Vazhdo përpara për të hyrë në rezultatet e sugjeruara

  Alternativa të reja për shlyerjet e pagesave dhe shkëmbimin e mesazheve për bashkëpritësin

  Ndaj tarifën e pastrimit dhe shkëmbe mesazhe me bashkëpritësit direkt në Airbnb.
  Nga Airbnb, më 8 nën 2023
  Lexim 2-minutësh
  Përditësuar më 8 nën 2023

  Shlyerjet e pagesave për bashkëpritësit

  Dërgimi i mesazheve për bashkëpritësit

  Airbnb
  8 nën 2023
  A ishte e dobishme kjo?