Kalo te përmbajtja
  Vazhdo përpara për të hyrë në rezultatet e sugjeruara
  Përditësim për COVID-19
  Për të zbuluar mundësitë e anulimit dhe të rimbursimit, zgjidh një rezervim në faqen "Udhëtime". Rregullorja e rrethanave lehtësuese zbatohet vetëm për rezervime të caktuara. Nëse regjistrimi është pas datës 15 shtator, kthehu sërish këtu më 15 gusht 2020 për t'u njohur me përditësimet.

  Çfarë duhet të di para se të ndjek një përvojë online në Zoom?

  Zoom është një platformë cloud e palëve të treta për video-konferenca dhe mund të përdoret në kompjuterët desktop, tableta dhe pajisje celulare.

  Kërkesat e sistemit dhe lidhja e internetit

  Para se të marrësh pjesë në një përvojë, sigurohu që pajisja të plotësojë kërkesat e sistemit të Zoom dhe testo lidhjen e internetit duke u lidhur në një takim provë.

  Për të mësuar më shumë rreth kërkesave të sistemit për kompjuterët desktop, lexo artikullin Kërkesat e sistemit për PC, Mac dhe Linux në Qendrën e ndihmës së Zoom. Për të mësuar më shumë rreth kërkesave të sistemit për pajisjet celulare lexo artikullin Kërkesat e sistemit për iOS, iPadOS dhe Android. Për të testuar lidhjen e internetit merr pjesë në një takim provë.

  Si të ruash privatësinë tënde gjatë përdorimit të Zoom

  Privatësia jote ka rëndësi për ne. Zbulo hapat e ndërmarrë dhe sugjerimet për mbrojtjen e privatësisë gjatë përvojave online kur përdor Zoom.

  Si ndihmon Airbnb në mbrojtjen e privatësisë kur përdor Zoom:

  • Për çdo përvojë krijohet një ID takimi e rastësishme dhe e mbrojtur me fjalëkalim.
  • Përvojat nuk mund të regjistrohen
  • Videoja e vizitorit është e fikur kur hyn në dritaren e takimit në Zoom
  • Vizitorët nuk mund ta ndajnë ekranin e tyre gjatë përvojës
  • Vizitorët nuk mund të flasin në chat individualisht me vizitorët e tjerë përmes Zoom
  • Nuk mund të transferoni skedarë përmes Zoom
  • Veçoria "hapësira e pritjes" është në formën standarde aktive, duke u mundësuar pritësve t'i pranojnë vizitorët një nga një në dritaren e takimit në Zoom

  Sugjerime që të ndihmojnë me mbrojtjen e privatësisë:

  • Mos e ndaj me askënd linkun e mbrojtur me fjalëkalim të takimit në Zoom
  • Përdor versionin më të përditësuar të aplikacionit Zoom
  • Ki parasysh ambientin përreth dhe gjërat në sfond kur transmeton me kamera, pasi do të jenë të dukshme për pritësin dhe vizitorët e tjerë
  • Çaktivizo zërin nëse nuk je gati të flasësh
  • Bëj kujdes kur përdor alternativën "chat në grup", pasi mesazhet e tua do të mund të lexohen nga të gjithë pjesëmarrësit
  • Nëse nuk dëshiron të prezantohesh me emër dhe mbiemër me vizitorët dhe pritësit e përvojës tënde, mund të përdorësh një pseudonim ose vetëm emrin kur hyn në Zoom
  • Mos fotografo pritësin apo vizitorët e tjerë përmes ekranit, pa lejen e tyre

  Ku të takohesh me pritësin

  Për t'iu bashkuar përvojës online, do të të dërgojmë një link në emailin konfirmues dhe atë rikujtues para fillimit të përvojës. Mund ta gjesh edhe tek të dhënat e rezervimit në faqen Udhëtime.

  Hyr në Zoom të paktën 5 minuta më herët për t'u siguruar që gjithçka po funksionon siç duhet dhe që të jesh në orar për përvojën. Ki parasysh se pritësi gëzon të drejtën t'ua refuzojë pjesëmarrjen vizitorëve që janë me vonesë dhe se këta të fundit nuk kualifikohen për rimbursim. Mëso më shumë në artikullin e Rregullores së rimbursimit të vizitorit të përvojave.

  Probleme me Zoom

  Sigurohu të kesh linkun e saktë të përvojës online. Nëse linku nuk funksionon, mbylle Zoom dhe provo përsëri. Nëse ende nuk funksionon, komuniko me pritësin për të konfirmuar nëse ka probleme me Zoom.

  Nëse Zoom po të kërkon fjalëkalimin, kërkoja pritësit duke i dërguar mesazh përmes Airbnb.

  Së fundi, nëse pritësi nuk ka probleme, vizito Qendrën e ndihmës së Zoom.

  Probleme me privatësinë ose sigurinë gjatë përvojës

  Nëse ndesh përmbajtje të papërshtatshme ose ke probleme në lidhje me privatësinë dhe sigurinë gjatë përvojës, kontakto asistencën e komunitetit të Airbnb dhe raportoje. Jep sa më tepër informacion të jetë e mundur dhe Airbnb do të hetojë çështjen.

  E morët ndihmën që ju duhej?