Kalo te përmbajtja
  Vazhdo përpara për të hyrë në rezultatet e sugjeruara

  Rregullorja e rrethanave lehtësuese dhe koronavirusi (COVID-19)

  Përditësuar më 19 mars 2020

  Më 11 mars, Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH) e shpalli epideminë e koronavirusit, të njohur si COVID-19, si një pandemi globale. Që atëherë, epidemia është zhvilluar me shpejtësi duke detyruar qeveritë anembanë botës të ndërmarrin veprim të shpejtë për të ngadalësuar përhapjen e COVID-19.

  Për këtë arsye, ne po ofrojmë mbulimin e mëposhtëm për COVID-19 në bazë të rregullores për rrethanat lehtësuese, me qëllim mbrojtjen e komunitetit tonë dhe garantimin e qetësisë mendore. Ju lutemi ta kontrolloni herë pas here këtë faqe për përditësimet rreth mbulimit të rasteve.

  Përmbledhje

  Rezervimet për qëndrime dhe Përvoja në Airbnb të bëra më 14 mars 2020 ose më përpara, me datë regjistrimi në intervalin 14 mars - 14 prill 2020, mbulohen nga rregullorja dhe mund të anulohen përpara regjistrimit. Vizitorët që anulojnë do të marrin rimbursim të plotë dhe hostët do të mund të anulojnë pa pagesë dhe pa asnjë ndikim në statusin e tyre të superhostit. Airbnb do të rimbursojë të gjitha tarifat e shërbimit për anulimet e mbuluara.

  Rregullorja e anulimit të hostit do të zbatohet si zakonisht për rezervimet e bëra pas datës 14 mars 2020 dhe për rezervimet e bëra më 14 mars 2020 ose më përpara, me data regjistrimi pas datës 14 prill 2020. Anulimet e dërguara para datës 14 mars 2020 do të trajtohen sipas mbulimit të rrethanave lehtësuese në fuqi në momentin e dërgimit (jo mbulimi i përshkruar këtu).

  Nëse një rezervim ka filluar tashmë (regjistrimi ka kaluar) kjo rrethanë lehtësuese nuk zbatohet.

  Rezervimet brenda vendit në Kinën kontinentale mbulohen nga deklarata ekzistuese e rrethanave lehtësuese në Kinën kontinentale për COVID-19. Rezervimet e Luxe ose Luxury Retreats mbulohen nga Rregullorja e rimbursimit të vizitorit të Luxe.

  Cilat rezervime mbulohen

  Rezervimet e bëra më 14 mars 2020 ose më përpara

  Rezervimet për qëndrime dhe Përvoja në Airbnb të bëra më 14 mars 2020 ose më përpara, me datë regjistrimi në intervalin 14 mars- 14 prill 2020, mund të anulohen përpara regjistrimit. Kjo do të thotë se vizitorët që anulojnë do të marrin rimbursim të plotë, hostët do të mund të anulojnë pa pagesë dhe pa asnjë ndikim në statusin e tyre të superhostit, si dhe Airbnb do të rimbursojë të gjitha tarifat e shërbimit.

  Rezervimet për qëndrime dhe Përvoja në Airbnb me datë regjistrimi pas datës 14 prill 2020, aktualisht nuk mbulohen nga rrethanat lehtësuese të lidhura me COVID-19. Rregullorja e anulimit të hostit do të zbatohet si zakonisht.

  Nëse një rezervim ka filluar tashmë (regjistrimi ka kaluar) kjo rrethanë lehtësuese nuk zbatohet.

  Rezervimet e bëra pas datës 14 mars 2020

  Rezervimet për qëndrime dhe Përvoja në Airbnb të bëra pas datës 14 mars 2020 nuk do të mbulohen nga rregullorja e rrethanave lehtësuese, përveç rastit kur vizitori ose hosti është prekur nga COVID-19. Rrethanat e lidhura me COVID-19 që nuk mbulohen përfshijnë: ndërprerjet dhe anulimet e transportit; këshillat zyrtare dhe kufizimet e udhëtimit; këshillat zyrtare shëndetësore dhe karantinat; ndryshimet e ligjit në fuqi; dhe urdhra të tjerë qeveritarë si evakuimi, mbyllja e kufijve, ndalimi i qirave afatshkurtra dhe kërkesat e strehimit në vend. Rregullorja e anulimit të hostit do të zbatohet si zakonisht.

  Rregullorja e rrethanave lehtësuese synon të mbrojë vizitorët dhe hostët nga rrethanat e paparashikuara që lindin pas prenotimit. Pas shpalljes së COVID-19 si pandemi globale nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, rregullorja e rrethanave lehtësuese nuk do të zbatohet më sepse COVID-19 dhe pasojat e saj nuk janë më të paparashikuara ose të papritura. Mos harroni të lexoni me kujdes rregulloren e anulimit të hostit gjatë prenotimit dhe konsideroni zgjedhjen e një alternative që garanton fleksibilitet.

  Si funksionon

  Nëse rezervimi juaj është i mbuluar, ai do të shënohet si i tillë në faqen e detajeve të rezervimit (e gjeni në Udhëtime nëse jeni vizitor, ose në panelin e veprimeve të pritjes së vizitorëve nëse jeni host).

  Për vizitorët: Nëse anuloni një rezervim të mbuluar, do të merrni rimbursim të plotë dhe Airbnb do të rimbursojë të gjitha tarifat e shërbimit. Në këtë rast nuk është e nevojshme të na kontaktoni. Më shumë rreth rimbursimeve.

  Për hostët: Nëse anuloni një rezervim të mbuluar, nuk do të tarifoheni, statusi juaj i superhostit nuk do të ndikohet dhe Airbnb do të rimbursojë të gjitha tarifat e shërbimit. Në këtë rast nuk është e nevojshme të na kontaktoni.

  Nëse rezervimi nuk mbulohet, rregullorja e anulimit të hostit do të zbatohet si zakonisht. Ne ju inkurajojmë të kontaktoni hostin ose vizitorin për të diskutuar për anulimet dhe rimbursimet.

  Përditësime dhe materiale burimore për koronavirusin

  Kemi përgatitur artikuj në Qendrën burimore, për t'i ardhur në ndihmë komunitetit tonë gjatë kësaj kohe. Atje do të gjeni informacionet më të fundit për masat që po marrim për COVID-19, nga përditësimet e politikave deri te materialet burimore për hostët dhe vizitorët. Disa nga këto përfshijnë:

  Mund të lexoni gjithashtu rregulloren e përgjithshme të rrethanave lehtësuese, për të mësuar rreth rrethanave që nuk lidhen me COVID-19.

  U kërkojmë të gjithë anëtarëve të komunitetit të jenë respektues, përfshirës dhe të zbatojnë rregulloren e mosdiskriminimit kur bashkëveprojnë me anëtarët e tjerë të komunitetit tonë.

  Do të vazhdojmë ta shqyrtojmë zbatimin e kësaj rregulloreje. Kontrollojeni këtë faqe herë pas here për përditësime dhe informacione të reja.

  Hyni në llogari për asistencë të personalizuar

  Kërkoni ndihmë për rezervimet, llogarinë dhe më shumë.
  Regjistrohu