Vazhdo përpara për të hyrë në rezultatet e sugjeruara

  Bazat e pritjes së vizitorëve në Airbnb

  Ke hapësirë për të dhënë me qira? Fito para si pritës në Airbnb. Ja si të fillosh.
  Nga Airbnb, më 20 nën 2019
  Lexim 2-minutësh
  Përditësuar më 2 sht 2021

  Veçantitë

  • Njerëzit presin vizitorë në Airbnb për shumë arsye, si fitimi i më shumë parave ose kursimi për pensionin

  • Cakto çmimin, netët që do të presësh vizitorë dhe se si paguhesh

  • Krijo një listim të ndershëm dhe ofro një hapësirë të pastër me shërbimet bazë

  • Komuniko shpejt dhe qartë me vizitorët

  Disa pritës i përdorin të ardhurat e tyre nga Airbnb për të paguar për pensionin. Të tjerë i përdorin ato për të financuar projekte që kanë me pasion. "Arrita të mbuloj tre vite kurs për tekstile në Kolegjin e Arteve të Morley," thotë pritësja Tesa nga Londra. "Kam mundur të udhëtoj dhe pritja e vizitorëve më ka ndihmuar të blej një kuzhinë të re." Pavarësisht objektivave të tu financiarë, pritja e vizitorëve në Airbnb mund të jetë një mënyrë e shkëlqyer për të fituar të ardhura shtesë. Mëso se si të fillosh, nga krijimi i listimit deri te marrja e pagesave.

  Mund të bëhesh pritës

  Pra, çfarë duhet për t'u bërë një pritës në Airbnb? Së pari, duhet të kesh një hapësirë të disponueshme për ta ndarë me udhëtarët. Pavarësisht nëse është një banesë e plotë, një dhomë rezervë apo një divan-krevat i rehatshëm, do të ketë gjithmonë një vizitor që do ta pëlqejë hapësirën tënde. Çelësi është të krijosh një listim në Airbnb që u tregon udhëtarëve me saktësi dhe transparencë se çfarë të presin. Duhet të jesh gjithashtu gati t'u ofrosh vizitorëve një mikpritje të ngrohtë, që në përgjithësi do të thotë:

  1. Komuniko shpejt dhe qartë
  2. Ofro një hapësirë të pastër me shërbimet bazë të nevojshme për një qëndrim të rehatshëm
  3. Shto elementë delikatë që mendon se do ta bëjnë ambientin tënd të veçantë

  Je ti që vendos sa të tarifosh

  Duke pritur vizitorë në Airbnb, mund të reklamosh banesën për udhëtarët pa angazhime, pa tarifa regjistrimi apo anëtarësimi. Dhe je ti që e vendos çmimin për natë. Mund të caktosh çmime të personalizuara për stinët, fundjavat dhe çdo natë tjetër ku dëshiron të kontrollosh tarifat. Mund të shtosh edhe tarifa paraprakisht për gjëra të tilla si vizitorë shtesë ose pastrim shtëpie*. Nëse dëshiron ndihmë për të përcaktuar se sa të tarifosh, Airbnb ka mjete që i përshtatin çmimet e tua me kërkesën dhe të sugjerojnë çmime konkurruese për çdo natë.

  Fillo të marrësh prenotime

  Pasi të publikosh hapësirën tënde në Airbnb, do të fillosh të marrësh kërkesa për informacion dhe prenotime nga vizitorët. Airbnb e tarifon çdo vizitor që përpara mbërritjes, për t'u siguruar që do ta marrësh pagesën gjithmonë në kohë kur pret vizitorë. Nuk do të merresh asnjëherë direkt me paratë.

  Merre pagesën pas regjistrimit

  Gjithashtu mund të zgjedhësh se si të paguhesh, duke përdorur mënyra të tilla si depozitimi direkt në bankë ose PayPal. Airbnb zakonisht e kryen pagesën rreth 24 orë pas mbërritjes së parashikuar të vizitorit. Mund të duhen disa ditë që fondet të mbërrijnë në llogarinë tënde. Shlyerja e pagesës tënde do të jetë çmimi yt për natë minus një tarifë të vogël shërbimi. Airbnb nuk aplikon asnjë tarifë për përpunimin e kartave të kreditit, duke e bërë prenotimin po aq të lehtë për vizitorët sa edhe marrjen e pagesave për pritësit.

  *Përjashtohen pritësit që ofrojnë akomodime në Kinën kontinentale. Zbulo më shumë Informacioni në këtë artikull mund të ketë ndryshuar që nga publikimi.

  Veçantitë

  • Njerëzit presin vizitorë në Airbnb për shumë arsye, si fitimi i më shumë parave ose kursimi për pensionin

  • Cakto çmimin, netët që do të presësh vizitorë dhe se si paguhesh

  • Krijo një listim të ndershëm dhe ofro një hapësirë të pastër me shërbimet bazë

  • Komuniko shpejt dhe qartë me vizitorët

  Airbnb
  20 nën 2019
  A ishte e dobishme kjo?