Vazhdo përpara për të hyrë në rezultatet e sugjeruara
  Kjo përmbajtje nuk është e disponueshme në gjuhën që ke zgjedhur, ndaj e kemi bërë të disponueshme në gjuhën më të ngjashme që disponojmë për momentin.

  Si paguhesh për pritjen e vizitorëve

  Mëso se kur dhe si do të marrësh pagesa.
  Nga Airbnb, më 12 shk 2020
  Lexim 3-minutësh
  Përditësuar më 21 korr 2023

  Veçantitë

  Pritësit e rinj pyesin shpesh: "Si do të paguhem?" Airbnb e bën të lehtë marrjen e pagesave, të cilat ne i quajmë shlyerje pagesash, në vetëm pak hapa.

  Si do të paguhesh

  Je ti që zgjedh se si dëshiron t'i marrësh paratë që fiton duke pritur vizitorë. Mënyrat e shlyerjes së pagesës përfshijnë ndër të tjera, alternativat pagesë e shpejtë, transfertë bankare, PayPal, kartat e debitit të Payoneer dhe Western Union. Alternativat ndryshojnë në varësi të vendit ku ndodhesh.

  Për konfigurimin, zgjidh një mënyrë për shlyerjen e pagesës në seksionin "Pagesat dhe shlyerjet e pagesave" të llogarisë sate. Mënyra që zgjedh do të zbatohet për të gjitha shlyerjet e ardhshme të pagesave derisa ta ndryshosh atë.

  Duhet të japësh gjithashtu informacionin e taksapaguesit, në mënyrë që të të japim dokumentet e duhura të taksave. Nuk e ke të qartë nëse kjo vlen për ty? Mëso më shumë rreth marrjes së formularëve tatimorë nga Airbnb.

  Mënyra e shlyerjes së pagesës do të verifikohet për t'u siguruar që fondet të dërgohen me sukses. Procesi i verifikimit mund të zgjasë nga dy deri në 10 ditë, pavarësisht se mund të zgjedhësh Pagesën e shpejtë, e cila verifikohet në çast.

  Sa do të paguhesh

  Për të llogaritur shlyerjen e pagesës, shumëzoje çmimin për natë me numrin e netëve të prenotuara, pastaj shto çdo shpenzim të mundshëm shtesë për qëndrimin (si tarifa e pastrimit). Ky është nëntotali i prenotimin tënd.

  Nga nëntotali i prenotimit, zbrit taksat dhe tarifat e aplikueshme. Edhe pse taksat mund të ndryshojnë në varësi të vendit ku jeton, shumica e pritësve paguajnë një tarifë shërbimi prej 3%.

  Nëse shlyerja e pagesës është më e ulët ose mbërrin më ngadalë se ç'prisje, mund të jetë për shkak të zbritjeve që ke aplikuar ose për shkak të një rezervimi të anuluar ose të ndryshuar (gjë që sjell një rimbursim të plotë ose të pjesshëm për vizitorin tënd). Tarifat e transaksionit mund të zbatohen edhe për mënyra të caktuara të shlyerjes së pagesës, edhe pse shumë janë të disponueshme pa kosto shtesë.

  Kur do të paguhesh

  Paratë që fiton nga pritja e vizitorëve dërgohen rreth 24 orë pas orarit të programuar të regjistrimit të vizitorit. Koha e saktë kur fondet mbërrijnë në llogarinë tënde, varet nga mënyra e zgjedhur e shlyerjes së pagesës.

  Mënyrat e shlyerjes së pagesës (kur janë të disponueshme) dhe kohët e zakonshme të dërgimit janë:

  • Pagesë e shpejtë: 30 minuta ose më pak
  • Payoneer: 24 orë ose më pak
  • PayPal: 1 ditë pune
  • Western Union: 1 ditë pune (mund të ndryshojë sipas vendit/rajonit)
  • Transfertë bankare: 3 deri në 5 ditë pune
  • Transfertë ndërkombëtare: 3 deri në 7 ditë pune

  Kur pret vizitorë për një qëndrim më të gjatë (28 net e lart), Airbnb i dërgon fitimet me këste mujore, duke filluar nga 24 orë pas mbërritjes së vizitorit. Statusin e shlyerjeve të pagesave të tua mund ta kontrollosh në Historikun e transaksioneve në çdo kohë.

  Mëso më shumë rreth marrjes së shlyerjeve të pagesave të tua

  Informacioni në këtë artikull mund të ketë ndryshuar që nga publikimi.

  Veçantitë

  Airbnb
  12 shk 2020
  A ishte e dobishme kjo?