MBROJTJA E PRITËSIT

Sigurimi gjatë përvojës

Në rastin e rrallë që dikush mund të lëndohet ose mund t'i dëmtohen sendet personale gjatë një përvoje të siguruar, pritësit mund të mbulohen nga sigurimi i përgjegjësisë deri në 1 000 000 dollarë.

Në rastin e rrallë që dikush mund të lëndohet ose mund t'i dëmtohen sendet personale gjatë një përvoje të siguruar, pritësit mund të mbulohen nga sigurimi i përgjegjësisë deri në 1 000 000 dollarë.

Në dispozicion të pritësve të shumicës së përvojave
Mbron pritësit nga fillimi deri në fund të përvojës
Të pakrahasueshëm në industrinë e udhëtimeve

Ky program është i vlefshëm për pritësit e përvojave, me përjashtim të atyre në Kinën kontinentale dhe në Japoni. Ai nuk është i vlefshëm për pritësit e akomodimeve.

Çfarë mbulohet?

Sigurimi gjatë përvojës mund të mbulojë:

  • Përgjegjësinë tënde ligjore për lëndimet trupore të vizitorëve ose të të tjerëve
  • Përgjegjësinë tënde ligjore për dëmet ndaj sendeve personale të vizitorëve ose të tjerëve

Sigurimi gjatë përvojës nuk mbulon:

  • Lëndime trupore ose dëmtime të pronës që rezultojnë nga diçka e bërë me qëllim (jo aksidentalisht)
  • Dëmtime, humbje ose vjedhje të pronës personale të një pritësi
  • Përvoja që përfshijnë mjete ajrore ose lloje të caktuara aktivitetesh ekstreme (si hedhja nga lartësitë dhe skijim nga helikopteri)

Prit vizitorë në qetësi të plotë

Koha përgatitore e përvojës

Sigurimi gjatë përvojës mund t'i mbulojë pritësit si gjatë përvojës ashtu edhe gjatë përgatitjes së zonës për zhvillimin e përvojës, para fillimit ose pas përfundimit të saj, në bazë të kushteve të përgjithshme dhe përjashtimeve të tij.

Mbulimi për bashkëpritësit

Bashkëpritësit që ofrojnë shërbime të lidhura me një përvojë mund të mbulohen edhe nga Sigurimi gjatë përvojës, i cili është subjekt i kushteve të përgjithshme dhe përjashtimeve.

Jemi të angazhuar për të krijuar një komunitet të sigurt dhe të besueshëm anembanë botës.

Jemi të angazhuar për të krijuar një komunitet të sigurt dhe të besueshëm anembanë botës.

Procesi i ankesës

1. Plotësohet formulari i pranimit

Është pritësi, vizitori ose pala e tretë që plotëson dhe dërgon formularin e hyrjes në programin e Sigurimit.

2. Siguruesi cakton një specialist, i cili më pas shqyrton kërkesën

Pasi të jetë plotësuar formulari i pranimit, një specialist i kompanisë së sigurimit do të të kontaktojë për të diskutuar kërkesën dhe për të mbledhur informacione.

3. Kërkesa është shqyrtuar nga specialisti i caktuar

Specialisti i kërkesave të palës së tretë e zgjidh kërkesën në bazë të kushteve të politikës së Sigurimit për mbrojtjen e pritësit, ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në juridiksionin përkatës.

Sigurimi gjatë përvojës është subjekt i kushteve të përgjithshme dhe përjashtimeve të caktuara. 
Për të mësuar më shumë, shkarko një përmbledhje të zgjeruar të programit.

Përgjigjet e pyetjeve të tua

Çfarë duhet të bëj që të mbulohem nga Sigurimi gjatë përvojës?

Jo. Kur bëhesh pritës përvojash dhe pajtohesh me Kushtet e shërbimit të Airbnb, bie gjithashtu dakord që të mbulohesh nga Sigurimi gjatë përvojës kundër incidenteve gjatë përvojave me Airbnb. Ki parasysh që Sigurimi gjatë përvojës është subjekt i kushteve të përgjithshme dhe përjashtimeve.

Nëse dëshiron të largohesh nga programi i Sigurimit gjatë përvojës, duhet të veprosh si më poshtë:

  • Na dërgo email nga adresa e emailit që ke lidhur me llogarinë tënde si pritës përvojash
  • Shkruaj emrin e plotë dhe numrin e telefonit që ke lidhur me llogarinë tënde si pritës përvojash
  • Shkruaj titullin e saktë të përvojës që ke organizuar

Adresën e emailit që do të vendosësh do ta monitorojmë vetëm për përpunimin e kërkesave për largimin nga programi.

A është i vlefshëm Sigurimi gjatë përvojës për përvojat online?

Pritësit e përvojave online mund të mbulohen nga Sigurimi gjatë përvojës në rastet e rralla kur një vizitor lëndohet ose prona e tij dëmtohet gjatë njërës prej video-seancave interaktive dhe pritësi mban përgjegjësi ligjore. Sigurimi gjatë përvojës nuk u ofron mbulim pritësve për rreziqe që lidhen me veprimtarinë online, siç mund të jetë denigrimi, vjedhja e të dhënave elektronike ose shkelja e të drejtave të pronësisë intelektuale.

Për të mësuar më shumë rreth organizimit të përvojave, vizito Qendra e ndihmës.

Je gati të fillosh me krijimin e përvojës tënde?

Je gati të fillosh me krijimin e përvojës tënde?