Një rikthim më i sigurt i udhëtimeve

Ndiq sugjerimet më të fundit për udhëtimet gjatë periudhës së
COVID-19 e më pas.
Mëso se si po të mbështesim me programe dhe rregullore në zhvillim.
Lexo udhëzimet për pritësit dhe vizitorët në zonën ose destinacionin tënd.
Alternativat e anulimit dhe rimbursimet.
Zbulo se si të filtrosh qëndrimet me fleksibilitet anulimi.

Siguria është përgjegjësi e përbashkët

Po i kërkojmë komunitetit të Airbnb të ndjekë praktikat tona të shëndetit dhe
të sigurisë për COVID-19.

Mbajtja e maskës

Vizitorët dhe pritësit duhet të ndjekin ligjet dhe udhëzimet lokale për mbajtjen e maskave gjatë ndërveprimit me njëri-tjetrin.

Distancimi social

Kur kërkohet nga ligjet ose udhëzimet lokale, pritësit dhe vizitorët duhet të bien dakord që të mbajnë 2 metra distancë nga njëri-tjetri.

Pastrim i përparuar

Pritësit duhet të ndjekin procesin tonë të pastrimit të përparuar me pesë hapa, të mbështetur nga ekspertët.

Standarde të përmirësuara për çdo qëndrim

Procesi ynë i pastrimit të përparuar me pesë hapa, i mbështetur nga ekspertët, shkon përtej pastrimit bazë dhe është një hap thelbësor që mund të ndërmarrin pritësit për të garantuar sigurinë e komunitetit tonë.

Hapësirë private, larg turmave

Banesa private. Regjistrime pa kontakt të drejtpërdrejtë. Hapësira të mëdha në natyrë. Hapësirë për të marrë frymë lirisht. Zgjidh vendqëndrime që ofrojnë shërbimet më të rëndësishme për ty.

Përgjigjet e pyetjeve tuaja

Materiale të tjera burimore

Rregullorja e rrethanave lehtësuese

Rregulloret e anulimit

Materialet burimore për pritësit