandë
  • Numri personal i shërbimit publik
  • Numri i Referencës Tatimore
  • Numri CHY

  7 shifra + 1 shkronjë

  7 shifra + 2 shkronja

  7 shifra + 1 shkronjë

  7 shifra + 2 shkronja

  “CHY” + 1 deri në 5 shifra

  Itali
  • Kodi Fiskal
  • Numri i identifikimit tatimor
  6 shkronja + 2 shifra + 1 shkronjë + 2 shifra + 1 shkronjë + 3 shifra + 1 shkronjë 11 shifra
  Letoni
  • Numri personal i identitetit
  • Numri i identifikimit tatimor
  11 shifra

  “9000” + 7 shifra

  “4000” + 7 shifra

  “5000” + 7 shifra

  Lituani
  • Numri i identifikimit tatimor
  • Numri i regjistrimit tatimor
  10 shifra ose 11 shifra 9 shifra ose 10 shifra
  Luksemburg
  • Numri Kombëtar i Identifikimit
  • Identifikuesi Kombëtar
  13 shifra 11 shifra
  Maltë
  • Numri i kartës së identitetit
  • Numri unik i referencës së tatimpaguesit

  7 shifra + 1 shkronjë

  9 shifra

  9 shifra
  Holandë
  • Numri i identifikimit tatimor
  9 shifra 9 shifra
  Poloni
  • Numri i identifikimit të rezidentit polak
  • Numri i identifikimit tatimor
  10 deri në 11 shifra 10 shifra
  Portugali
  • Numri i identifikimit tatimor
  9 shifra 9 shifra
  Rumania
  • Numri i identifikimit tatimor
  13 shifra 2 shifra deri në 10 shifra
  Sllovakia
  • Numri i identifikimit tatimor
  • Numri unik i identifikimit personal
  10 shifra 10 shifra
  Sllovenia
  • Numri i taksës SI
  8 shifra 8 shifra
  Spanjë
  • Dokumenti Kombëtar i Identifikimit
  • Dokumenti i Identifikimit të të Huajve
  • Numri i identifikimit tatimor

  8 shifra + 1 shkronjë

  “L” + 7 shifra + 1 shkronjë

  “K” + 7 shifra + 1 shkronjë

  “X” + 7 shifra + 1 shkronjë

  “Y” + 7 shifra + 1 shkronjë

  “Z” + 7 shifra + 1 shkronjë

  “M” + 7 shifra + 1 shkronjë

  1 shkronjë + 8 shifra

  1 shkronjë + 7 shifra + 1 shkronjë

  Suedi
  • Numri i Sigurimeve Shoqërore
  • Numri i Koordinimit
  • Numri i organizatës
  10 shifra 10 shifra

  4. Pyetjet më të shpeshta

  1. Si mund të shtoj informacione të shumëfishta të tatimpaguesit në llogarinë time? 

  Mund të shtosh informacione shtesë të taksapaguesit sipas nevojës.

  1. Zgjidh fotografinë e profilit të hostit dhe zgjidh Llogarinë
  2. Në faqen e llogarisë, zgjidhni Taksat
  3. Nën listën e informacionit të tatimpaguesit të dhënë tashmë, zgjidh Shto informacione të reja tatimore

  Nën listën e informacionit të tatimpaguesit të dhënë tashmë, zgjidh Shto informacione të reja tatimore

  2. Pret vizitorë në shumë listime në një vend. Çfarë informacioni duhet të jap?

  DAC7 kërkon që informacioni i taksapaguesit, siç është numri i identifikimit tatimor (NIPT), të jepet për vendin e BE-së ku je rezident dhe për të gjitha vendet e tjera të BE-së ku ke listime.

  3. Unë pres vizitorë në listime në shumë vende të BE-së. Çfarë informacioni duhet të jap?

  DAC7 kërkon që informacioni i taksapaguesit, siç është numri i identifikimit tatimor (NIPT), të jepet për vendin e BE-së ku je rezident dhe për të gjitha vendet e tjera të BE-së ku ke listime.

  Shënim: Nëse ke listime jashtë BE-së, mund të të duhet të japësh edhe informacione tatimore për ato vende.

  4. Unë jam bashkëpritës. Çfarë informacioni duhet të jap?

  Konfirmo informacionin e llogarisë dhe jep numrin e identifikimit të taksës së vendbanimit. Kjo nuk vlen për ty nëse nuk je mbajtës i regjistruar i llogarisë në Airbnb.

  5. Organizoj Përvoja. Çfarë informacioni duhet të jap?

  Shto informacionin e taksapaguesit nëse ofron shërbime përvoje. 

  6. Unë nuk jam pronari i pronës së listimit tim. Çfarë informacioni duhet të jap?

  Nëse menaxhon një pronë për një pritës dhe pritësi ka llogarinë e vet Airbnb, pritësi duhet të shtojë informacionin e taksapaguesit në llogari.

  Nëse menaxhon shumë prona në emër të pronarëve të pronave, por e bën këtë nëpërmjet llogarisë tënde Airbnb, duhet të shtosh informacionin e taksapaguesit për çdo listim. 

  Je një pritës profesionist? Lexoni për më shumë informacion.

  7. Nëse nuk jap informacionin e taksapaguesit, Airbnb do t 'i ndajë të dhënat e mia?

  Po. Ne do të ndajmë të gjithë informacionin përkatës që kemi, në masën e kërkuar nga DAC7, përveç marrjes së masave të kërkuara të zbatimit të ngrirjes së shlyerjeve të pagesave dhe/ose bllokimit të aftësisë për të pritur vizitorë.

  8. Nëse kam bërë një gabim në shtimin e informacionit tim të tatimpaguesit, a mund të ndryshohet informacioni?

  Nëse ke bërë një gabim, mund të fshish informacionin e taksapaguesit dhe të shtosh informacione të reja. Kjo nuk do t 'i fshijë listimet e tua. Për të fshirë informacionin e taksapaguesit, shko te:

  1. Hyr në llogarinë tënde të pritësit
  2. Zgjidh në foton e profilit të hostit dhe zgjidh Llogarinë
  3. Në faqen e llogarisë, zgjidhni Taksat
  4. Zgjidh "..." pranë një taksapaguesi ekzistues
  5. Zgjidh Hiq taksapaguesin

  Zgjidh Hiq nga modali i konfirmimit

  9. Nëse nuk jam pritës rezident në BE, a do të ndahen të dhënat e mia?

  Po, nëse keni një listë të pronave në BE. DAC7 vlen për çdo pritës me listim pronash në BE, pavarësisht se ku banon pritësi.

  10. A munden autoritetet tatimore të rishikojnë deklaratat e mia të tatimit mbi të ardhurat për vitet e kaluara?

  Rregullat që zbatohen për rishikimin e deklaratave të mëparshme tatimore ndryshojnë nga vendi i BE-së. Vendet mund të kenë një periudhë të veçantë pas paraqitjes së një kthimi gjatë së cilës ata kanë të drejtë të rishikojnë atë kthim. Konsultohuni me këshilltarin tuaj lokal të taksave për informacione të mëtejshme.

  11. Nëse çaktivizoj llogarinë time Airbnb tani, a do të ndahet informacioni im?

  Informacioni yt do të raportohet nëse ke marrë me qira një pronë në platformë për çdo pjesë të një viti nga viti 2023 ose ke fituar të ardhura nga çdo listim (përfshirë një listim përvojash) në rrethanat kur je banor i BE-së për qëllimet e DAC7. Për shembull, nëse ke pranuar 1 prenotim për muajin mars të vitit 2023 dhe ke çaktivizuar llogarinë më pas, ne do të raportojmë informacionin tënd të vitit 2023 deri në pikën e çaktivizimit. Nëse e çaktivizon llogarinë tënde përpara vitit 2023, detajet e tua nuk do të raportohen.

  13. Nëse nuk kam një llogari Airbnb, por të ndihmoj me një listim, a do t 'i mbledhë/ndajë Airbnb të dhënat e mia?

  Po, Airbnb i kërkohet ligjërisht të ndajë emrin tënd, identifikuesin e llogarisë financiare dhe çdo informacion tjetër të identifikimit financiar në masën që Airbnb e ka këtë informacion. Airbnb do ta ketë këtë informacion vetëm nëse na është dhënë nga një pritës i regjistruar ose bashkëpritës i regjistruar, zakonisht kur një mbajtës i llogarisë na ka kërkuar t 'i paguajmë një pjesë ose të gjitha të ardhurat nga një listim një jo-përdoruesi. Ju lutemi shikoni Njoftimin tonë të Privatësisë DAC7 për më shumë informacion nëse kjo mund të jetë e rëndësishme për ju.

  5. Skenarë të veçantë që zbatohen për profesionistët

  Unë jam menaxher i pronës dhe nuk jam pronar i pronës së listimit(ve) që menaxhoj. Unë i listoj pronat nëpërmjet llogarisë sime të menaxherit të pronës si pritës.

  • A do t 'i ndajë Airbnb informacionet e mia të taksapaguesve me autoritetet tatimore të BE-së? Po, në vendin(at) për të cilin ju jepni informacionin e tatimpaguesit. Ju mund të jeni përgjegjës për të raportuar informacionin e taksapaguesit themelor të pronës drejtpërdrejt tek autoriteti tatimor përkatës. Ju lutemi gjithashtu sigurohuni që të ndani Njoftimin tonë të Privatësisë DAC7 për Përdoruesit me pronarët e pronave të çdo listimi që menaxhoni.
  • A më kërkohet të ndaj detajet e pronarit të pronës me Airbnb? Jo. Është përgjegjësi e pritësit (mbajtësit të llogarisë) t 'i japë Airbnb informacionin e tatimpaguesit.

  Unë jam menaxher i pronës dhe nuk jam pronar i pronës së listimit(ve) që menaxhoj. Unë menaxhoj llogaritë e ndara të çdo pritësi të Airbnb të pronarit të pronës.

  • A do t 'i ndajë Airbnb të dhënat e mia personale me autoritetet tatimore të BE-së? Nëse ke llogarinë tënde Airbnb në të cilën liston pronat ose përvojat (duke përfshirë si bashkëpritës i regjistruar), të dhënat e tua do t 'i jepen të Ardhurave irlandeze për t' i ndarë me autoritetet tatimore përkatëse të BE-së. Ju mund të jeni përgjegjës për të raportuar informacionin themelor të pronarit të pronës DAC7 tek autoriteti përkatës tatimor. Ju lutemi gjithashtu sigurohuni që të ndani Njoftimin tonë të Privatësisë DAC7 për Përdoruesit me pronarët e pronave të çdo listimi që menaxhoni.
  • A më kërkohet të ndaj detajet e pronarit të pronës me Airbnb? Jo. Është përgjegjësi e pritësit (mbajtësit të llogarisë) që t 'i japë Airbnb informacionin e tatimpaguesit të tij (përveçse kur marrëveshja jote me pritësin kërkon që të sigurosh pajtueshmërinë me ligjet përkatëse dhe kushtet e Airbnb).

  Menaxhoj një listim Airbnb për pronarin e pronës. Nuk e kam dokumentin e taksave. Çfarë duhet të bëj? Pronari i pronës është përgjegjës për shtimin e informacionit të tatimpaguesit të tij. Nëse pronari i pronës nuk i shton informacionet e tij brenda afatit përkatës, ne do të ngrijmë pagesat për pronarin e pronës dhe/ose do të bllokojmë aftësinë e tij për të pritur vizitorë.

  6. Të drejtat e mbrojtjes së të dhënave

  Cila është baza ligjore për mbledhjen e të dhënave të mia?

  DAC7 (Direktiva e Këshillit (BE) 2021/514) vendos një detyrim ligjor për Airbnb që të ndajë të dhënat e përdoruesve të platformës që marrin të ardhura nga dhënia me qira e pronave, ofrimi i përvojave ose veprimi si bashkëpritës i regjistruar në Airbnb në rrethanat kur përdoruesi është banor i një shteti anëtar të BE-së ose të ardhurat merren nga një listim prone në BE.

  Ne po mbledhim të dhënat tuaja për të na lejuar të përmbushim detyrimet tona ligjore sipas DAC7.

  Me kë do t 'i ndajë Airbnb të dhënat e mia?

  Airbnb do t 'i ndajë të dhënat e tua me Irish Revenue për qëllime pajtueshmërie me DAC7. Të ardhurat irlandeze do t 'i ndajnë më pas këto të dhëna me autoritetet tatimore në shtetin anëtar të BE-së ku je rezident dhe/ose ku ndodhen listimet e pronave të tua në Airbnb.

  Çfarë do të ndodhë nëse nuk ia jap informacionin tim tatimor Airbnb?

  Nëse nuk e shton informacionin brenda afatit kohor përkatës, ne do të ngrijmë pagesat për ty dhe/ose do të bllokojmë mundësinë tënde për të pritur vizitorë në platformën Airbnb.

  Unë nuk kam një llogari Airbnb – a do t 'i mbledhë Airbnb të dhënat e mia për qëllime DAC7?

  Në disa rrethana, Airbnb do të mbledhë informacione të caktuara tatimore edhe nëse nuk ke një llogari Airbnb. Kjo do të ndodhë kur të fitosh të ardhura nga një pronë me qira në Airbnb dhe personi që është regjistruar si pritës (ose bashkëpritës) në Airbnb na ka dhënë të dhënat e tua. Ju lutem shikoni tonë Non-user DAC7 Njoftim Privatësie për më shumë informacion.

  Nuk kam llogari Airbnb, si mund t 'i ushtroj të drejtat e mia si subjekt i të dhënave sipas Rregullores së Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave (GDPR)?

  Për më shumë informacion, vizito artikullin e Qendrës së ndihmës për të drejtat e subjektit të të dhënave dhe përdor linqet për të na kontaktuar rreth ushtrimit të të drejtave të GDPR-së.

  Ki parasysh se hapi i parë do të jetë që Airbnb të verifikojë nëse kemi apo jo të dhëna në lidhje me ty dhe pronën tënde. Për ta bërë këtë, ne do t 'ju kërkojmë emrin tuaj të plotë dhe numrin kadastral të pronës që ju jeni pronar.

  Nëse ne kemi të dhënat tuaja, ne do të vlerësojmë kërkesën tuaj.

  Nëse nuk i kemi të dhënat tuaja, do t 'ju informojmë me email.

  A mund të bëj një kërkesë për fshirje?

  Mund të bësh një kërkesë, por ki parasysh se të dhënat e tua do të vazhdojnë të ndahen me autoritetet tatimore të BE-së, pasi ky është një detyrim ligjor për Airbnb.

  A të erdhi në ndihmë ky artikull?

  Artikuj të ngjashëm

  Kërko ndihmë për rezervimet, llogarinë e më shumë.
  Hyr ose regjistrohu