Sugjerimet do të shfaqen pasi të kesh shkruar të dhënat e kërkimit. Përdor shigjetat lart e poshtë për t'i shqyrtuar. Shtyp "enter" për të zgjedhur. Nëse përzgjedhja është një frazë, kjo frazë do të dërgohet për kërkim. Nëse sugjerimi është një link, shfletuesi do të shkojë në atë faqe.

Çmimet dhe tarifat

 • Si të veproj

  Tarifat e shërbimit të Airbnb

  Për ta ndihmuar Airbnb të funksionojë pa probleme dhe për të mbuluar kostot e produkteve dhe shërbimeve që ofrojmë, aplikojmë një tarifë shë…
 • Si të veproj

  Si funksionojnë çmimet

  Si llogaritet çmimi total i një rezervimi
 • Si të veproj

  Rimbursime të tarifës së shërbimit

  Tarifa e shërbimit rimbursohet nëse përmbushen të gjitha kriteret. Mëso më shumë se çfarë nevojitet për të marrë rimbursim.
 • Si të veproj

  Shto datat në kërkimin tënd, për çmime të sakta

  Disa pritës kanë çmime të personalizuara që i mbivendosen çmimit standard ose atij minimal për data ose periudha kohore të caktuara (ku përf…
 • Si të veproj

  Pse disa çmime janë fshirë me vizë

  Ne i fshijmë çmimet me një vizë për të treguar që pritësi po bën një ofertë. Çmimi do të fshihet me vizë vetëm nëse është zbritje e vërtetë,…
 • Si të veproj

  Mbledhja e tarifave jashtë Airbnb

  Në përgjithësi, pritësit nuk mund të mbledhin asnjë tarifë apo detyrim shtesë jashtë platformës Airbnb, përveç rasteve kur autorizohet shpre…
 • Si të veproj

  Çmimi për natë ndryshon kur shtohen data të tjera

  Nëse i ke dërguar pritësit kërkesë për ndryshim dhe ka pranuar, rezervimi yt do të përditësohet për të pasqyruar ndryshimet sipas tarifës ak…
 • Si të veproj

  Tarifat e pastrimit

  Tarifa e pastrimit është një tarifë shtesë që paguhet vetëm një herë dhe shërben për pastrimin e hapësirës ku qëndron. Kjo tarifë caktohet n…