Rrit biznesin tënd me Airbnb

Jepi formë të ardhmes së udhëtimeve me mjete profesionale për pritjen e vizitorëve

Një komunitet global udhëtimesh

Kontakto me një komunitet vizitorësh që kërkojnë një mikpritje të mirëkuruar

Airbnb është mjeshtër për qiratë afatshkurtra dhe na ka ndihmuar të shtojmë prenotimet gjatë sezonit mesatar.”

Galen Newman, Sandbanks Vacations & Tours

Airbnb është mjeshtër për qiratë afatshkurtra dhe na ka ndihmuar të shtojmë prenotimet gjatë sezonit mesatar.”

Galen Newman, Sandbanks Vacations & Tours

Për ne është e rëndësishme t'i drejtohemi publikut tonë dhe Airbnb na ndihmon të arrijmë më shumë njerëz që kërkojnë diçka unike.”

Jessie Burke, The Society Hotel

Për ne është e rëndësishme t'i drejtohemi publikut tonë dhe Airbnb na ndihmon të arrijmë më shumë njerëz që kërkojnë diçka unike.”

Jessie Burke, The Society Hotel

Mjete për mënyrën se si punon

Optimalizo listimet përkatësisht me funksionet profesionale

Funksione të krijuara për efikasitet

Kemi krijuar funksione të reja për të të ndihmuar të optimalizosh biznesin tënd në Airbnb. Përditëso shumë listime njëherësh, vendos rregulla për çmimet dhe disponueshmërinë dhe menaxho rezervimet përkatësisht: të gjitha këto brenda një ndërfaqeje të thjeshtuar.

Funksione të krijuara për efikasitet

Kemi krijuar funksione të reja për të të ndihmuar të optimalizosh biznesin tënd në Airbnb. Përditëso shumë listime njëherësh, vendos rregulla për çmimet dhe disponueshmërinë dhe menaxho rezervimet përkatësisht: të gjitha këto brenda një ndërfaqeje të thjeshtuar.

Më shumë mënyra se kurrë për t'u lidhur

Përdor funksionet e avancuara drejtpërdrejt në platformën tonë ose përmes programit ekzistues. Ne punojmë me një rrjet global ofruesish të programeve, në mënyrë që të lidhesh dhe ta menaxhosh biznesin tënd në Airbnb. Partnerët tanë të preferuar të programeve ofrojnë asistencë për paketën e plotë të funksioneve tona.

Më shumë mënyra se kurrë për t'u lidhur

Përdor funksionet e avancuara drejtpërdrejt në platformën tonë ose përmes programit ekzistues. Ne punojmë me një rrjet global ofruesish të programeve, në mënyrë që të lidhesh dhe ta menaxhosh biznesin tënd në Airbnb. Partnerët tanë të preferuar të programeve ofrojnë asistencë për paketën e plotë të funksioneve tona.

Gati për të filluar?

Publikim falas i listimeve dhe komisione të ulëta për të të ndihmuar të fillosh

Listo direkt në Airbnb

Get access to our professional hosting tools

Lidhu me anë të programit.

Shqyrto listën tonë të partnerëve të integruar

Gjithë ndihma që të duhet

Merr sugjerime në blogun tonë ose asistencë nga ekipi ynë në nivel global

Pyetjet më të shpeshta

Kush mund t'i përdorë këto mjete?

Këto mjete janë ndërtuar për hostët me listime të shumëfishta që menaxhojnë stafe ose për këdo që ka interes të zhvillojë një biznes hoteleri-turizmi në Airbnb. Këtu përfshihen individët, menaxherët e pronës, hotelet boutique, B&B. Nëse nuk është rasti yt, mund të presësh vizitorë gjithsesi në Airbnb. Mëso më shumë

Nga cilat rregullore anulimi mund të zgjedh?

Ke mundësinë të zgjedhësh ndër pesë rregullore të ndryshme anulimi. Kemi krijuar dy opsione rregulloresh që janë të disponueshme vetëm për hostët që përdorin mjete profesionale. Mëso më shumë

Si të lidhem përmes softuerit ekzistues?

Nëse përdor një program të lidhur me API të integruar në Airbnb, mund t'i publikosh dhe menaxhosh listimet direkt nga sistemi i menaxhimit të pronës (PMS) ose menaxherit të kanalit (CM). Mëso më shumë

Çfarë janë tarifat e Airbnb?

We currently have two different service fee structures, a shared host and guest fee, and a host-only fee.
Learn more

Si i mbron hostët në Airbnb?

Ne kemi një sërë funksionesh dhe rregulloresh që ndihmojnë në ndërtimin e besimit dhe në kultivimin e një tregu transparent të komunitetit për vizitorët dhe pritësit. Kërkojmë informacion të verifikuar si nga pritësit, ashtu edhe nga vizitorët dhe të gjithëve u jepet mundësia të shkruajnë një recension pas një udhëtimi, në mënyrë që vizitorët të jenë të përgjegjshëm për trajtimin me respekt të pritësve dhe shtëpive të tyre. Garancia e pritësit të Airbnb i ofron pritësit një mbrojtje deri në 1 000 000 dollarë për dëme në pronën e siguruar, në rastet e rralla kur dëmet nga vizitorët e tejkalojnë kaparin e garancisë ose kur nuk ka kapar garancie. Së fundit, Siguracioni për Mbrojtjen e Hostit është krijuar për të të mbrojtur ty dhe hostin tënd nga përgjegjësia në rast se vizitorët e tu dëmtohen ose dëmtojnë pronën. Përfshihet automatikisht si pjesë e llogarisë tënde të Airbnb. Mëso më shumë

Si paguhem për prenotimet?

Airbnb typically releases your payout about 24 hours after your guest’s scheduled check-in time. If your guest is staying for 28 or more nights, payouts for that reservation are released monthly. Learn more

Do më shumë ndihmë?

Stafi ynë i asistencës globale është gati