Vazhdo përpara për të hyrë në rezultatet e sugjeruara

  Mjetet e rikonceptuara të çmimeve, tani në kalendarin tënd në Airbnb

  Përditësimi i zbërthimit të çmimeve dhe përmirësimi i zbritjeve mund të të ndihmojnë të menaxhosh çmimin tënd.
  Nga Airbnb, më 25 maj 2023
  Lexim 2-minutësh
  Përditësuar më 25 maj 2023

  Përshtypjet e pritësve na frymëzuan të bashkojmë të gjitha mjetet e çmimeve në kalendarin tënd. Mund të rregullosh çmimet, të ndryshosh disponueshmërinë dhe të shqyrtosh çdo zbritje ose promocion që ke vendosur në një vend të përshtatshëm.

  Pavarësisht se cilin mjet përdor për të ndihmuar në menaxhimin e çmimeve, do të të tregojmë se sa paguan vizitori dhe sa fiton ti. Po ashtu e kemi bërë më të lehtë vendosjen e zbritjeve. Mjafton të lëvizësh një shirit rrëshqitës dhe çmimi mesatar javor ose mujor ndryshon sipas shumës së zbritjes.

  Zbërthimet e përditësuara të çmimeve

  Si pritës, je gjithnjë ti që e kontrollon çmimin. Është e dobishme të dish se si shfaqet çmimi yt në kërkimet e vizitorëve, sepse çmimi për natë që ti vendos nuk është çmimi total që paguan vizitori.

  Çmimi total i vizitorit përfshin të gjitha tarifat para taksave, me përjashtim të rajoneve ku rregullat lokale kërkojnë përfshirjen e taksave gjithashtu. Të kuptuarit e çmimit total mund të të ndihmojë të ofrosh një çmim të mirë dhe të mbështesësh objektivat e tua të fitimit.

  Në javët e ardhshme, do të prezantojmë një mjet të përditësuar të zbërthimit të çmimeve. Thjesht zgjidh një numër çfarëdo netësh në kalendarin tënd për të marrë detajet e çmimit total të vizitorit për ato data. Zbërthimi i çmimit liston çmimin për natë, tarifat, çdo zbritje ose promocion, taksat dhe fitimet e tua.

  Zgjidh një datë në kalendar për të përditësuar çmimin dhe për të marrë zbërthimin e çmimit të vizitorit dhe të fitimeve të tua.

  Nga kalendari yt, zgjidh çdo datë ose interval datash të lira. Poshtë çmimit tënd për natë do të gjesh një buton që shfaq çmimin total që do të paguante një vizitor për atë rezervim. Shtypja ose klikimi i butonit nxjerr çmimin dhe zbërthimin e fitimeve.

  Zbritjet e përmirësuara javore dhe mujore

  Ofrimi i zbritjeve për qëndrimet javore dhe mujore mund të të ndihmojë të fitosh më shumë me më pak punë për menaxhimin e sistemimit midis qëndrimeve. Na ke thënë se është e vështirë të kuptosh se si ndikojnë zbritjet në çmimin dhe fitimet e tua për natë.

  Kur të caktosh një zbritje, do të gjesh një sugjerim bazuar në listimin tënd dhe kërkesën për listime të ngjashme në zonën tënde. Për të ndryshuar shumën, lëviz shiritin rrëshqitës. Kjo do të përshtasë menjëherë çmimin dhe fitimet e tua mesatare javore ose mujore për të pasqyruar zbritjen.

  Për të përdorur shiritin rrëshqitës së zbritjeve, shko te "Zbritjet" në skedën "Çmimet" dhe më pas zgjidh "Javore" ose "Mujore". Mund të shtosh edhe një zbritje duke vendosur një numër pranë shenjës së përqindjes.

  Mëso më shumë rreth këtyre mjeteve në serinë tonë të mësimeve mbi çmimet. Hyr në programin "Qasje e hershme" dhe përdor këto dhe mjete të tjera të reja në Versionin e verës 2023 të Airbnb, me 25 përmirësime për pritësit.

  Informacioni në këtë artikull mund të ketë ndryshuar që nga publikimi.

  Airbnb
  25 maj 2023
  A ishte e dobishme kjo?