Një mundësi unike, mundësuar nga pritja e vizitorëve
Ndaj atë që ka rëndësi për ty
Prit vizitorë në një hapësirë me kushte lehtësuese, për t'iu mundësuar vizitorëve të kalojnë momente që do i kujtojnë gjithë jetën.
Asistencë për udhëtime me kushte lehtësuese
Bashkoju një komuniteti të fokusuar tek përfshirja, ku të mund të ofrosh një hapësirë të krijuar për t'iu përshtatur nevojave të një game më të gjerë vizitorësh.
  • "Jemi përpjekur të krijojmë një hapësirë të bukur, plot dritë dhe me efekt shërues."
    Monica, pritëse në Portland, Oregon
    Vizito profilin e saj
Bëhu pritës
Ke pyetje?
Merr ndihmë individuale falas nga pritësit më të mirë të Airbnb
Si të asistojmë
Mbrojtja dhe sigurimi i pritësit
Për të të mbështetur në rastin e rrallë të ndonjë incidenti, shumica e prenotimeve të Airbnb përfshijnë mbrojtjen nga dëmtimi i pronës dhe një sigurim përgjegjësie deri në 1 milion dollarë.
Udhëzimet e sigurisë për Covid-19
Për të ndihmuar në mbrojtjen e shëndetit të komunitetit tonë, kemi bashkëpunuar me ekspertë për krijimin e praktikave të sigurta për të gjithë, plus një proces pastrimi për pritësit.
Standarde të larta për vizitorët
Në mënyrë që pritësit të ndihen më të sigurt, ofrojmë identifikimin e vizitorëve dhe të lejojmë t'i lexosh recensionet e tyre para se të prenotojnë. Rregullorja e re për standardet e vizitorëve vendos pritshmëri më të larta për sjelljen e tyre.
Fillo rrugëtimin në veprimtarinë e pritjes së vizitorëve
Le të fillojmë së bashku me konfigurimin e listimit.
Zbulo më shumë dhe lidhu me pritës ekspertë
Do të ndajmë më shumë rreth pritjes së vizitorëve dhe do të të japim qasje në uebinare direkte ku pritësit me përvojë mund t'u përgjigjen pyetjeve të tua.
Duke zgjedhur "Regjistrohu", bie dakord që Airbnb të përpunojë informacionin tim personal në përputhje me Politikat e privatësisë së Airbnb