Sugjerimet do të shfaqen pasi të kesh shkruar të dhënat e kërkimit. Përdor shigjetat lart e poshtë për t'i shqyrtuar. Shtyp "enter" për të zgjedhur. Nëse përzgjedhja është një frazë, kjo frazë do të dërgohet për kërkim. Nëse sugjerimi është një link, shfletuesi do të shkojë në atë faqe.
Rregullat

Udhëzime për markën tregtare

Airbnb ndjen një përgjegjësi të thellë për t'i shërbyer komunitetit të saj, duke përfshirë pritësit, vizitorët, partnerët dhe të tjerë që përdorin ose bien në kontakt me platformën dhe shërbimet tona. Pjesë e shërbimit ndaj komunitetit tonë është edhe mbrojtja e markave dhe markës sonë tregtare. Ne nuk duam që komuniteti ynë apo kushdo tjetër të ngatërrohet nëse diçka miratohet, kontrollohet ose menaxhohet nga ne. Këto udhëzime janë krijuar për të mbrojtur markën tonë dhe gjithashtu për të të ndihmuar të tregosh rreth Airbnb me përgjegjësi.

Këto udhëzime janë pjesë e Kushteve të shërbimit. Duke përdorur cilindo nga shërbimet e Airbnb, bie dakord me këto udhëzime, Kushtet e shërbimit dhe rregulloret e tjera.

1. Markat tregtare të Airbnb

Markat tregtare të Airbnb përfshijnë emrin e Airbnb, logon e Airbnb, logon Bélo, distinktivin e superpritësit dhe Aircover, si dhe të gjitha fjalët, sloganet, ikonat, logot, grafikët, dizajnet dhe treguesit e tjerë që identifikojnë Airbnb ose shërbimet apo produktet e saj. Kemi bërë mjaft përpjekje për të siguruar që çdo gjë që ofrojmë të jetë e cilësisë më të lartë dhe marka jonë i përfaqëson këto përpjekje. Kjo është arsyeja pse mbrojmë imazhin dhe markat tona tregtare gjerësisht duke i regjistruar ato në SHBA dhe nëpër botë.

NUK mund ta përdorësh logon e Airbnb, logon Bélo si dhe asnjë markë tregtare, logo apo ikonë të Airbnb, nëse nuk ke leje formale me shkrim nga ekipet përkatëse të biznesit apo ato ligjore në Airbnb, Inc. Përjashtimi i vetëm janë përdorimet e kufizuara të "Airbnb" të detajuara në Seksionin 2 më poshtë.

Shmang konfuzionin me markat tregtare të Airbnb

Çfarë të bësh

 • Cakto dhe përdor një emër, logo dhe identitet marke, duke përfshirë ngjyrën, shkrimin ose karakterin tipografik, që dallojnë nga markat tregtare dhe elementët e markës së Airbnb.

Çfarë NUK mund të bësh

 • Mos e përdor logon Bélo në asnjë formë, qoftë veçmas apo në kombinim me çfarëdo emri biznesi, markë tregtare, emër llogarie të mediave sociale ose term të përgjithshëm.
 • Mos përdor "Airbnb", "Air", "bnb", "b&b" ose terma të ngjashëm, në emrin e faqes sate të internetit, emrin e biznesit, emrin e produktit, markën tregtare, regjistrimin e domenit, adresën e mediave sociale, asetin e markës etj.
 • Mos e shfaq ngjyrën e veçantë Rausch të Airbnb në përmbajtjet e tua, duke përfshirë markat tregtare, logot, dizajnet ose elemente të tjera të markës.
 • Mos përdor "Airbnb" si zëvendësues për "qiradhënie afatshkurtra" ose terma të ngjashëm.

Shembuj

Urra!

Jo…

Bob’s Best Island Rental

Airbnbike

Red's Rental Cleaning

Sunbnb ose Sun Bnb

Anna’s Island Escape

Mësues BNB

rentmyskihaus.com

Bikebandb ose Bikeb&b

Biçikleta dhe ambiente për qëndrime me qira

nicebnb.com

STR Management Co

airmansion

2. Përdorimi i emrit tonë "Airbnb"

Mund të flasësh për Airbnb (kompaninë) ose të përdorësh "Airbnb" për të përshkruar konkretisht atë që ofron. Nëse je ti, ndiq gjithmonë udhëzimet e mëposhtme:

Përmbajtje të faktuara, të sakta dhe përshkruese

Çfarë mund të bësh

 • Mund të përmendësh "Airbnb", por vetëm në një mënyrë që përshkruan sinqerisht dhe saktë marrëdhënien tënde me kompaninë dhe/ose produktet e Airbnb që vijnë ose janë të autorizuara nga Airbnb, si "Pritësit e Airbnb", "Listimi i Airbnb", "Aplikacioni i Airbnb" e të tjera.
 • Përdor "Airbnb" vetëm në trupin e tekstit (jo, për shembull, në tituj dhe në krye të faqeve) në një madhësi, lloj, ngjyrë dhe stil identik me pjesën tjetër të trupit të tekstit

Çfarë NUK mund të bësh

 • Mos përdor "Airbnb" në një mënyrë që nënkupton partneritet, sponsorizim ose miratim, përfshirë si pjesë e emrit të biznesit tënd dhe/ose si një term i markës (p.sh.: "Menaxhimi i Pronës i Airbnb").
 • Mos e përdor fjalën "Airbnb" më shumë se ç'duhet për të përshkruar konkretisht marrëdhënien tënde me Airbnb në përmbajtjen tënde. Nëse shprehja ose fjalia ka të njëjtin kuptim pa fjalën "Airbnb", hiqe atë.
 • Asnjëherë mos përdor "Airbnb" për të përshkruar qiradhëniet afatshkurtra, akomodimet e përkohshme ose menaxhimin e qirave në përgjithësi.

Përdore siç duhet

Çfarë mund të bësh

 • Shkruaj "Airbnb" — në një fjalë, me "A" të madhe. Nuk është "AirBNB", "AirBnB" ose "AirBnb", dhe nuk duhet të ndahet kurrë si "Air BNB" ose "Air B&B".

Çfarë NUK mund të bësh

 • Mos ndrysho, mos shto ose mos hiq asgjë nga "Airbnb". Gjithashtu, "Abb," "Airbnb-ish", "Airbnb-er" nuk janë të pranueshme.
 • Mos e përdor "Airbnb" si folje.
 • Përsëri, sepse e kemi shume seriozisht: mos e përdor asnjëherë "Airbnb" për të përshkruar qiradhëniet afatshkurtra, akomodimin e përkohshëm ose menaxhimin e qirave në përgjithësi.

Shembuj

Konkrete: Me fakte dhe përshkruese

E gabuar: Konfuze, çorientuese

Jemi një kompani menaxhimi pronash e specializuar në listimet në Airbnb

Jemi një kompani menaxhimi e Airbnb

Ofrojmë shërbime profesionale pastrimi për pronat në Airbnb

Shërbime pastrimi profesionale në Airbnb

Sugjerimet e mia për t'u bërë pritës në Airbnb

Programi i trajnimit të Airbnb

Mezi po pres të bëhem një pritës i Airbnb

Po e bëjmë Airbnb shtëpinë tonë

Kam aplikuar për punë në Airbnb

E kemi shijuar këtë shtëpi të mrekullueshme në Airbnb

Grupi në mediat sociale për pritësit e Airbnb

Grupi i pritësve të Airbnb në [Qyteti/Shteti]

Për kompanitë e menaxhimit të pronave

Nëse do të reklamosh kompaninë tënde të menaxhimit të qiradhënieve afatshkurtra, udhëzimet e mësipërme vlejnë edhe për ty. Mos harro gjithashtu t'i referohesh vetes si "Kompani menaxhimi e Airbnb" ose të pranosh një "marrëdhënie ekskluzive" me Airbnb, gjë që mund t'i bëjë përdoruesit të mendojnë gabimisht se je i lidhur me Airbnb. Mund të përmendësh se menaxhon ose mirëmban banesa të publikuara në Airbnb, por Airbnb nuk duhet të jetë në fokus të faqes sate të internetit ose materialeve të tjera reklamuese.

Nëse ke një faqe interneti, duhet të vendosësh një informacion të rëndësishëm në faqen tënde të internetit, si më poshtë: "[emri i kompanisë] është një palë e tretë e pavarur dhe nuk është e miratuar ose e lidhur me Airbnb, Inc. ose filialet e saj". Nëse ke një përllogaritës së të ardhurave, formular kontakti ose të dhëna të tjera të përdoruesit në faqen tënde të internetit, paraqite përjashtimin e përgjegjësisë në mënyrë të dukshme nën butonin CTA (thirrje për veprim).

Për partnerët

Partnerët duhet të kenë leje me shkrim për të përdorur markat tona tregtare. Nëse ke leje për të përdorur markat tona tregtare, të kërkohet të respektosh udhëzimet më të fundit të markës të ofruara nga pika jote e kontaktit Airbnb, të cilët mund t'i përgjigjen çdo pyetjeje në lidhje me këto ose udhëzimet plotësuese.

A të erdhi në ndihmë ky artikull?

Artikuj të ngjashëm

Kërko ndihmë për rezervimet, llogarinë e më shumë.
Hyr ose regjistrohu