Vazhdo përpara për të hyrë në rezultatet e sugjeruara

  Një proces çregjistrimi i qartë dhe i thjeshtë

  Airbnb dërgon automatikisht udhëzimet e çregjistrimit te vizitorët.
  Nga Airbnb, më 8 nën 2023
  Lexim 3-minutësh
  Përditësuar më 8 nën 2023

  Pastro udhëzimet e çregjistrimit

  Zgjidh nga një listë e detyrave standarde të çregjistrimit për të krijuar udhëzimet e çregjistrimit.

  Rikujtesa automatike për çregjistrimin

  Vizitorët marrin një rikujtesë automatike për çregjistrimin me orarin dhe udhëzimet e çregjistrimit.

  Kartat e çregjistrimit

  Përshtypjet për çregjistrimin

  Airbnb
  8 nën 2023
  A ishte e dobishme kjo?