Vazhdo përpara për të hyrë në rezultatet e sugjeruara

  "Dhomat" janë një këndvështrim krejtësisht i ri për dhomat private në Airbnb

  Mund të ndash më shumë rreth vetes me vizitorët në pasaportën e re të pritësve.
  Nga Airbnb, më 3 maj 2023
  Video 4-minutëshe
  Përditësuar më 3 maj 2023

  Pasaporta e pritësit

  Kategoria "Dhoma"

  Privatësi dhe rehati

  Airbnb
  3 maj 2023
  A ishte e dobishme kjo?