Vazhdo përpara për të hyrë në rezultatet e sugjeruara
  Kjo përmbajtje nuk është e disponueshme në gjuhën që ke zgjedhur, ndaj e kemi bërë të disponueshme në gjuhën më të ngjashme që disponojmë për momentin.

  Si paguhesh për pritjen e vizitorëve

  Mëso se kur dhe si do të marrësh pagesa.
  Nga Airbnb, më 12 shk 2020
  Lexim 2-minutësh
  Përditësuar më 9 dhj 2021

  Veçantitë

  Pritësit e rinj pyesin shpesh: "Si do të paguhem?" Airbnb e ka lehtësuar marrjen e pagesave ose të atyre që ne quajmë shlyerje pagesash, me disa hapa të thjeshtë. Ja se si funksionon:

  Si do të paguhesh

  Për të marrë pagesa në Airbnb, duhet të zgjedhësh mënyrën e shlyerjes së pagesës në seksionin "Pagesat dhe shlyerjet e pagesave" të llogarisë sate. Mënyrat e shlyerjes së pagesës përfshijnë, mes të tjerash, transfertat bankare ose ACH, PayPal, kartat e debitit me parapagim të Payoneer dhe Western Union, në varësi të vendit ku ndodhesh.

  Ja një përmbledhje e shpejtë se si të shtosh një mënyrë të shlyerjes së pagesës nga llogaria jote:

  Duhet të japësh gjithashtu informacionin e taksapaguesit, në mënyrë që të të japim dokumentet e duhura të taksave. Nuk e ke të qartë nëse kjo vlen për ty? Mëso më shumë rreth marrjes së formularëve tatimorë nga Airbnb.

  Mënyra jote e shlyerjes së pagesës do të verifikohet për t'u siguruar që të gjitha fondet e fituara me vështirësi të dorëzohen me sukses. Procesi i verifikimit mund të zgjasë nga 2 deri në 10 ditë, në varësi të mënyrës së shlyerjes së pagesës që ke zgjedhur.

  Sa do të paguhesh

  Për të llogaritur shlyerjen e pagesës, shto çdo shpenzim të mundshëm shtesë (si tarifa e pastrimit ose një tarifë për vizitorët shtesë) në tarifën tënde për natë. Ky është nëntotali yt.

  Pasi të kesh nëntotalin, zbrit tarifat dhe taksat e aplikueshme. Edhe pse taksat mund të ndryshojnë në varësi të vendit ku jeton, shumica e pritësve paguajnë një tarifë shërbimi prej 3%. Kjo tarifë e ndihmon Airbnb të mbulojë kostot e produkteve dhe shërbimeve që ofron (si asistenca e klientit 24/7!) dhe llogaritet nga nëntotali i prenotimit.

  Ki parasysh se fitimet e tua do të ndryshojnë në varësi të kohëzgjatjes së qëndrimit të një vizitori, çdo zbritje që ke aplikuar etj. Nëse shlyerja e pagesës të është vonuar ose të duket më e ulët se ç'prisje, mund të jetë për shkak të një rezervimi të anuluar ose të ndryshuar që ka rezultuar në një rimbursim të plotë ose të pjesshëm për vizitorin tënd.

  Kur do të paguhesh

  Paratë që fiton nga pritja e vizitorëve zakonisht do të të dërgohen 24 orë pas orës së planifikuar të regjistrimit të vizitorit tënd. Koha e saktë kur fondet mbërrijnë në llogarinë tënde, do të varet nga mënyra e zgjedhur e shlyerjes së pagesës.

  Për shembull, paratë mbërrijnë zakonisht në llogari brenda 7 ditësh pune me transfertë bankare dhe brenda 1 dite pune me kartat PayPal dhe Payoneer. Koha e saktë varet nga vendi ku ndodhet llogaria jote. Kur pret vizitorë për një qëndrim më të gjatë (28 net e lart), Airbnb i dërgon zakonisht fitimet me këste mujore, duke filluar nga 24 orë pas mbërritjes së vizitorit.

  Statusin e shlyerjeve të pagesave të tua mund ta kontrollosh në Historikun e transaksioneve në çdo kohë.

  Informacioni në këtë artikull mund të ketë ndryshuar që nga publikimi.

  Veçantitë

  Airbnb
  12 shk 2020
  A ishte e dobishme kjo?