12 përvoja

Francë
Shëtitje Gourmet në Strasburg
Nga Çmimi:$62 për person
Francë
Shëtitje me biçikletë në anglisht me një udhërrëfyes vendas në Stras
Nga Çmimi:$35 për person
Francë
La Cave aux Piafs Koncert - Aperitiv në kabare sekrete
Nga Çmimi:$28 për person
Francë
Strasburgu la Grande... dhe intimiteti
Nga Çmimi i mëparshëm:$30Çmimi i zbritur:$24 për person
Francë
Shëtitje të mahnitshme në këmbë në Strasburg
Nga Çmimi:$32 për person
Francë
Seminar modern në Strasburg Broderie
Nga Çmimi:$45 për person
Francë
Shëtitje fotografike në Strasburg – l'Evropë
Nga Çmimi i mëparshëm:$74Çmimi i zbritur:$59 për person
Francë
Shëtitje me tematikë ushqimin në Strasburg - Vakt i plotë me pesë hapa
Nga Çmimi:$84 për person
Francë
Shëtitje spanjolle në Qendrën Historike të Strasburgut
Nga Çmimi:$2 për person
Francë
Shëtitje me tematikë historinë dhe kuriozitetet në Strasburg
Nga Çmimi:$25 për person
Francë
Bukuri nga natyra
Nga Çmimi:$50 për person
Francë
Kurse gatimi Bredele në një mbledhje të ngrohtë dhe miqësore
Nga Çmimi:$50 për person