Vazhdo përpara për të hyrë në rezultatet e sugjeruara
  Kjo përmbajtje nuk është e disponueshme në gjuhën që ke zgjedhur, ndaj e kemi bërë të disponueshme në gjuhën më të ngjashme që disponojmë për momentin.

  Detaje rreth Rregullores së riprenotimit dhe rimbursimit të vizitorit

  Merr përgjigje për pyetjet e shpeshta në lidhje me ndryshimet në rregulloren e Airbnb.
  Nga Airbnb, më 8 pri 2022
  Lexim 9-minutësh
  Përditësuar më 21 korr 2023

  Veçantitë

  I vlerësojmë përshtypjet rreth Rregullores së riprenotimit dhe rimbursimit që kemi dëgjuar nga pritësit përmes seminareve, Qendrës së komunitetit dhe klubeve të pritësve. Disa pritës shprehën shqetësim për një ndryshim të fundit që i kemi bërë kësaj rregulloreje që ekziston prej kohësh dhe kemi kuptuar që duhet të jemi më të qartë.

  Nga përshtypjet e tua, e kuptojmë se shumë pritës nuk e njohin rregulloren dhe përditësimi ynë ka ngritur më shumë pyetje sesa përgjigje. E dimë gjithashtu se të duhen më shumë detaje për mënyrën se si funksionon rregullorja.

  Si rezultat i komenteve të tua, po heqim nga rregullorja formulimin ku thuhet se pritësit janë përgjegjës për kostot e riprenotimit. Për të të krijuar më shumë qetësi mendore, këtu do të gjesh përgjigjet e disa prej pyetjeve më të shpeshta në lidhje me rregulloren.

  Pyetjet më të shpeshta

  1. A është periudha kohore 72-orëshe ndryshimi i vetëm i rregullores?
  Ndryshimi i vetëm i rregullores ekzistuese: Kemi zgjatur periudhën kohore për të raportuar problemet. Vizitorët tani do të kenë 72 orë kohë nga zbulimi i një problemi udhëtimi për ta raportuar atë në Airbnb.*

  Kemi thjeshtuar gjithashtu formulimin e rregullores. Thelbi i rregullores mbetet i njëjtë.

  Njësoj si rregullorja e mëparshme, versioni i përditësuar shpjegon se si funksionojnë rimbursimet kur dalin probleme udhëtimi, si anulimet nga pritësi, problemet me regjistrimin, prishje apo mungesë shërbimesh, pasaktësi të listimit, si dhe probleme me pastërtinë, rreziqe dhe insekte.

  Mund të lexosh rregulloren e vitit 2019 dhe përditësimin e vitit 2022 (që hyn në fuqi më 29 prill 2022.)

  2. Çfarë formulimi po hiqni aktualisht nga rregullorja e riprenotimit?
  Po e heqim këtë formulim: Në rastet kur Airbnb ka kosto për të ndihmuar një vizitor në gjetjen ose prenotimin e akomodimeve të krahasueshme apo më të mira, përgjegjësia për këtë do ta ketë pritësi, të cilit Airbnb do të ketë të drejtë t'i kërkojë t'i paguajë ose t'i rimbursojë këto kosto, krahas shumës së çdo rimbursimi të mundshëm.+

  Edhe pse ky formulim ka qenë pjesë e rregullores së rimbursimit që prej vitit 2019, nuk e përdorim atë në praktikë.

  Megjithatë, bazuar në përshtypjet e marra, vumë re se disa pritës mendonin se ky formulim ishte i ri dhe shprehën shqetësim për shpenzimet e panjohura që kjo mund të sillte. Për sqarim, ne nuk u kemi kërkuar pritësve ta paguajnë ose ta rimbursojnë Airbnb për riprenotimin e vizitorëve. Heqja e këtij formulimi duhet të të japë më shumë siguri.

  Së shpejti do të merremi me anulimet nga pritësit dhe me disa probleme të mëdha të kufizuara të shkaktuara prej tyre, siç është prenotimi i dyfishtë, gjë që e bën të nevojshme që Airbnb të riprenotojë për vizitorët. Në javët në vazhdim do të të shpjegojmë se si zgjidhen këto anulime të shkaktuara nga pritësi.

  Si gjithmonë, nëse ke një rrethanë lehtësuese të vlefshme ose situatë të ngjashme jashtë kontrollit tënd, së bashku me ty dhe me vizitorët e tu do të gjejmë një zgjidhje të pranueshme për të gjithë dhe të drejtë.

  3. Pse e ndryshuat periudhën kohore të raportimit të problemeve?
  Vizitorët na kanë thënë se 24 orë nuk ishin të mjaftueshme për të kontaktuar për ndihmë dhe për t'i zgjidhur problemet e tyre. Analizuam periudha të tjera të mundshme kohore dhe arritëm në përfundimin se duke u dhënë vizitorëve 72 orë kohë pas zbulimit të një problemi, për ta raportuar atë në Airbnb, u zgjidh shumica e shqetësimeve të vizitorëve, pasi kjo u dha pritësve më shumë kohë për të zgjidhur problemin.

  Ndonëse vizitorët tani do të kenë 72 orë kohë nga zbulimi për të raportuar një problem udhëtimi në Airbnb, rregullorja thotë: Para se të bëjë një kërkesë, kurdo qoftë e mundur, vizitori duhet të njoftojë pritësin dhe të provojë ta zgjidhë problemin e udhëtimit drejtpërdrejt me të.

  Nëse vizitorët kontaktojnë fillimisht Asistencën e komunitetit, praktika jonë standarde është që t'i kujtojmë të kontaktojnë drejtpërdrejt me pritësin, ndërkohë që edhe Asistenca e komunitetit do të përpiqet të kontaktojë pritësin.

  Në rast se vizitorët zbulojnë një problem udhëtimi dhe e raportojnë atë pas përfundimit të periudhës 72-orëshe, Asistenca e komunitetit do t'u kërkojë vizitorëve të kontaktojnë pritësin për zgjidhjen e problemit. Duam të të ndihmojmë me ndërmjetësimin e një rezultati pozitiv, sepse qëllimi ynë është gjithmonë të përpiqemi të ruajmë rezervimin.

  Kërkesat e vizitorëve për dëmshpërblim nuk duhet të jenë asnjëherë të papritura për pritësit. Jemi të angazhuar të të ofrojmë mundësinë që të tregosh versionin tënd të historisë, në mënyrë që të mund të marrim një vendim të drejtë.

  4. Çfarë i bën vizitorët të kualifikohen për rimbursim dhe si e përcaktoni shumën?
  Vizitorët do të kenë të drejtë për rimbursim nëse raportojnë një problem të vlefshëm udhëtimi, si p.sh. mungesa e një shërbimi të rëndësishëm të reklamuar, siç është pishina, brenda 72 orësh nga zbulimi dhe nëse ofrojnë prova të përshtatshme për të mbështetur raportimin e tyre.

  Vizitorët nuk kualifikohen për rimbursim nëse pritësi arrin ta zgjidhë një problem serioz me shpejtësi, duke shmangur pasoja të mundshme negative gjatë qëndrimit ose për një problem të vogël, si një kosh plehrash i pazbrazur.

  Zakonisht, vizitorët do të kenë të drejtë për rimbursim të plotë vetëm për netët që nuk kalojnë në hapësirën e pritësit. Kur vizitorët zgjedhin të qëndrojnë në ambient, në përgjithësi do të kenë të drejtë vetëm për rimbursim të pjesshëm për çdo natë të ndikuar nga një problem serioz udhëtimi.

  Shuma e rimbursimit varet nga shkalla e problemit, pasojat tek vizitorët, fakti nëse vizitorët qëndrojnë ende në hapësirë dhe pjesa e qëndrimit të prekur.

  Rimbursimet e plota zakonisht janë të disponueshme për vizitorët vetëm për probleme madhore që i bëjnë ata të largohen nga hapësira brenda 24 orëve të para të qëndrimit të tyre. Vizitorët kanë të drejtë vetëm për rimbursime të pjesshme nëse problemi është më pak serioz, ose nëse zgjedhin të qëndrojnë në atë ambient.

  5. A do t'u kërkoni vizitorëve të më kontaktojnë nëse ka ndonjë problem?
  Kërkesat e vizitorëve për dëmshpërblim nuk duhet të jenë asnjëherë të papritura për pritësit. Jemi të angazhuar të të ofrojmë mundësinë që të tregosh versionin tënd të historisë, në mënyrë që të mund të marrim një vendim të drejtë.

  Rregullorja e përditësuar thotë: Para se të bëjë një kërkesë, kurdo qoftë e mundur, vizitori duhet të njoftojë pritësin dhe të provojë ta zgjidhë problemin e udhëtimit drejtpërdrejt me të.

  Nëse vizitorët kontaktojnë fillimisht Asistencën e komunitetit, i kujtojmë të kontaktojnë drejtpërdrejt me pritësin, në mënyrë që të kesh mundësinë ta zgjidhësh problemin.

  6. Çfarë mbrojtje kam në rast se vizitorët që dërgojnë raportime të rreme vetëm për të marrë rimbursim?
  Ne i marrim shumë seriozisht kërkesat e rreme për dëmshpërblim. Rregullorja jonë e bën të qartë se problemet e shkaktuara nga vizitorët nuk mbulohen dhe se dërgimi i raportimeve të rreme ose të ekzagjeruara mund të ketë pasoja serioze për vizitorët.

  Ne kemi krijuar një proces për të vlerësuar dhe hetuar të gjitha kërkesat e vizitorëve për dëmshpërblim, në mënyrë që t'i mbrojmë pritësit nga raportimet e rreme ose të ekzagjeruara. Ky proces përfshin kërkimin e provave të vlefshme, siç janë fotografitë e kushteve ose konfirmimi i një problemi nga pritësi. Nëse identifikojmë deklarata të rreme nga vizitorët, marrim masat e nevojshme për t'u kërkuar llogari vizitorëve.

  Në Asistencën e komunitetit kemi anëtarë ekipi shumë të aftë dhe të specializuar, që janë ekspertë të kësaj rregulloreje. Ky ekip shqyrton gjithë raportimet e vizitorëve për të përcaktuar nëse ato mbështeten me prova të përshtatshme. Në varësi të natyrës së problemit, mund të kërkojmë që të mblidhen prova në momentin e zbulimit, për t'u siguruar që këto kushte të mos jenë shkaktuar nga vizitorët.

  Ne vazhdojmë të investojmë në këtë ekip të dedikuar, për t'u siguruar që të ofrojmë një përvojë cilësore dhe të japim rimbursime vetëm kur janë të merituara.

  7. Po sikur të ndodhë diçka që është jashtë kontrollit tim?
  Si gjithmonë, nëse ke një rrethanë lehtësuese të vlefshme ose situatë të ngjashme jashtë kontrollit tënd, së bashku me ty dhe me vizitorët e tu do të gjejmë një zgjidhje të pranueshme për të gjithë dhe të drejtë.

  Nëse vizitorët shkaktojnë dëme në pronën tënde dhe të duhet kohë për ta rregulluar, je i mbrojtur nga AirCover për pritësit.** Me AirCover për pritësit, Airbnb të rimburson të ardhurat e humbura, nëse anulon prenotimet e konfirmuara për shkak të dëmtimeve.

  Nëse hapësira jote nuk është e banueshme në momentin e regjistrimit, për shkak të pranisë së insekteve, kjo mund të shkaktojë një shqetësim vërtet të madh për shëndetin dhe sigurinë e vizitorëve. Rimbursimi i plotë mund të jetë i nevojshëm kur ka probleme të rëndësishme, siç është "pushtimi" i minjve, raste në të cilat do të ndihmojmë me riprenotimin e vizitorit.

  E kuptojmë se disa vende ose hapësira mund të jenë veçanërisht të ndjeshme ndaj insekteve të caktuara, si mushkonjat, milingonat, hardhucat etj. dhe pa dyshim që ne e marrim parasysh këtë fakt. Deklarimi i pranisë së insekteve dhe kafshëve endemike në përshkrimin e listimit i ndihmon vizitorët të përcaktojnë paraprakisht pritshmëri të qarta.

  8. Si mund të apeloj një rezultat me të cilin nuk jam dakord?
  Pritësit që duan të apelojnë një rezultat mund të kontaktojnë Asistencën e komunitetit me prova të përshtatshme.

  Nëse një pritës jep prova të mjaftueshme që kundërshtojnë një raportim të vizitorit ose që kemi gabuar në një nga vendimet tona, do ta refuzojmë pretendimin e vizitorit ose do ta kthejmë vendimin tonë, sipas rastit.

  Disa pritës regjistrojnë një video me vulë orare para çdo regjistrimi, për t'u siguruar që t'i kenë të regjistruara kushtet e ambientit të tyre menjëherë para mbërritjes së vizitorëve.

  9. Nëse vizitorët ankohen për një problem, a do t'i anulojë Airbnb rezervimet e mia të ardhshme?
  Për probleme serioze udhëtimi që mund të ndikojnë tek vizitorët në rezervimet e ardhshme, si p.sh. një ngrohëse e prishur në mes të dimrit, mund t'i anulojmë rezervimet e ardhshme derisa të kemi konfirmim nga pritësi që problemi është zgjidhur.

  10. A mbaj unë përgjegjësi për problemet që krijojnë vizitorët, si për shembull kur nuk mund të hyjnë në ambient sepse paraqiten herët ose nuk mund ta gjejnë vendndodhjen e tij?
  Nëse një problem i raportuar shkaktohet nga vizitorët, pritësi nuk do të mbajë përgjegjësi.

  11. A mund të marrin rimbursim vizitorët nëse ankohen për diçka relativisht të vogël ose për diçka që e kam deklaruar tashmë në listim?
  Problemet e vogla, si një tharëse flokësh e prishur, që nuk ndikojnë në qëndrimin e një vizitori dhe nuk kërkojnë që ai të largohet, nuk do të rimbursohen. Nëse në listim thuhet se diçka nuk ofrohet, siç është televizioni kabllor, nuk pritet që kesh atë shërbim.

  12. A mund të marrin rimbursim vizitorët nëse e rregulloj problemin?
  Para se të bëjnë një kërkesë, kurdo qoftë e mundur, vizitorët duhet të njoftojnë pritësin dhe të provojnë ta zgjidhin problemin drejtpërdrejt me pritësin para se ta raportojnë atë te ne. Shpesh kur pritësi e zgjidh problemin, vizitorët nuk është nevoja të na kontaktojnë, si dhe nuk do të kërkohet rimbursim.

  Nëse vizitorët na kontaktojnë sepse një problem nuk është zgjidhur në kohën e duhur nga pritësi, shuma e rimbursuar do të pasqyrojë atë pjesë të qëndrimit që është prekur nga problemi.

  13. A mund të marrin vizitorët rimbursim të plotë pas përfundimit të qëndrimit?
  Nëse vizitorët qëndrojnë për gjithë qëndrimin dhe e raportojnë problemin vetëm pas largimit, nuk do të marrin rimbursim të plotë. Ata mund të kenë të drejtë për një rimbursim të pjesshëm që pasqyron në mënyrë të drejtë ndikimin e problemit të udhëtimit në qëndrimin e tyre.

  +Ki parasysh se versioni japonez i Rregullores sonë për riprenotimet dhe rimbursimet nuk e përmban këtë formulim dhe për këtë arsye nuk kemi hequr ose ndryshuar asnjë formulim në atë version.

  **Periudha e raportimit të problemeve të udhëtimit nga vizitorët për rezervimet brenda vendit në Kinën kontinentale

  Mbrojtja e pritësit nga dëmtimet nuk është policë sigurimi. Mbrojtja e pritësit nga dëmtimet, Sigurimi për përgjegjësinë e pritësit dhe Sigurimi për përgjegjësinë gjatë përvojave të ofruara nga AirCover për pritësit nuk i mbulojnë pritësit që ofrojnë qëndrime ose përvoja në Japoni, ku zbatohen Sigurimi për pritësit në Japoni dhe Sigurimi për mbrojtjen gjatë përvojës në Japoni, ose pritësit që ofrojnë qëndrime përmes Airbnb Travel LLC. Për pritësit që kanë ofruar qëndrime ose përvoja në Kinën kontinentale, zbatohet Plani për mbrojtjen e pritësve në Kinë. Mbrojtja e pritësit nga dëmtimet nuk ka lidhje me Sigurimin për përgjegjësinë e pritësit. Ki parasysh se të gjitha shumat limit të mbulimit jepen në USD.

  Për listimet në shtetin e Uashingtonit, detyrimet kontraktuale të Airbnb për Mbrojtjen e pritësit nga dëmtimet mbulohen nga një policë sigurimi e blerë nga Airbnb. Mbrojtja e pritësit nga dëmtimet nuk ka lidhje me Sigurimin për përgjegjësinë e pritësit. Sipas Mbrojtjes së pritësit nga dëmtimet, ti rimbursohesh për dëme të caktuara të shkaktuara nga vizitorët në banesën dhe sendet e tua personale, nëse ai nuk i paguan ato dëme. Mbrojtja e pritësit nga dëmtimet u nënshtrohet kushteve të përgjithshme dhe përjashtimeve.

  Informacioni në këtë artikull mund të ketë ndryshuar që nga publikimi.

  Veçantitë

  Airbnb
  8 pri 2022
  A ishte e dobishme kjo?