Vazhdo përpara për të hyrë në rezultatet e sugjeruara
  Kjo përmbajtje nuk është e disponueshme në gjuhën që ke zgjedhur, ndaj e kemi bërë të disponueshme në gjuhën më të ngjashme që disponojmë për momentin.

  Kuptimi i nivelit të gatishmërisë dhe normës së pranimit

  Mëso se si funksionojnë këto çmime, rëndësinë e tyre dhe zbulo se si të përmirësosh të tuat.
  Nga Airbnb, më 20 korr 2018
  Lexim 6-minutësh
  Përditësuar më 21 pri 2021

  Pritja e vizitorëve është e rëndësishme për shumë prej jush, por gjithashtu puna, familja dhe jeta personale iu marrin shumë kohë. Prandaj, shpejtësia e përgjigjes së kërkesave për informacion të vizitorëve dhe monitorimi i përqindjes së kërkesave për prenotim të pranuara kundrejt atyre të papranuara mund të mos jetë një nga prioritetet e tua. Disa prej jush kanë pyetur për specifikat e këtyre masave, përse kanë rëndësi, dhe si mund t'i përmirësojmë pa shumë mund dhe jemi të kënaqur që na pyetët! Kemi mbledhur përgjigje nga njerëzit që i krijojnë këto mjete, kështu që le të zbulojmë se çfarë kanë për të thënë.

  Cili është dallimi ndërmjet nivelit të gatishmërisë dhe normës së pranimit?

  • Niveli i gatishmërisë mat rregullsinë me të cilën i përgjigjesh kërkesave për informacion dhe prenotime brenda 24 orësh. Kliko skedën "Performanca" e më pas kliko "Kriteret bazë" për të gjetur nivelin e gatishmërisë për 365 ditët e fundit.
  • Norma e pranimit mat shpeshtësinë e pranimit ose refuzimit të rezervimeve. Kërkesat për informacion nga vizitorët nuk përfshihen në llogaritjen e normës së pranimit. Kliko skedën "Performanca" e më pas kiliko "Kriteret bazë" për të shfaqur normën e pranimit për 365 ditët e fundit.

  Për nivelin e gatishmërisë, vlen vetëm mesazhi i parë/kërkesa e parë për informacion apo vlejnë edhe mesazhet e mëvonshme gjatë një bashkëbisedimi?
  Matim vetëm përgjigjet e dhëna brenda 24 orësh të mesazhit ose kërkesës së parë për informacion të vizitorit. Niveli i gatishmërisë nuk ndikohet nga mesazhet e mëvonshme në bashkëbisedim.

  Çfarë ndodh me normën time të pranimit nëse i përgjigjem një pyetjeje në vend që të miratoj, të miratoj paraprakisht ose të refuzoj një kërkesë për prenotim?
  Përgjigjja e shkurtër është kjo: Nëse vizitori të dërgon kërkesë për prenotim dhe ti i përgjigjesh vetëm një pyetjeje, por nuk e miraton ose e refuzon para se kërkesa të skadojë, kjo vlen si refuzim.

  Le të hymë edhe më në detaje. Ki parasysh dallimin midis kërkesës për informacion dhe kërkesës për prenotim. Një kërkesë për informacion është thjesht një mesazh që mund të lidhet me sqarimet për shërbimet, datat ose Rregullat e shtëpisë. Vizitori mund të jetë i interesuar të qëndroje tek ti dhe mund të pyesë gjëra si: "Dua të prenotoj banesën tënde. A mund ta marr me vete qenin tim?" Kjo nuk është një kërkesë për prenotim. Është një kërkesë për informacion. Kërkesës për informacion mund t'i përgjigjesh direkt, me një miratim paraprak ose duke e refuzuar. Refuzimi i një kërkese për informacion i sinjalizon vizitorit se hapësira nuk i përmbush nevojat që ka dhe e shtyn të kërkojnë një listim tjetër. Por asnjë nga këto veprime nuk e ndikon drejtpërdrejt normën tënde të pranimit. Nëse e miraton paraprakisht një kërkesë për informacion dhe vizitori e prenoton ambientin tënd, atëherë konsiderohet si pranim. Norma e pranimit nuk do të ndikohet nëse e ke miratuar paraprakisht, por vizitori nuk prenoton. Gjithashtu, norma e pranimit nuk ndikohet, nëse e refuzon një kërkesë për informacion.

  Një kërkesë prenotimi do të thotë se vizitori po kërkon zyrtarisht të rezervojë listimin tënd dhe po pret që ti ta pranosh ose ta refuzosh. Në përllogaritjen e normës së pranimit marrim parasysh vetëm rezultatin përfundimtar të kërkesave për prenotim, ndaj të cilave mund të veprosh vetëm në tre mënyra: duke i pranuar, duke i refuzuar ose duke i lënë të skadojnë. Do të konsiderohet refuzim edhe një kërkesë e skaduar, për të cilën mund t'u jesh përgjigjur pyetjeve, por që nuk ke ndërmarrë asnjë veprim për ta miratuar apo për ta refuzuar brenda 24 orësh.

  Si e ndikojnë keto norma punën time si pritës?
  Pyetje e shkëlqyer. Teknikisht nivelet e ulëta të gatishmërisë mund të ndikojnë në kualifikimin tënd për programin Superpritësit, ndërsa normat e pranimit atë për t'u bërë pritës Plus. Pritësit me norma shumë të ulëta mund të përballen me penalitete, deri në pezullimin e përkohshëm të listimit të tyre. Gjithsesi, është e rëndësishme të dihet se nuk merren masa për rastet e rralla të mospërgjigjes ose refuzimit të një kërkese prenotimi. Na shqetëson më shumë kur mospërgjigjja dhe refuzimet kthehen në një sjellje të përsëritur.

  A mund të japësh disa sugjerime të dobishme se si të mbaj në shkallë të lartë nivelin e gatishmërisë dhe normën e pranimit?
  Mendojmë se ekspertët e vërtetë të kësaj fushe janë pritësit dhe për këtë arsye do të ndajmë gjithashtu idetë e tyre këtu. Nëse je në udhëtim, mënyra më e mirë për të ruajtur nivelin e gatishmërisë është të përdorësh aplikacionin e Airbnb në telefonin tënd celular për të menaxhuar mesazhet. Mund të konsiderosh të pezullosh përkohësisht listimin nëse nuk do të mund t'u përgjigjesh mesazheve për një farë kohe. Nëse po shkon me pushime, po merr pjesë në një konferencë të gjatë pune ose thjesht dëshiron të shkëputesh për pak kohë, nuk do të shqetësohesh për afatet e përgjigjeve dhe as mesazhet e palexuara në kutinë e mesazheve.

  Për të pezulluar përkohësisht listimin dhe për ta fshehur atë nga rezultatet e kërkimit për një periudhë të caktuar kohore:

  1. Shko tek Listimet e tua dhe zgjidh një listim
  2. Kliko Detajet e listimit
  3. Ngjitur me Statusi i listimit, kliko Modifiko
  4. Nën Statusi i listimit, zgjidh Pezulluar përkohësisht nga menuja e shkallëzuar
  5. Vendos datat e fillimit dhe përfundimit, pastaj kliko Ruaj

  Njoftimi yt do të riaktivizohet automatikisht kur të mbarojë periudha që ke caktuar. Ditën para se listimi yt të riaktivizohet, do të të vijë një email rikujtues.

  Ja disa sugjerime për ta mbajtur nivelin e gatishmërisë të lartë, që pritësit i ndajnë në Qendrën e komunitetit.

  • Dedikoji çdo ditë kohë përgjigjes së kërkesave për informacion dhe kërkesave të tjera
  • Nëse nuk mundesh dhe nuk dëshiron të pezullosh përkohësisht listimin tënd, lër një bashkëpritës ose mik të përgjigjet
  • Kurse kohë duke shkruar paraprakisht përgjigjet për pyetjet e zakonshme. Kërko shprehjen “Përdor një mesazh të ruajtur” në çdo bashkëbisedim aktiv që ke me një vizitor. Mund të krijosh, të përdorësh dhe të ripërdorësh përgjigjet nga aty.
  • Nëse ke shumë angazhime ose biznesi i pritjes së vizitorëve zhvillohet me sukses, konsidero të punësosh një asistent personal

  Për të ruajtur normën e pranimit, sigurohu që kalendari, preferencat e prenotimit dhe cilësimet të jenë të sakta dhe të përditësuara. Për shembull, nëse nuk pranon dot kërkesa brenda së njëjtës ditë, përditëso listimin që të tregojë se sa kohë të duhet ndërmjet rezervimeve. Pritësit na thonë se Rregullat e shtëpisë vazhdimisht të përditësuara i ndihmojnë të kuptojnë çfarë lejohet dhe çfarë jo, para se të dërgojnë një kërkesë për prenotim. Nëse i shpreh shumë qartë pritshmëritë, ka më pak gjasa që të marrësh kërkesa që nuk mund t'i pranosh.

  Çfarë bën Airbnb për të shmangur penalizimin e normës së pranimit të pritësve kur refuzojnë një kërkesë të papërshtatshme ose të parregullt?
  E kuptojmë se ndonjëherë mund të marrësh kërkesa që i shkelin dukshëm Rregullat e shtëpisë ose që janë thjesht reklama që paraqiten si kërkesa prenotimi. Si pasojë, mund të vihesh në pozitën e vështirë që të ndikosh negativisht normën tënde të pranimit, në mungesë të një zgjidhjeje më të mirë. Për t'i dhënë zgjidhje, fillimisht kemi nevoje që të na ndihmosh duke sinjalizuar situatat kur ndodh një problem. Po vlerësojmë mënyrat më të mira për ta bërë këtë gjë, ndaj edhe pse nuk kemi një funksion për ta ndarë në këtë moment, jemi plotësisht të vetëdijshëm për këtë vështirësi me të cilën ndeshesh.

  Duam të sigurohemi që ke lirinë të vendosësh se kë të mirëpresësh në banesën tënde dhe që të ndihesh rehat me vizitorët që qëndrojnë me ty. E kuptojmë që dëshiron të mbash përgjegjësi vetëm për kërkesat e rregullta të prenotimit dhe ne jemi plotësisht të angazhuar për ta bërë këtë të mundur.

  Numrat janë vetëm një pjesë e historisë
  Ndërsa është mirë të tregosh kujdes për nivelin e gatishmërisë dhe normën e pranimit, ato janë vetëm një pjesë e së gjithës. Në fakt, ato janë thjesht tregues të cilësisë së mikpritjes që iu ofron vizitorëve dhe lidhjet që krijon kur ata të kontaktojnë. Mund të kesh ndikim direkt te përvoja e vizitorëve që nga momenti që të kontaktojnë ose që kërkojnë të prenotojnë. Prandaj, komuniteti i pritësve, me të drejtë, ndjen krenari që u ofron vizitorëve që qëndrojnë në listimet e Airbnb një përvojë ku ndihen të mirëpritur dhe si në shtëpinë e tyre. Prandaj, kushtoji vëmendje komunikimit në kohë dhe përgatiti vizitorët të gjejnë me sukses një listim të mirë që u përshtatet nevojave të tyre. Gjithsesi, ki parasysh se numrat janë vetëm një mënyrë për të treguar se si ti pret vizitorë.

  Informacioni në këtë artikull mund të ketë ndryshuar që nga publikimi.

  Airbnb
  20 korr 2018
  A ishte e dobishme kjo?