{"error_code":500,"error_type":"unknown_error","error_message":"Për fat të keq, një gabim në server pengoi plotësimin e kërkesës tënde. Airbnb mund të jetë në mirëmbajtje ose lidhja jote mund të ketë skaduar. Provo përsëri."}