Vazhdo përpara për të hyrë në rezultatet e sugjeruara
  Kjo përmbajtje nuk është e disponueshme në gjuhën që ke zgjedhur, ndaj e kemi bërë të disponueshme në gjuhën më të ngjashme që disponojmë për momentin.

  Harto një manual të shtëpisë ku të ndash informacione për hapësirën tënde

  Kurse kohë dhe ofro detaje të rëndësishme me udhëzime të shkruara paraprakisht.
  Nga Airbnb, më 18 nën 2020
  Lexim 4-minutësh
  Përditësuar më 17 nën 2021

  Veçantitë

  Fillo me fjalëkalimin e wifi

  Përfshi informacione për parkimin

  Thekso kushtet e përshtatshme për kafshë shtëpiake dhe familje

  Tregoju vizitorëve se ku të gjejnë artikujt apo shërbimet (dhe si t'i përdorin ato)

  Në fund shto udhëzime hap pas hapi për pajisjet dhe pajisjet elektronike

  Shkruaj përmbledhtas dhe më frymë miqësore

  Veçantitë

  Airbnb
  18 nën 2020
  A ishte e dobishme kjo?