Vazhdo përpara për të hyrë në rezultatet e sugjeruara
  Kjo përmbajtje nuk është e disponueshme në gjuhën që ke zgjedhur, ndaj e kemi bërë të disponueshme në gjuhën më të ngjashme që disponojmë për momentin.

  Si ta bësh ambientin tënd të rehatshëm për punonjësit në distancë

  Shërbimet si wifi i shpejtë dhe një hapësirë pune e dedikuar mund të tërheqin vizitorë.
  Nga Airbnb, më 11 maj 2022
  Lexim 4-minutësh
  Përditësuar më 11 maj 2022

  Veçantitë

  Ofro wifi të shpejtë dhe të besueshëm

  Krijo një hapësirë pune të dedikuar

  Merr në konsideratë shërbime të tjera të dobishme

  Promovo hapësirën tënde të përshtatshme për punë

  Veçantitë

  Airbnb
  11 maj 2022
  A ishte e dobishme kjo?