Sugjerimet do të shfaqen pasi të kesh shkruar të dhënat e kërkimit. Përdor shigjetat lart e poshtë për t'i shqyrtuar. Shtyp "enter" për të zgjedhur. Nëse përzgjedhja është një frazë, kjo frazë do të dërgohet për kërkim. Nëse sugjerimi është një link, shfletuesi do të shkojë në atë faqe.
Si të veproj
Pritës përvoje

Si të krijoj mesazhe të programuara për përvojat dhe t'ua dërgoj vizitorëve automatikisht?

To save time as a host, you can schedule messages to send to your guests automatically. The templates can be personalized with shortcodes, which are placeholders you can choose that automatically fill in guest and Experience details. You can access shortcodes through a drop-down menu when you compose a message. You’ll also have to add the corresponding information for each shortcode to your Experience’s details, or else the shortcode will display as unavailable in the message.

Scheduled messages

Experience shortcodes

The complete list of shortcodes includes:

 • Experience name
 • Guest first name
 • Guest last name
 • Directions
 • Address
 • City
 • Confirmation code
 • Zoom guest password (for online Experiences only)
 • Zoom share link (for online Experiences only)

Common use cases for scheduled messaging:

Here are some common instances of scheduled messaging and shortcodes (indicated in bold):

Sending a welcome message shortly after booking

 • Dear guest first name, thank you for confirming your booking
 • Confirmation code is your confirmation code for the booking
 • I am excited to welcome you to Experience name

Sending a reminder message a couple of days before the in-person Experience starts

 • Looking forward to seeing you for the Experience name at address and here are the directions: directions
 • Let me know if you need any advice about city

Sending a reminder message a of couple of days before the online Experience starts

 • Looking forward to seeing you for Experience name
 • The Experience will be hosted through Zoom via Zoom share link, and the password is Zoom guest password

Sending a thank you message shortly after the Experience ends

 • Thank you guest first name for joining us today
 • Hope you enjoyed the experience

You can always choose to skip, customize, or send messages early. You’ll be able to review a complete timeline of every message sent for each Experience.

If you want to send these templates manually instead of automatically, learn more about quick replies.

To create a scheduled message

 1. Go to your hosting Inbox
 2. Open the left folder menu
 3. Select Scheduled Messages
 4. Click + New Message
 5. Enter a name to identify this template (this won’t be shown to guests)
 6. Type your message and insert any shortcodes (ex: Guest’s first name) to customize the message using the shortcode menu
 7. Click the language of your message. Setting the language affects how your shortcodes are translated.
 8. Select the Experiences to which this message should apply. Both upcoming and current bookings for these Experiences will get this message.
 9. Select the action that will automatically trigger this message: Booking confirmed, Experience starts, Experience ends
 10. Messages for the Booking confirmed trigger will be sent to individual booking threads. Messages with the Experience starts and Experience ends triggers will be sent to the relevant group thread.
 11. Select the time before or after the trigger to send the message. Messages will be sent in the Experience’s time zone.
 12. Select Save

NOTE: Messages won’t be scheduled for last-minute bookings where the trigger time is greater or equal to the lead time.

 • If a trigger is set for 1 day before Experience start time, but the booking is made last minute, the message schedule will be skipped.

To edit a scheduled message

 1. Go to your hosting Inbox
 2. Open the left folder menu
 3. Select Scheduled Messages
 4. Select the message to edit

To get a complete view of all scheduled messages for a specific thread

You can always get your entire list of past and upcoming scheduled messages for a given thread by loading the message thread and viewing the scheduled message thread dialog.

 1. Go to your hosting Inbox
 2. Go to the message thread
 3. Select the scheduled messages icon with the clock next to the message compose box

You’ll get a list of all scheduled messages that have been sent or skipped, as well as messages scheduled for the future. If a guest has multiple bookings, each booking’s timeline is collapsible.

To skip, send early, or modify the content of an upcoming scheduled message before it’s sent (For a specific thread)

 1. Go to your hosting Inbox
 2. Go to the message thread
 3. Select the scheduled messages icon next to the message compose box
 4. Find the message and select Skip, Send Now, or select the message to edit this particular message’s contents. Note: Changes to the message here affect only the current message instance for this guest, not the template

To remove a scheduled message from an Experience

 1. Go to your hosting Inbox
 2. Open the left folder menu
 3. Select Scheduled Messages
 4. Select the template, scroll the Experience selector, open the selector and uncheck the Experience to remove all future unsent scheduled messages for this Experience
 5. To disable a template, remove all Experiences from that template

To delete a scheduled message for all Experiences

 1. Go to your hosting Inbox
 2. Open the left folder menu
 3. Select Scheduled Messages
 4. Select the template to delete, scroll to the bottom, and select Delete to remove all future unsent scheduled messages for all Experiences related to this template

Hosting with a co-Host

If you host with a co-host, your co-host can access your scheduled message history and upcoming message list from each conversation’s message thread. The co-host will also be able to skip and edit upcoming scheduled messages. Your co-host can also apply their own templates to your Experience, but they won’t be able to view or edit your templates.

A të erdhi në ndihmë ky artikull?

Artikuj të ngjashëm

 • Vizitor

  Ku mund t'i gjesh udhëzimet e regjistrimit

  Informacionin e regjistrimit mund ta gjesh tek detajet e rezervimit. Do të të dërgojmë gjithashtu një email rikujtues rezervimi me këtë info…
 • Përgatitja për udhëtimin tënd

  Lexo këto sugjerime, si të gjesh rezervimin, si të printosh detajet e rezervimit dhe si të ndash informacionet e udhëtimit me miqtë, për të …
 • Vizitor

  Koha e përgjigjes së pritësit

  Pritësi duhet të pranojë ose të refuzojë zyrtarisht një kërkesë rezervimi brenda 24 orësh. Do të informohesh me email për statusin.
Kërko ndihmë për rezervimet, llogarinë e më shumë.
Hyr ose regjistrohu