Vazhdo përpara për të hyrë në rezultatet e sugjeruara

  Leje të reja për bashkëpritësit dhe shlyerje të thjeshta pagesash

  Kontrollo se në çfarë mund të kenë qasje bashkëpritësit dhe ndaj shlyerjet e pagesave në Airbnb.
  Nga Airbnb, më 3 maj 2023
  Lexim 2-minutësh
  Përditësuar më 3 maj 2023

  Gjetja e skedës së re të bashkëpritësve

  Fto një bashkëpritës, cakto lejet e tij dhe personalizo ftesën tënde në skedën e re të bashkëpritësve.

  Vendosja e lejeve për bashkëpritësit

  Ndarja e shlyerjeve të pagesave me bashkëpritësit në Airbnb

  Airbnb
  3 maj 2023
  A ishte e dobishme kjo?