MBROJTJA E PRITËSIT

Sigurimi për mbrojtjen e pritësit

Në rastet e rralla kur dikush lëndohet ose zotërimet i dëmtohen gjatë qëndrimit në ambientin tënd, mund të mbulohesh nga sigurimi parësor për përgjegjësitë deri në 1 000 000 dollarë.

Në rastet e rralla kur dikush lëndohet ose zotërimet i dëmtohen gjatë qëndrimit në ambientin tënd, mund të mbulohesh nga sigurimi parësor për përgjegjësitë deri në 1 000 000 dollarë.

E disponueshme për pritësit në nivel global*
Mbron pritësit nga momenti i regjistrimit e deri në atë të çregjistrimit
Të pakrahasueshëm në industrinë e udhëtimeve

*Nuk është i vlefshëm për pritësit që ofrojnë akomodime përmes Airbnb Travel, LLC, pritësit në Kinën kontinentale, pritësit në Japoni, ose pritësit e përvojave.

Çfarë mbulohet?

Sigurimi për mbrojtjen e pritësit mund të mbulojë:

  • Përgjegjësinë tënde ligjore për lëndimet trupore të vizitorëve ose të të tjerëve
  • Përgjegjësinë tënde ligjore për dëme ndaj zotërimeve që i përkasin vizitorëve ose të tjerëve
  • Përgjegjësinë tënde ligjore për dëmtimin e hapësirave të përbashkëta, si sallat e ndërtesës dhe pronat fqinje, të shkaktuara nga një vizitor apo të tjerë

Sigurimi për mbrojtjen e pritësit nuk mbulon:

  • Dëme ose lëndime që rezultojnë nga diçka e bërë me qëllim (jo aksidentalisht)
  • Humbje e të ardhurave
  • Dëmtime të ambientit ose sendeve personale (ato mund të mbrohen nga Garancia e pritësit të Airbnb*)

*Garancia e pritësit të Airbnb nuk lidhet me Sigurimin për mbrojtjen e pritësit apo me Airbnb UK Services Limited.

Jemi të angazhuar për të krijuar një komunitet të sigurt dhe të besueshëm anembanë botës.

Jemi të angazhuar për të krijuar një komunitet të sigurt dhe të besueshëm anembanë botës.

Pasi kam qenë vizitor më parë, shumë gjëra nuk më shqetësonin. E dija që ambienti im do të ishte i siguruar... dhe që vizitorët do të ishin të kujdesshëm.”
Pasi kam qenë vizitor më parë, shumë gjëra nuk më shqetësonin. E dija që ambienti im do të ishte i siguruar... dhe që vizitorët do të ishin të kujdesshëm.”

Uslan, pritës në Londër

Uslan, pritës në Londër

Pasi kam qenë vizitor më parë, shumë gjëra nuk më shqetësonin. E dija që ambienti im do të ishte i siguruar... dhe që vizitorët do të ishin të kujdesshëm.”
Pasi kam qenë vizitor më parë, shumë gjëra nuk më shqetësonin. E dija që ambienti im do të ishte i siguruar... dhe që vizitorët do të ishin të kujdesshëm.”

Uslan, pritës në Londër

Uslan, pritës në Londër

Procesi i kërkesës

1. Formulari i pranimit plotësohet

Kur një pritës, vizitor ose palë e tretë kontakton Asistencën e komunitetit, Airbnb do t'iu japë informacion rreth procesit të plotësimit të një ankese.

2. Siguruesi cakton një specialist, i cili më pas shqyrton kërkesën

Pasi formulari i pranimit të jetë plotësuar, një specialist i kompanisë së sigurimit do të të kontaktojë për të diskutuar kërkesën dhe për të mbledhur informacione.

3. Kërkesa është hetuar

Specialisti i kërkesave të palës së tretë e zgjidh kërkesën në bazë të kushteve të Rregullores së sigurimit për mbrojtjen e pritësit dhe ligjet e rregulloret e zbatueshme për juridiksionin përkatës.

Sigurimi për mbrojtjen e pritësit është subjekt i kushteve të përgjithshme dhe përjashtimeve të caktuara. 
Për të mësuar më shumë, shkarko një përmbledhje të zgjeruar të programit.

Përgjigjet e pyetjeve të tua

Çfarë duhet të bëj që të mbulohem nga Sigurimi gjatë përvojës?

Jo. Duke rënë dakord me publikimin e pronës në Airbnb ose duke vazhduar ta mbash të publikuar pronën në Airbnb, pritësit* bien dakord të mbulohen nga Sigurimi për mbrojtjen e pritësit për incidentet gjatë qëndrimeve në Airbnb. Ki parasysh që Sigurimi për mbrojtjen e pritësit është subjekt i kushteve të përgjithshme dhe përjashtimeve.

Pritësit që duan të largohen nga programi i Sigurimit për mbrojtjen e pritësit duhet të veprojnë si më poshtë:

  • Na dërgo email nga adresa e emailit që ke lidhur me llogarinë tënde si pritës
  • Shkruaj emrin e plotë dhe numrin e telefonit që ke lidhur me llogarinë tënde si pritës
  • Shkruaj titullin e saktë të listimit

Adresën e emailit që do të vendosësh do ta monitorojmë vetëm për përpunimin e kërkesave për largimin nga programi.

*Nuk është i vlefshëm për pritësit që ofrojnë akomodime nëpërmjet Airbnb Travel, LLC, pritësit në Kinën kontinentale, [pritësit në Japoni] (/d/japan-host-insurance) dhe [pritësit e përvojave] (/experience-protection-insurance).

Je gati të fillosh me pritjen e vizitorëve?

Je gati të fillosh me pritjen e vizitorëve?