Fito para si pritës shtëpish mbi pemë

Zbulo se sa mund të fitosh

Fito para si pritës shtëpish mbi pemë

Zbulo se sa mund të fitosh

Prit vizitorë në një shtëpi mbi pemë në Airbnb

Shtëpitë mbi pemë ndërtohen në trungje ose degë pemësh. Vizitorët që e duan natyrën mund të hyjnë brenda nëpërmjet një shkalle. Duke pritur vizitorë në një shtëpi mbi pemë në Airbnb u ofron vizitorëve një mënyrë të sigurt dhe gjithëpërfshirëse për të shijuar rehatinë e një qëndrimi në mes të natyrës.

Çfarë është Airbnb?

Airbnb është ura që lidh njerëzit me vendqëndrime dhe aktivitete anembanë botës. Motori i komunitetit janë pritësit, të cilët u ofrojnë vizitorëve mundësinë unike për të udhëtuar si vendas.

Pse të presësh vizitorë në Airbnb?

Airbnb e bën të thjeshtë dhe të sigurt pritjen e udhëtarëve. Ke kontroll të plotë mbi disponueshmërinë tënde, çmimet, rregullat e shtëpisë dhe mënyrën se si bashkëvepron me vizitorët.

Jemi këtu për të të ndihmuar

Për të të siguruar ty, banesën dhe sendet e tua personale, për çdo prenotim ofrojmë një mbulim prej 1 milion dollarësh për mbrojtjen e pronës nga dëmtimet dhe një sigurim tjetër prej 1 milion dollarësh në rast aksidentesh.

Pritja e vizitorëve në 3 hapa

Publikoje falas ambientin tënd

Jep me qira dhe pa tarifa regjistrimi çdo lloj hapësire, nga një shtëpi miqsh e deri te një hangar.

Vendos se si dëshiron t'i presësh vizitorët

Zgjidhe vetë kohën, çmimet dhe kriteret për vizitorët. Jemi të gatshëm të të ndihmojmë në çdo hap.

Mirëprit vizitorin e parë

Pas publikimit të listimit, vizitorët e kualifikuar mund të të kontaktojnë. Vizitorëve mund t'u dërgosh çdo lloj pyetjeje me mesazh, para qëndrimit të tyre.

Garancia e pritësit më shtyu të vendos të regjistrohem në Airbnb, sepse mund të mbështetem aty në rast dëmesh ose problemesh.

Dennis pret vizitorë në Londër për shkak të fleksibilitetit që ofron ky aktivitet

Mëso se si i presin ata vizitorët
Garancia e pritësit më shtyu të vendos të regjistrohem në Airbnb, sepse mund të mbështetem aty në rast dëmesh ose problemesh.

Dennis pret vizitorë në Londër për shkak të fleksibilitetit që ofron ky aktivitet

Mëso se si i presin ata vizitorët

Kemi menduar ne për ty

E dimë që ka shumë rëndësi të kesh besim tek njerëzit që qëndrojnë në banesën tënde. Airbnb të lejon të vendosësh kërkesa strikte për të përcaktuar se kush mund të prenotojë dhe për t'i njohur vizitorët para qëndrimit të tyre.

Megjithatë, nëse ndodh diçka, ke mbështetjen tonë. Ti si pritës je gjithmonë i mbrojtur, duke filluar nga sigurimi ynë prej 1 milion dollarësh për dëmtimin e pronës e deri te asistenca globale 24/7.

Mundësi për të kërkuar dokument identifikimi zyrtar para prenotimit
Rregullat e shtëpisë me të cilat duhet të pajtohen vizitorët
Mundësi për të lexuar recensionet e udhëtimeve të shkuara
Mbulim falas deri në 1 milion dollarë për dëmtimin e pronës
Asistenca globale e klientit 24/7

Pagesa më të thjeshta

Tarifo shumën që do

Je gjithmonë ti që e zgjedh çmimin tënd. Ke nevojë për ndihmë? Kemi mjete që të ndihmojnë t'i përgjigjesh kërkesës në zonën tënde.

Paguaj tarifa të ulëta

Regjistrimi është pa pagesë. Në përgjithësi, Airbnb merr nga pritësi një tarifë fikse prej 3% për rezervim, që është ndër tarifat më të ulëta në industri.

Merri pagesat shpejt

Pas mbërritjes së vizitorit, mund të të paguajmë me Paypal, depozitë direkte ose me mënyra të tjera të disponueshme.

Përgjigjet e pyetjeve të tua

Kush mund të bëhet pritës në Airbnb?

Është e lehtë të bëhesh pritës në Airbnb në shumicën e zonave dhe krijimi i listimeve është gjithnjë falas. Të gjitha apartamentet dhe banesat, dhomat private, shtëpitë mbi pemë dhe kështjellat janë vetëm disa nga pronat që pritësit kanë dhënë me qira në Airbnb.

Për më shumë detaje rreth asaj që pritet nga pritësit, referoju standardeve të komunitetit të Airbnb për sigurinë, mbrojtjen, besueshmërinë, si dhe standardeve të mikpritjes që i ndihmojnë pritësit të marrin recensione shumë të mira nga vizitorët.

Çfarë kërkohet nga vizitorët para prenotimit?

Të gjithë përdoruesve të Airbnb u kërkojmë disa informacione para se të udhëtojnë me ne. Para se të bëjnë një kërkesë rezervimi, vizitorët duhet t'i kenë plotësuar të gjitha këto informacione. Këto informacione të mundësojnë të dish se kë të presësh dhe se si ta kontaktosh vizitorin.

Kërkesat e Airbnb për vizitorët përfshijnë: • Emrin e plotë • Adresën e emailit • Numrin e telefonit të konfirmuar • Mesazhin prezantues • Pajtimin me Rregullat e shtëpisë • Informacionin e pagesës

Nga vizitorët pritet, por jo detyrimisht, të kenë një fotografi profili. Mund të kërkosh gjithashtu që vizitorët të japin dokumentin e identifikimit para se të prenotojnë ambientin tënd.

Sa kushton publikimi i ambientit tim?

Regjistrimi në Airbnb dhe publikimi i banesës është krejtësisht falas.

Në momentin që pritësit marrin një rezervim, u aplikojmë atyre një tarifë shërbimi të Airbnb, që zakonisht është 3%, për të mbuluar kostot e biznesit.

Çfarë mbrojtje kam në rast dëmtimi të pronës?

Garancia e pritësit të Airbnb i siguron atij një mbulim deri në 1 000 000 dollarë për dëmet në pronë, në rastet e rralla kur dëmet e shkaktuara nga vizitorët e tejkalojnë shumën e kaparit të garancisë ose nëse ky i fundit nuk është vendosur.

Programi i Garancisë së pritësit nuk ofron mbulim për para në dorë dhe letra me vlerë, koleksione, vepra të rralla arti, bizhuteri, kafshë shtëpiake ose përgjegjësi personale. U rekomandojmë pritësve t'i sigurojnë ose t'i heqin sendet me vlerë kur lëshojnë me qira ambientin e tyre. Gjithashtu, programi nuk mbulon humbje ose dëmtime të pronës për shkak të konsumimit dhe vjetrimit.

Mëso më shumë rreth Garancisë së pritësit në http://airbnb.com/guarantee

Si duhet ta zgjedh çmimin e listimit?

Çmimi që vendos për listimin tënd varet krejtësisht nga ti. Për ta pasur më të lehtë të vendosësh, mund të kërkosh listime të krahasueshme në qytetin ose lagjen tënde e të krijosh një ide mbi çmimet e tregut.

Tarifat shtesë • Tarifa e pastrimit: tarifën e pastrimit mund ta përfshish në çmimin për natë ose mund ta shtosh veçmas në cilësimet e çmimeve. • Tarifa të tjera: për të vendosur tarifa shtesë krahas çmimeve të zakonshme (si për shembull tarifë për regjistrimin në orë të vona ose për kafshë shtëpiake), duhet t'i njoftosh paraprakisht vizitorët për këto tarifa të mundshme para prenotimit dhe më pas të përdorësh Qendrën e zgjidhjes së problemeve për të kërkuar në mënyrë të sigurt pagesën e tarifave shtesë.

Si mund të më ndihmojë Airbnb me vendosjen e çmimeve?

Funksioni "Çmimet inteligjente" i Airbnb mundëson rritjen ose uljen automatike të çmimeve, sipas luhatjes së kërkesës për listime si të tuat.

Vendosja e çmimit është gjithmonë nën përgjegjësinë tënde, ndaj funksioni "Çmimet inteligjente" kontrollohet nga cilësime të tjera çmimesh të zgjedhura prej teje dhe mund t'i përshtatësh çmimet për natë në çdo kohë.

Funksioni "Çmimet inteligjente" bazohet në llojin dhe vendndodhjen e listimit, sezonin, kërkesën dhe faktorë të tjerë (si p.sh. eventet në zonën tënde).

Gati për të fituar para?